Banner IGZ Arts nieuw versie 001


"Bij dezelfde omgeving leeft toch ieder in een andere wereld"Met deze prachtige quote van Arthur Schopenhauer (Duits filosoof 1788-1860) starten wij deze pagina, die gaat over de invloed van omgevingsfactoren op onze gezondheid. Deze quote is zo'n 200 jaar oud en anno 2017 actueler dan ooit. 

Natuurlijk, onze omgeving heeft invloed op ons dagelijks leven, dat weet iedereen. Dat onze omgeving ook invloed heeft op onze gezondheid is minder algemeen bekend. Veel zorgverleners hebben hiermee echter dagelijks te maken bij de zorgconsumenten die zij begeleiden of behandelen.


Wat doen de omgevingfactoren met de zorgconsument
De vraag is of de omgeving invloed heeft op de zorgconsument of juist andersom. Feit blijft dat er omgevingsfactoren zijn die direct invloed hebben op ons en vaak ook op ons welzijn (inclusief gezondheid). Deze zijn o.a.: overlijden, ontslag, (echt)scheiding, verlies van werk (of problemen op school) en schulden. Deze top 5 zorgt ervoor dat mensen uit balans raken. Om met de ergste te beginnen; mensen zijn overleden door het verdriet om het verlies van hun levenspartner.

Bij veel mentale en fysieke klachten is bekend dat deze zijn veroorzaakt door omgevingsfactoren. De betrokken zorgverlener heeft echter onvoldoende kennis en ervaring om hierbij goed te kunnen ontdekken of begeleiden. Veelal wordt (al dan niet via de huisarts) doorverwezen. De zorgconsument krijgt een 'kastje van de muur gevoel' of is helemaal niet toe aan doorverwijzing. Iemand met een zware depressie zijn schulden laten oplossen, is niet opportuun op dat moment.Afbeelding IGZ omgeving van Check Je Vitaliteit 001

Wat doet de zorgconsument met de omgevingsfactoren

Dit is ook bij zorgverleners een heikel punt. Hoe gaat de zorgconsument met de omgevingsfactoren om en hoe kan hij dat beïnvloeden. Een zorgconsument die doorverwezen is naar een fysiotherapeut krijgt daar geen begeleiding wat betreft zijn gedrag. De behandeling van psychosomatische klachten is voor een fysiotherapeut lastig, omdat hij de oorzaak (omgevingsfactoren) niet voldoende kent. 

Dat geldt al helemaal voor een financiële zorg-/dienstverlener bij de gemeente. Een zorgconsument is bij de gemeente terechtgekomen voor schuldhulpverlening, heeft zijn baan verloren en ligt in echtscheiding. Een complexe situatie die wordt verergerd door mentale klachten. De zorgconsument kan zich niet concentreren, maakt fouten en raakt zijn schuldhulpverlening kwijt. De gemeente denkt onwil, de zorgconsument was er niet aan toe en nu nog verder van huis. Een zware depressie ligt in het verschiet.

Wat doet de zorgverlener met omgevingsfactoren
U als zorgverlener heeft bovenstaande alinea's gelezen en uw eerste gedachte is vast herkenning. Toch worden omgevingsfactoren nauwelijks meegenomen in de behandeling/begeleiding en al bijna helemaal niet in de financiering daarvan. Honderdduizenden zorgverleners doen hun werk zonder dat de zorgverzekering, de gemeente of wie dan ook de zorgconsument bijstaat in het betalen van de zorgverlening.

Juist de groep van mensen die niet voor een toegevoegde advocaat of schuldhulpverlener in aanmerking komen (boven modaal), krijgen de rekening gepresenteerd (letterlijk en figuurlijk). Door ons zorgstelsel komen veel van deze mensen uiteindelijk zo erg in de problemen dat hoge kosten gemaakt worden voor zorg of nog erger. Juist in deze groep komt suïcide vaak voor.


De IGZ+ zorgverlener herkent bovenstaande en werkt, samen met collega's zorgverleners binnen IGZ+, aan een passend plan/passende planning voor deze cliënt. Voorkomen is beter dan genezen en een dankbare taak voor zorg-/hulpverleners bij al die honderdduizenden mensen die getroffen worden door een combinatie van omgevingsfactoren (waar geen direct invloed op is) en hun mentale en fysieke gezondheid.
201700822 Schema Vitaliteitfactor nieuw VF 2-2-Q 001

De Vitaliteitfactor
De Vitaliteitfactor biedt als universeel intake-instrument de oplossing voor iedereen die wil voorkomen dat zijn leven uit de rails loopt, die wil voorkomen dat hij onnodige mentale- en/of fysieke klachten krijgt. Door middel van een digitale vragenlijst en een interview wordt binnen 24 tot 48 uur duidelijk hoe het met de algehele vitaliteit (gezondheid) van een zorgconsument is gesteld. Het advies met aanbeveling voor begeleiding/behandeling dat hij krijgt, kan de zorgconsument samen met de Vitaliteit Expert in werking zetten of later in eigen regie aanpakken. Idealiter is het goed om de Vitaliteitfactor 2-3 per jaar te bepalen en te sturen op de benodigde veranderingen.


IGZ Plus is:

 • Zorgconsument
 • IGZ+ zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren


Mentale Gezondheid

 • Zorgconsument
 • IGZ+ Zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren


Fysieke Gezondheid

 • Zorgconsument
 • IGZ+ Zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren


Omgevingsfactoren

 • Zorgconsument
 • IGZ+ Zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren