Banner IGZ Arts nieuw versie 001

Integrale Gezondheidszorg Plus door samenwerkende (zelfstandige) professionals binnen de huidige gezondheidszorg creëert een betere en betaalbare gezondheidszorg. 

Dat is het doel van Stichting IGZ Plus NL. Samenwerking tussen sectoren is vaak moeilijk. IGZ Plus staat voor automatische en logische samenwerking. 

 Voor wie
Voor iedereen die betrokken is bij de gezondheidszorg in Nederland. Zoals:

1. Cliënten en patiënten


2. Behandelaars en begeleiders

3. Bestuurders en politiek (zowel landelijk als lokaal).


Wat verstaat IGZ Plus onder Integrale Gezondheidszorg? Voor uw gemak hebben wij Integrale Gezondheidszorg verdeeld in 3 groepen:

1. Lichamelijke (fysieke of somatische) gezondheidszorg


2. Geestelijke (mentale of psychische) gezondheidszorg

3. Complementaire (plus) gezondheidszorg in de meest brede zin van het
    woord. mental-health-banner-2Lichamelijke Gezondheidszorg (Zorg)

Hierbij kunt u denken aan alle artsen, ziekenhuizen en andere instellingen die zich bezig houden met de fysieke of lichamelijke gezondheid van mensen. Bekend bij de meeste mensen. Iedereen heeft wel eens een arts bezocht. Zorg gaat bij IGZ Plus van (voor) de geboorte tot en met de ouderen in onze samenleving (overlijden/levensbeëindiging). Tussen Zorg en GGZ is nog nagenoeg geen samenwerking. Dit zorgt voor verkeerde diagnoses en langere zorgtrajecten. Het moge duidelijk zijn dat dit ook kostenverhogend is.

Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)
Geestelijke, mentale of psychische gezondheidszorg wordt in Nederland vaak gekenmerkt met de letters GGZ. Naast de GGZ-instellingen bestaan ook veel particuliere initiatieven, psychiaters, psychologen coaches et cetera die actief zijn vanuit een eigen praktijk. 


 GGz Plus NL coaching ggz plus nederland IGZ Plus
Naast de (para-)medische beroepen kennen wij beroepsgroepen die geen directe invloed hebben op het herstelproces van cliënten, maar wel hun diensten aanbieden binnen de geestelijke gezondheidszorg. Binnen Stichting IGZ Plus is dat de Plus. Plus, omdat zij een aanvulling betekenen op de (para-)medisch professionals, zodat zij zich volledig kunnen focussen op hun cliënten. In Nederland is nagenoeg geen samenwerking tussen deze beroepsgroep en Zorg en GGZ. 
GGz Plus NL-advocaat-ggz plus nederland

IGZ Plus is:

 • Zorgconsument
 • IGZ+ zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren


Mentale Gezondheid

 • Zorgconsument
 • IGZ+ Zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren


Fysieke Gezondheid

 • Zorgconsument
 • IGZ+ Zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren


Omgevingsfactoren

 • Zorgconsument
 • IGZ+ Zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren