20190321 Banner links IGZ samenwerking Zorgconsument 001


Uw omgeving is groter dan het gebied waarin u woontIGZ+ stelt dat zeker 80% van alle psychische klachten is gerelateerd aan de invloed van omgevingsfactoren. Er zijn honderden omgevingsfactoren en de één heeft meer invloed op u dan de andere.

Dat geldt overigens voor iedere zorgconsument, iedereen is immers anders, woont in een andere omgeving en heeft een ander verleden etc.
Wat zijn omgevingsfactoren
De omgevingsfactoren die wij benoemen op deze website zijn meer of minder van invloed op iedere zorgconsument. Een voorbeeld van een omgevingsfactor die wij allemaal kennen; het is niet handig om bij een chemische fabriek in de buurt te gaan wonen. In Nederland komt dit niet meer voor, in het buitenland nog wel. 

Een omgevingsfactor waar nog over wordt gediscussieerd, is het weer. In de winter met veel kou en regen of sneeuw zouden mensen vatbaarder zijn voor depressie. Uit onderzoek blijkt echter dat ’s zomers even veel mensen depressies ervaren. Het weer is niet direct van invloed op onze mentale gezondheid (wel hoe wij omgaan met het weer of het seizoen). 

IGZ+ Omgevingsfactoren 
Stichting IGZ+ hanteert voor de voorbeelden van omgevingsfactoren het schema van de Vitaliteitfactor, ontwikkelt door Vitaliteit Groep Nederland, het eerste kennis- en opleidingsinstituut binnen Integrale Gezondheidszorg Plus:


0 20180901 Schema Vitaliteitfactor z-w DEF

Op www.vitaliteitfactor.nl krijgt u meer informatie over de werkwijze van de Vitaliteitfactor.
Werk
| Het hebben of niet hebben van werk heeft invloed op onze vitaliteit. Wanneer we geen werk hebben, zijn wij druk bezig een nieuwe baan te vinden. Wanneer wij wel werken, kunnen wij te maken hebben met stress op het werk (denk aan: werkdruk, vervelende collega’s enz.).

Juridisch | Gelukkig krijgt de gemiddelde Nederlander relatief weinig te maken met juridische zaken in de zin van rechtszaken. Een arbeidsovereenkomst is echter ook een juridische overeenkomst, net als een aankoop in een (internet) winkel. Ook bij scheiding en schulden krijgen wij te maken met het juridisch systeem. Omdat de meeste mensen weinig te maken hebben met juridische zaken, weten zij veelal niet wat zij er mee aan moeten.

Financieel
| Zolang alles financieel goed gaat, is er niets aan de hand. Echter, schulden moeten worden aangepakt. Een echtscheiding veroorzaakt vaak een onbeheersbare financiële situatie, maar niet te praten over wanneer wij ons werk verliezen.

Sociaal
| Veel mensen in Nederland zitten in een isolement en is sprake van langdurige eenzaamheid. Dit komt niet alleen bij ouderen voor, maar is van alle generaties. Erkenning wordt vaak gezocht en niet gevonden zonder hulp.

Maatschappelijk
|  Voor veel mensen de ultieme wens; geaccepteerd en erkend worden door de maatschappij en niet alleen door hun eigen omgeving. Zaken zoals het verlies van werk, echtscheiding en psychische klachten zorgen vaak voor verlies van status, die veelal niet zomaar kan worden hersteld.


0-20190301 LOGO IGZ test DEF

IGZ+ Vitaliteit TEST
Alle bovengenoemde omgevingsfactoren hebben invloed op ons leven en onze mentale en fysieke gezondheid. Bij veel van deze factoren hebben wij geen invloed op de oorzaak, maar wel op de gevolgen.

Daarom de campagne Check Je Vitaliteit, daarom Integrale Gezondheidszorg Plus en daarom de Vitaliteitfactor. Voorkomen is beter dan genezen. Doe de IGZ+ Vitaliteit TEST vandaag nog. (Klik op bovenstaande afbeelding.)