20190321 Banner links IGZ samenwerking Zorgconsument 001


Mentale of psychische klachten zijn vaak onzichtbaarPsychische, geestelijke of mentale klachten. Voor veel mensen is geestelijke of psychische gezondheid direct gerelateerd aan (ernstige) stoornissen, aandoeningen of klachten. 

IGZ+ hanteert bij voorbaat het begrip mentale gezondheid in plaats van mentale klachten. IGZ+ vindt dat de gezondheidszorg behoort uit te gaan van de gezondheid van mensen en niet van hun klachten.Mentale gezondheid
IGZ+ heeft gekozen voor ‘mentaal’ (naar het Engels). ‘Mentale gezondheid’ is als zodanig opgenomen in de DSM-V (handboek psychiatrie). Mentale gezondheid dekt wat IGZ+ betreft de lading beter. Een korte uitleg.

Onder mentale gezondheid vallen natuurlijk ook bovengenoemde stoornissen. Mentale gezondheid is meer dan psychische klachten. Mentale gezondheid is onderdeel van vitaliteit, waarvan ook onze fysieke gezondheid en onze omgevingsfactoren deel uitmaken. Onderstaande definitie maakt meer duidelijk en heeft geresulteerd in de Vitaliteitfactor, het universele intake-instrument binnen IGZ+.Definitie Vitaliteit

Vitaliteit is een containerbegrip geworden en dat vraagt om een duidelijke definitie:

"De mentale en fysieke veerkracht en weerbaarheid om de kwaliteit van leven te optimaliseren, zowel qua privé als werk.De mentale gezondheid van mensen (zorgconsumenten) wordt per definitie beïnvloed door onze fysieke gezondheid en  onze omgevingsfactoren. Mentale klachten zijn zeker niet altijd genetisch of gedrag gebonden. Onze mentale gezondheid wordt bijvoorbeeld beïnvloed door onze fysieke conditie, zoals langdurige of chronische ziektes (zoals hoofdpijn) en onze omgeving (zoals echtscheiding, werk, schulden et cetera).

Je hoeft niet ziek te zijn als je mentale klachten hebt
IGZ+ gaat dus per definitie uit van de mentale gezondheid van de zorgconsument en hoe wij adequaat kunnen omgaan met onze gezondheid (‘coping’). Uiteindelijk gaat het niet om wat je ‘hebt’ (bijna iedereen heeft wel iets), maar hoe je daarmee in de maatschappij kunt functioneren en hoe anderen met jou omgaan bijvoorbeeld. Ben je nog in staat om te werken of om naar school te gaan. Dit alles heeft (ook) te maken met fysieke gezondheid en omgevingsfactoren. Op de andere pagina's leest u hier meer over. 

Burn-out of depressie
Binnen de eerder genoemde DSM-V is burn-out als psychische stoornis niet (meer) opgenomen. Dat betekent dat de behandeling niet wordt vergoed. Net zo min als een beginnende depressie, een dip of andere mentale klachten door werk of omgeving. IGZ+ gelooft in een gezondheidszorg waar preventie wordt vergoed en beloond. Tenslotte, wanneer je mentale klachten voorkomt, hoeft de (relatief dure) GGZ niet aan het werk.


20190301 Check Je Vitaliteit Mentaal basis 002

Nieuwe beweging in Nederland
In Nederland is de laatste 10 jaar al een ontwikkeling te zien, waarbij niet alleen naar de negatieve kanten van diagnoses wordt gekeken. Mensen met autisme (bijvoorbeeld Asperger) kwamen 20 jaar geleden niet aan het werk. In dit decennium nemen organisaties (IT) juist mensen met de diagnose Asperger aan vanwege hun hoge concentratie en intelligentie. IGZ+ ziet dit graag voor alle mensen met een beperking in hun (mentale of fysieke) gezondheid. DSM-V - Handboek psychiatrie

DSM staat voor Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. Binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt nu gewerkt met versie nummer 5, die mei 2013 is uitgekomen. In dit handboek zijn alle stoornissen opgenomen die worden behandeld binnen de GGZ. Zoals:

§  ontwikkelingsstoornissen (zoals ADHD, autisme)

§  stemmingsstoornissen (zoals depressie, bipolaire stoornis)

§  persoonlijkheidsstoornissen (zoals borderline, narcisme)

§  cognitieve stoornissen (zoals dementie)

§  angststoornissen (zoals fobieën)

§  eetstoornissen (zoals boulimia, anorexia)

En nog veel meer. 

Wilt u hier meer over weten, verwijzen wij u graag naar Wikipedia. De DSM-V staat overigens ook binnen de GGZ ter discussie. De DSM-V is ook het handboek van de zorgverzekeraars, alleen de behandeling van stoornissen, die zijn vermeld in de DSM worden vergoed. Het grote nadeel van het DSM-V handboek is dat de diagnose gegeven aan cliënten of patiënten vaak een levenlang meegaan.

Maatschappelijke re-integratie wordt door bijbehorend stigma, waarmee mensen met een diagnose vaak te maken hebben, moeizaam of onmogelijk.