20190321 Banner links IGZ samenwerking Zorgconsument 001


Ieder mens heeft zorg nodig, jong of oud, vroeg of laatVolgens de definitie van Integrale Gezondheidszorg Plus telt Nederland ruim 17 miljoen zorgconsumenten. Iedere Nederlander dus!

Volgens deze definitie hebben wij vanaf geboorte tot aan de dood, zorg of verzorging nodig. Zorg is dus van alle leeftijden, voor mannen en vrouwen, waar u ook woont in Nederland.
Geboorte
Voor de geboorte hebben wij al zorg nodig (prenatale zorg). Op school hebben wij te maken met de schoolarts. Met onze klachten gaan we naar de huisarts. Een ziekenhuisbezoek is soms nodig in verband ziekte of een ongeluk.Volwassenen
Volgens de IGZ+ definitie komt hier ook zorg bij op de vlakken sociaal- en maatschappelijk, financieel, juridisch, werk en inkomen. Wat komt er op ons af: overlijden, echtscheiding (advocaat en mediator), geldproblemen (deurwaarder) en ontslag. Dit zijn enkele voorbeelden die een enorme impact hebben op onze fysieke en mentale gezondheid. Ouderdom komt met gebreken
Naarmate wij ouder worden, neemt de zorg vaak toe en als oudere eindigen wij ons leven vaak in een verzorgings- of verpleegtehuis. Kortom; in ieder geval wat betreft lichamelijke en geestelijke gezondheid een aaneenrijging van zorg, die valt binnen IGZ+.Wat nog meer
Vandaar IGZ+ Zorgplanning. Weten is meten. Als u bijvoorbeeld weet dat u werkloos gaat worden, kunt u daar op anticiperen door (praktische en/of psychische) hulp in te schakelen. Daarom is de Vitaliteitfactor ontwikkeld (zie onderstaand schema) Tevens basis voor de campagne 'Check Je Vitaliteit'.


0 20180901 Schema Vitaliteitfactor z-w DEF

Op www.vitaliteitfactor.nl krijgt u meer informatie over de werkwijze van de Vitaliteitfactor.


 
CAMPAGNE 'CHECK JE VITALITEIT'
Omdat IGZ+ het belangrijk vindt dat iedere zorgconsument weet wat zijn of haar gezondheid beïnvloedt, en hoe deze invloeden kunnen worden beïnvloed, heeft stichting IGZ+ i.s.m. Vitaliteit Groep Nederland de campagne CHECK JE VITALITEIT in het leven geroepen.

De campagne is gebaseerd op de door de Vitaliteit Groep ontwikkelde Vitaliteitfactor. U kunt met deze Vitaliteitfactor kennismaken via de kosteloze IGZ+ Vitaliteit TEST. Klik op de button en doe de test.


0-20190301 LOGO IGZ test DEF

Wel hulp inroepen of niet?
Veel mensen komen vroeg of laat op een kruispunt, wel hulp inroepen of niet. Veelal wordt hulp te laat of helemaal niet ingeschakeld. De gevolgen worden nog niet overzien (van het niet –tijdig- inroepen van hulp). IGZ+ Preventie voor iedere Nederlander is daarom een goede zaak.

Met een IGZ+ zorgplanning voor uw hele gezin komt u tot inzichten wat betreft uw algehele gezondheid en vitaliteit, die u nu nog niet heeft en anders ook niet gemakkelijk krijgt. Een IGZ+ zorgplanning komt uw vitaliteit (en dat van uw gezin) ten goede. Vitaliteit is immers meer dan alleen sporten of bewegen.