20190321 Banner links IGZ samenwerking Zorgverlener IGZ


Het enige dat de mensheid zal verlossen is samenwerkingDe bovenstaande quote van Bertrand Russel (Engels filosoof | 1872-1970) geeft aan hoe al in de 20e eeuw werd gedacht over samenvoegen en -werken (in de gezondheidszorg).

Onze gezondheidszorg is al ruim 100 jaar gescheiden in geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg, terwijl Plato (427-347 v.Chr.) al zei dat het geen goed idee is om lichaam en geest (twee-eenheid) te scheiden.

In de 21e eeuw introduceert Stichting IGZ+ de drie-eenheid en dan ook nog parallel toegpast.Huidige situatie gezondheidszorg - seriële methodiek

De hudige methodiek binnen de gezondheidszorg is dat stap-voor-stap de cliënt of patiënt door het begeleidings- of behandelingstraject gaat. Mensen die gezondheidsklachten hebben verdienen voorzorg, begeleiding/behandeling en nazorg. Dat gebeurt nu veel te weinig.

Op 12 april 2019 werd bekend dat bijna 800.000 Nederlanders die kanker overleefden, te weinig nazorg krijgen. Een duidelijk voorbeeld hoe onze gezondheidszorg werkt. De specialisten én de patiënt zijn tijdens de onderzoeken en  behandelingen alleen bezig met de het bestrijden van kanker en vergeten daarbij alle andere zaken, zoals werk (en inkomen), relatie met partner, mentale gevolgen en andere sociaal-maatschappelijke gevolgen.

Dit is niet alleen bij kankerpatiënten of patiënten met andere fysieke klachten, zoals hartklachten, hetzelfde geldt voor alle zorrgconsumenten die mentale klachten of een psychische stoornis  hebben en het geldt ook voor mensen met ernstige sociaal-maatschappelijke problematiek, zoals echtscheiding, verlies van naasten, verlies van werk, schulden et cetera. 

Daarom is het nu tijd voor Integrale Gezondheidszorg én parallelle aanpak binnen onze gezondheidszorg, inclusief sociaal-maastchappelijk hulp- en dienstverlening en ander complementaire dienstverlening zoals juridische (o.a. echtscheiding) en financiële (o.a. schulden) dienstverlening. De Vitaliteitfactor is daarvoor een perfect (preventie- en intake-)instrument.


0 20180901 Schema Vitaliteitfactor z-w DEFParallelle aanpak binnen IGZ+
Wanneer iemand ziek wordt, of dat nu fysiek of mentaal is, heeft hij voor de behandeling heel veel vragen. Wanneer iemand een zware operatie of bijvoorbeeld chemo moet ondergaan, zal dat zijn leven voor en na de operatie veranderen.

De Vitaliteitfactor geeft aan welke situatie kan gaan onstaan. De Vitaliteit Expert, die de Vitaliteitfactor afneemt, kan dan in overleg met de cliënt een plan van aanpak schrijven waardoor de zorgconsument weet hoe hij er voor staat, voor én na de operatie. Wat voor gevolgen dat heeft voor zijn inkomen, werk et cetera en op welke vlakken begeleiding klachten/problemen kunnen worden voorkomen.

Kort na de operatie kan de Vitaliteitfactor weer afgenomen worden en kan het plan van aanpak aangepast worden, zorgplanning volgens IGZ+. Afhankelijk van de draagkracht van de zorgconsument worden ook andere behandelaars of begeleiders aan het team toegvoegd, denk daarbij aan coaches, maatschappelijk werkers of andere complementaire hulp- en diensverleners. Zie ook onderstaand schema.Professionals die werken met mensen, werken met de Vitaliteitfactor: 

Advocaat Fysiotherapeut POH-GGz
Agoog Geestelijk verzorger Psychiater
Arts Jeugdwerker Psycholoog
Bewegingsdeskundige Jurist Re-integratie deskundige
Budgetcoach Logopedist Sociaal werker
Coach Maatschappelijk werker SPV'er
Counselor Mediator Therapeut 
Diëtist Orthomoleculair therapeut Trainer
Ervaringsdeskundige Orthopedagoog (generalist) Verpleegkundig Specialist
Financieel adviseur Vitaliteit Expert VoedingsdeskundigeZorgconsument in control
Door de Vitaliteitfactor krijgt de zorgconsument (cliënt of patiënt) controle over zijn nieuwe situatie, kan anticiperen op een nieuwe toekomst (na behandeling), krijgt hij grip op zijn directe omgeving, relatie, gezin, werk et cetera en krijgt hij meer zelfvertrouwen om door deze moelijke periode te komen. Hij kan terugvallen op de Vitaliteit Expert en zijn collega's. En vooral, er is duidelijkheid voor hem/haar, partner en gezin. Ziek zijn is al erg genoeg en omdat het (meestal) nieuw is wat je mee maakt,  zorgt dat voor onzekerheid. 


Perspectief en parallelle aanpak resulteert in samenwerking

De oplossing is een parallelle aanpak van zorgverlening met een breed perspectief: IGZ+. Door als zorg- en dienstverleners samen te werken met en voor zorgconsumenten, wordt de zorgverlening beter en betaalbaar, voor de zorgconsument en de belastingbetaler. 

Voorwaarden: aanpassing van (verouderde) regelgeving binnen gezondheidszorg, een nieuw zorgstel met een goede en eerlijke financieringsstructuur en een extra vak binnen alle opleidingen, die IGZ+ gerelateerd zijn, zowel op mbo, hbo als universitair niveau, zodat alle zorgverleners in Nederland uiterlijk in 2040 volgens IGZ+ kunnen werken. Van arts tot advocaat.