20200202 Gevochten LGZ banner links IGZ V1 def3A


ANDER PERSPECTIEF DOOR EEN ANDERE BRIL OP TE ZETTENBekend vanuit de fotografie is dat vanaf een afstand een ander perspectief ontstaat. Zo is het ook met gezondheid en gezondheidszorg. Al sinds de Grieken is gezondheidszorg gericht op de gevolgen.

Logisch, zoals eerder vermeld op deze site; als iemand een gebroken arm heeft, wordt de persoon niet uitgevraagd, hij krijgt gips om de breuk te laten helen. Logisch, praktisch, zo gaat het al eeuwen.

Juist de coronacrisis bevestigt ons rapport. Perspectief onstaat door op een andere manier naar ons zorgstelsel en onze gezondheidszorg te kijken. Lees het rapport 'Realisatie Leefstijl Gezondheidszorg 2020-2040' actueler dan ooit. 


20200309 Tussenbanner IGZ Plus site Rapport Revolutie of evolutie in gezondheidszorg V4

Oorzaak en gevolg
Wanneer een persoon meer dan één keer terugkomt met weer een gebroken ledemaat, is het logisch om eens verder te vragen naar de oorzaak. Is hij speler van de lokale rugbyclub of is er iets anders aan de hand? 

Wanneer iemand een fysieke klacht heeft, is het logisch om zo snel mogelijk het gevolg, gebroken arm, aan te pakken. Het achterhalen van de oorzaak is veelal pas in tweede instantie aan de orde. 

Dit geldt ook voor mentale klachten. Bijvoorbeeld in geval van depressie is het zaak de zorgconsument eerst in een neutrale staat te krijgen, daarna wordt gesproken over de (mogelijke) oorzaak of oorzaken. Juist bij depressies is (veelal) sprake van herhaling, doordat de oorzaak niet is aangepakt. 

Ook op omgevingsfactoren is dit van toepassing. Bijvoorbeeld: zorgconsumenten met schulden vallen vaak voor een tweede of zelfs een derde keer in hetzelfde zwaard. Het gevolg wordt opgelost (schuldsanering), de oorzaak blijft (meer geld uitgeven dan binnenkomt).


20190301 Banner opleiding Q1 2019 bril bomen nieuw2 003

Een nieuw perspectief
Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ) is een andere bril opzetten, even afstand nemen, zodat een nieuw perspectief ontstaat. Feitelijk is het geen nieuw perspectief. Plato (wijsgeer, ca. 475 v Chr.- 347 v Chr.) gaf al aan dat 'lichaam en geest niet kunnen worden gescheiden, zij zijn een twee-eenheid'.

De Zorg en GGZ zijn meer dan 100 jaar geleden gescheiden met alle gevolgen van dien. GGZ en Zorg behoren op te gaan in een nieuwe LGZ, waarbij de zorgconsument echt centraal komt te staan en door een parallelle aanpak een betere en betaalbare gezondheidszorg ontstaat. Binnen LGZ ontstaat de nieuwe drie-eenheid: mentaal, fysiek en omgeving. Plato 2.0.
 

Leefstijl Gezondheidszorg | parallelle aanpak

Eén van de belangrijkste pijlers van LGZ is de parallelle aanpak. In de huidige gezondheidszorg wordt het grootste deel van de begeleiding en/of behandeling gericht op de kernklacht. Omdat onvoldoende wordt doorgevraagd, komt de zorgverlener ook niet snel tot de conclusie dat er meer speelt dan in eerste instantie zichtbaar is. De zorgverlener bedenkt dan ook niet snel dat collega's (uit andere branches) betrokken kunnen of moeten worden bij de begeleiding. De protocollen en de regelgeving laten dat ook meestal niet toe.

Zogenaamde ‘draaideurpatiënten’ zijn vaak het gevolg. Niet fijn voor de zorgconsument, niet fijn voor de zorgverlener. Tenslotte wil ook hij de beste oplossing voor de zorgconsument.


Leefstijl Gezondheidszorg | samenwerking

Uiteraard wordt ook nu al samengewerkt. LGZ voorziet samenwerking, zowel horizonaal als verticaal binnen de branche LGZ. Samenwerken met collega's uit andere branches, die samen het beste resultaat willen voor de zorgconsument. Door deze brede samenwerking ontstaat binnen de gezondheidszorg een matrix-samenwerking, waarin specifieke zorgverleners (Vitaliteit Experts) de begeleiding/behandeling van de zorgconsument coördineren.

Eén contactpersoon voor het beste resultaat, zowel voor de zorgconsument als voor zorgverleners. 
Afbeelding IGZ werkwijze parallel Zorgverlener basis 001
Samenwerking Vitaliteit Groep Nederland
Stichting IGZ+ is in 2017 opgericht met de doelstelling Leefstijl Gezondheidszorg te bevorderen, ondersteunen en indien mogelijk te realiseren. De stichting werkt daarvoor samen met partners. De eerste partner is Vitaliteit Groep Nederland.

De Vitaliteit Groep heeft het VitaliteitQuotiënt ontwikkeld, een universeel intake-instrument voor LGZ-zorgverleners. De Vitaliteit Groep heeft daarnaast een opleiding geschreven om met het VitaliteitQuotiënt te kunnen werken, de opleiding tot VQ Expert. 


Naast de opleiding VQ Expert en specialisatie-opleidingen verzorgt Vitaliteit Groep Nederland (al dan niet samen met Stichting IGZ+) lezingen, workshops en trainingen voor organisaties die Leefstijl Gezondheidszorg willen implementeren of hun zorgconsumenten hiermee willen laten kennismaken.

Klik op
Vitaliteit Groep Nederland wanneer je meer wilt weten. Je blijft op deze site.
Stichting IGZ Plus

Zorgconsument

LGZ Zorgverlener

Zorgplanning

Stichting IGZ Plus © 2017-2022 | Proclaimer |  CONTACT | Partner: HCP Consultancy Network