20200202 Gevochten LGZ banner links IGZ V1 def3A


DE GESCHIEDENIS IS HET HEDEN, GEZIEN DOOR DE TOEKOMSTEen typische uitspraak van Godfried Bomans (schrijver 1913-1971) en zeer van toepassing op LGZ-zorgplanning in het algemeen en Nationale LGZ-zorgplanning in het bijzonder.

Zowel individuele, gezins- als collectieve LGZ-zorgplanning zijn vanaf nu toepasbaar. Op kleine schaal wordt al gewerkt met de zorgplanningen, al of niet volgens de zienswijze van Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ).20200309 Tussenbanner IGZ Plus site Rapport Revolutie of evolutie in gezondheidszorg V4

Gezondheidszorg | heden
Ook in 2020 is de zorgpremie weer gestegen. (Het eigen risico € 385,- blijft gelijk deze kabinetsperiode.) De reden: de kosten zijn wederom toegenomen. Enige vorm van zelfreflectie wordt niet toegepast door het ministerie van VWS en al helemaal niet in het kader van LGZ-zorgplanning.

Wanneer dit in 2006, gelijktijdig met het nieuwe zorgstelsel, was ingevoerd, had nu de zorgpremie weer omlaag kunnen gaan voor het zesde jaar in successie, had het eigen risico kunnen worden terugbracht tot € 200,- en had voor chronisch zieken geen eigen risico gegolden.

De petitie 'Het Roer Moet OM in de Gezondheidszorg' (aangevuld met Manifest) was dan niet nodig geweest. Nu wel. Kosten van de gezondheidszorg zijn controleerbaar met LGZ-zorgplanning. De afgelopen 10 jaar zijn de kosten van de gezondheidszorg in het algemeen gestegen van ongeveer € 50 miljard naar 100 miljard euro, en stijgend.
Gezondheidszorg | geschiedenis

In de gedachte van Godfried Bomans; de geschiedenis van de gezondheidszorg is het heden, gezien door de toekomst. Stichting IGZ+ heeft als visie dat 2040 een goed peiljaar is om nu de gezondheidszorg te gaan veranderen. Kijken naar de toekomst, de demografie van 2040, de economische situatie en andere macrofacetten van onze samenleving.

Wanneer dan nu blijkt dat ongeveer de helft van alle bezoeken aan de huisarts te maken heeft met mentale klachten (en fysieke klachten hiermee voorbij zijn gegaan), meer dan 50% van het ziekteverzuim nu al betrekking heeft op mentale klachten, dan is het goed het beleid van de toekomst af te stemmen met de feiten van nu. Te extrapoleren en waar nodig bij te sturen. Ook de gezondheidszorg is collectief en nationaal te sturen. Individueel hebben wij uiteraard niet altijd controle over wat er gebeurt. Door preventie kunnen wij wel eerder signaleren en (ernstiger) klachten voorkomen.

Wat wel duidelijk is dat wij terug naar de tekentafel moeten om onze gezondheidszorg gereed te laten zijn voor ontwikkelingen in de toekomst.20190301 Banner IGZ  IGZ de toekomst

Gezondheidszorg | toekomst

Planning is de toekomst van de gezondheidszorg. Of dit nu een volledige of gedeeltelijke uitvoering van de definitie van Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ) is, planning is noodzakelijk om te weten waar wij met elkaar aan toe zijn. Naast de zorgpremie die wij zelf betalen (+ het eigen risico), bestaan de kosten van zorg uit belastinggeld. De totale kosten van de gezondheidszorg en hulpverlening bedragen nu tussen de 100 en 200 miljard euro, terwijl 'maar' € 44 miljard uit de zorgverzekeraarspot komt. Het grootste deel wordt betaald door de belastingbetalers. Door jou dus.

Planning zorgt voor een betere behandeling en/of begeleiding en kan sneller worden ingezet dan nu het geval is. Instellingen, ziekenhuizen en de gemeente zijn niet transparant, doordat een gezonde planning ontbreekt. Niet als onderneming, maar als organisaties die de beste en meest betaalbare zorg willen bieden aan de zorgconsument. 

Tenslotte; solidariteit. Wanneer de totale kosten per inwoner worden berekend, wordt uitgekomen op een bedrag van tussen € 6.000 - € 10.000 per inwoner. Het totale bedrag is bijna 20% van ons Bruto Nationaal Product. Dit kan en mag niet zo door blijven groeien. Het gaat uiteindelijk ten koste van het welzijn van de zorgconsument. Bezuinigingen blijven namelijk nodig en ondanks dat de zorg zal blijven stijgen (o.a. door de vergrijzing), zal het zorgpakket via de zorgverzekeraar verder worden uitgekleed. Dat betekent dat rijkere mensen beter berekend zullen zijn op gezondheidszorgkosten dan minder rijke mensen. Dit gaat ten koste van het solidariteitsbeginsel van gezondheidszorg in Nederland. 


20190301 Banner IGZ  Check Je vitaliteit raam

Daarom Nationale LGZ-zorgplanning

Gezien bovenstaande is de invoering van Leefstijl Gezondheidszorg in Nederland noodzakelijk. Stichting IGZ+ heeft hiervoor een planning gemaakt door middel van een tijdpad. Wanneer LGZ vandaag ingevoerd zou worden, zijn onvoldoende professionals (LGZ-zorgverleners) beschikbaar om de omslag te maken. De stichting is actief met voorlichting, lobby bij de politiek (rapport + manifest, petitie Het Roer Moet OM), LGZ-zorgverleners en uiteraard de zorgconsument.

Op dit moment worden, op nog kleine schaal, LGZ-zorgverleners opgeleid. Dit gaat op grotere schaal gebeuren. Opleidingen binnen mbo, hbo en universiteit moeten worden aangepast, zodat zorgverleners LGZ hebben meegekregen tijdens hun studie. De verwachting is dat vanaf 2030 elke lichting LGZ is afgestudeerd en LGZ landelijk kan worden doorgevoerd. In 2040 is het doel dan bereikt; de hele gezondheidszorg, inclusief complementaire hulp- en dienstverlening, werkt via de LGZ zienswijze en iedere Nederlander heeft een individuele LGZ-zorgplanning (lees: VitaliteitQuotiënt)

Wanneer dat is bereikt, is het Nationale LGZ-zorgplan een feit. Op dit moment wordt in Nederland al via de LGZ-filosofie gewerkt. Stichting IGZ+ omarmt elk initiatief, omdat deze organisaties als accelerator kunnen werken. Scholing van 2 miljoen mensen vraagt tijd en is in principe de achillespees voor het jaar 2040. Hoe eerder gewerkt wordt aan nieuw studiemateriaal, hoe beter. Stichting IGZ+ en Vitaliteit Groep Nederland kunnen dit niet alleen en hopen en vertrouwen op samenwerking aangaande deze (r)evolutie binnen de gezondheidszorg.


xKlik


Leefstijl Gezondheidszorg
Het Alternatief


20211010 Banner Manifest LGZ pexels photo 2626979 bol knikker hand Vierkant1

Tekent u ook ons Manifest? 

klik op de afbeeldingBanner HCP verticaal pexels photo 1935854 parapluu in de woestijn bol V1 zzp


 

Stichting IGZ Plus

Zorgconsument

LGZ Zorgverlener

Zorgplanning

Stichting IGZ Plus © 2017-2022 | Proclaimer |  CONTACT | Partner: HCP Consultancy Network