20200202 Gevochten LGZ banner links IGZ V1 def3A


HET ENIGE DAT DE MENSHEID ZAL VERLOSSEN IS SAMENWERKING (quote van Bertrand Russel (Engels filosoof | 1872-1970)De bovenstaande quote geeft aan hoe al in de 20ste eeuw werd gedacht over samenvoegen en -werken (in de gezondheidszorg).

Onze gezondheidszorg is al ruim 100 jaar gescheiden in geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg, terwijl Plato (427-347 v.Chr.) al zei dat het geen goed idee is om lichaam en geest (twee-eenheid) te scheiden. 
In de 21e eeuw introduceert Stichting IGZ+ de drie-eenheid en dan ook nog parallel toegepast.

De coronacrisis is naast een gezondheidscrisis ook een economische en sociaal-maatschappelijke crisis. Wij waren en zijn niet voorbereid door ons huidige zorgstelsel. De coronacrisis bevestigt het gelijk van de introductie van Leefstijl Gezondheidszorg eens te meer. Lees ons rapport en oordeel zelf. Klik op onderstaande afbeelding.


20200309 Tussenbanner IGZ Plus site Rapport Revolutie of evolutie in gezondheidszorg V4Huidige situatie gezondheidszorg - seriële methodiek

De huidige methodiek binnen de gezondheidszorg is dat stap-voor-stap de cliënt of patiënt door het begeleidings- of behandeltraject gaat. Mensen die gezondheidsklachten hebben verdienen voorzorg, begeleiding/behandeling en nazorg. Dat gebeurt nu veel te weinig.

Op 12 april 2019 werd bekend dat bijna 800.000 Nederlanders die kanker overleefden te weinig nazorg krijgen. Een duidelijk voorbeeld hoe onze gezondheidszorg werkt. De specialisten én de patiënt zijn tijdens de onderzoeken en behandelingen alleen bezig met het bestrijden van kanker en vergeten daarbij alle andere zaken, zoals werk (en inkomen), relatie met partner, mentale gevolgen en sociaal-maatschappelijke gevolgen.

Dit is niet alleen zo bij kankerpatiënten of patiënten met andere fysieke klachten, zoals hartklachten, hetzelfde geldt voor alle zorrgconsumenten die mentale klachten of een psychische stoornis  hebben en het geldt ook voor mensen met ernstige sociaal-maatschappelijke problematiek, zoals echtscheiding, verlies van naasten, verlies van werk, schulden et cetera. 

Daarom is het nu tijd voor Leefstijl Gezondheidszorg én parallelle aanpak binnen onze gezondheidszorg, inclusief sociaal-maastchappelijke hulp- en dienstverlening en andere complementaire dienstverlening, zoals juridische (o.a. echtscheiding) en financiële (o.a. schulden) dienstverlening. Het VitaliteitQuotiënt is daarvoor een perfect en uniek (preventie- en intake-)instrument.


0 20180901 Schema Vitaliteitfactor z-w DEFParallelle aanpak binnen Leefstijl Gezondheidszorg

Wanneer iemand ziek wordt, of dat nu fysiek of mentaal is, heeft hij voor start van de behandeling veel vragen. Wanneer iemand een zware operatie of bijvoorbeeld chemo moet ondergaan, zal dat zijn leven voor en na de operatie veranderen.


Het VitaliteitQuotiënt geeft aan welke situatie kan gaan onstaan. De Vitaliteit Expert/VQ-specialist, die het VitaliteitQuotiënt afneemt en berekent, kan in overleg met de cliënt een plan van aanpak schrijven, waardoor de zorgconsument weet hoe hij er voor staat, voor én na de operatie. Wat voor gevolgen dat heeft voor zijn inkomen, werk et cetera en op welke vlakken begeleiding klachten/problemen kunnen worden voorkomen.

Kort na bijvoorbeeld een operatie kan het VitaliteitQuotiënt weer worden afgenomen en kan het plan van aanpak worden aangepast, zorgplanning volgens Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ). Afhankelijk van de draagkracht van de zorgconsument worden ook andere behandelaars of begeleiders aan het team toegevoegd, denk daarbij aan coaches, maatschappelijk werkers of andere complementaire hulp- en dienstverleners. Zie ook onderstaand schema.


 

20200202 Beroepenoverzicht Leefstijl Gezondheidszorg PRINT Nieuw
klik op de afbeelding voor de opleidingen van Vitaliteit Groep Nederland
Zorgconsument 'in control'

Door het VitaliteitQuotiënt krijgt de zorgconsument (cliënt of patiënt) controle over zijn nieuwe situatie, kan anticiperen op een nieuwe toekomst (na behandeling), krijgt grip op zijn directe omgeving, relatie, gezin, werk et cetera. De zorgconsmument krijgt meer (zelf-)vertrouwen om door deze moelijke periode te komen. Hij kan terugvallen op de Vitaliteit Expert/VQ-specialist en zijn collega's. En vooral, er is duidelijkheid voor hem/haar, partner en gezin. Ziek zijn is al erg genoeg en omdat het (meestal) nieuw is wat je meemaakt,  zorgt dat voor onzekerheid. 

Perspectief en parallelle aanpak 

De oplossing is een parallelle aanpak van zorgverlening met een breed perspectief: Leefstijl Gezondheidszorg. Door als zorg- en dienstverleners samen te werken met en voor zorgconsumenten, wordt de zorgverlening beter en betaalbaar, voor de zorgconsument en de belastingbetaler. 

Voorwaarden om dit te bereiken, is aanpassing van (verouderde) regelgeving binnen gezondheidszorg, een nieuw zorgstel met een goede en eerlijke financieringsstructuur en een extra vak binnen alle Leefstijl Gezondheidszorg gerelateerde opleidingen, zowel op mbo, hbo als universitair niveau, zodat alle zorgverleners in Nederland uiterlijk in 2040 volgens LGZ kunnen werken. Van arts tot advocaat.

Stichting IGZ Plus

Zorgconsument

LGZ Zorgverlener

Zorgplanning

Stichting IGZ Plus © 2017-2022 | Proclaimer |  CONTACT | Partner: HCP Consultancy Network