20200202 Gevochten LGZ banner links IGZ V1 def3A


MENTALE OF PSYCHISCHE KLACHTEN ZIJN MEESTAL ONZICHTBAARPsychische, geestelijke of mentale klachten. Voor veel mensen is geestelijke of psychische gezondheid direct gerelateerd aan (ernstige) stoornissen, aandoeningen of klachten.

Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ) hanteert bij voorbaat het begrip mentale gezondheid in plaats van mentale klachten. LGZ vindt dat de gezondheidszorg behoort uit te gaan van de gezondheid van mensen en niet van hun klachten.
 

20200309 Tussenbanner IGZ Plus site Rapport Revolutie of evolutie in gezondheidszorg V3Mentale Leefstijl Gezondheidszorg

Leefstijl Gezondheidszorg kiest voor ‘mentaal’ (naar het Engels). ‘Mentale gezondheid’ is als zodanig niet opgenomen in de DSM-V (handboek psychiatrie). 'Mentale gezondheid' dekt wat Leefstijl Gezondheidszorg betreft de lading beter. Een korte uitleg.

Onder mentale gezondheid vallen natuurlijk ook bovengenoemde stoornissen. Mentale gezondheid is meer dan psychische klachten. Mentale gezondheid is onderdeel van vitaliteit, waarvan ook onze fysieke gezondheid en onze omgevingsfactoren deel uitmaken.


Onderstaande definitie maakt meer duidelijk en heeft geresulteerd in het VitaliteitQuotiënt, het universele intake-instrument binnen LGZ.Definitie Vitaliteit:

"Vitaliteit is de mentale en fysieke veerkracht en weerbaarheid om de kwaliteit van leven te optimaliseren, zowel qua privé als werk."De mentale gezondheid van mensen (zorgconsumenten) wordt per definitie beïnvloed door onze fysieke gezondheid en onze omgevingsfactoren. Mentale klachten zijn zeker niet altijd genetisch of gedrag gebonden.

Onze mentale gezondheid wordt bijvoorbeeld beïnvloed door onze fysieke gezondheid, zoals langdurige of chronische ziektes en onze omgeving (zoals echtscheiding, werk, schulden et cetera).

Lees meer over Mentale Leefstijl Gezondheidszorg in ons rapport, download het rapport en lees hoofdstuk 5. 


 Zorgconsument IGZ Plus pexels photo 3132388 eenzaamheid

Je hoeft niet ziek te zijn als je mentale klachten hebt
Leefstijl Gezondheidszorg gaat dus per definitie uit van de mentale gezondheid van de zorgconsument en hoe wij adequaat kunnen omgaan met onze gezondheid (‘coping’).

Uiteindelijk gaat het niet om wat je ‘hebt’ (bijna iedereen heeft wel iets), maar hoe je daarmee in de maatschappij kunt functioneren en hoe anderen met jou omgaan bijvoorbeeld. Ben je nog in staat om te werken of om naar school te gaan. Dit alles heeft (ook) te maken met fysieke gezondheid en omgevingsfactoren. Op de andere pagina's lees je hier meer over. 


 

Burn-out of depressie
Binnen de eerder genoemde DSM-V is burn-out als psychische stoornis niet (meer) opgenomen. Dat betekent dat de behandeling niet wordt vergoed. Net zo min als een beginnende depressie, een dip of andere mentale klachten door werk of omgeving.

Stichting IGZ Plus gelooft in een gezondheidszorg waar preventie én nazorg wordt vergoed en beloond. Tenslotte; wanneer je mentale klachten voorkomt, hoeft de (relatief dure) GGZ niet aan het werk. Wanneer je naar onderstaand VitaliteitQuotiënt kijkt, zie je dat mentale klachten meer dan één oorzaak kan hebben.


VitaliteitQuotient Perspectief pexels photo 2460534 reflectie BASIS DEF2Op www.vitaliteitquotiënt.nl vindt u meer informatie over het VitaliteitQuotiënt. 
Opheffen GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg)

Stichting IGZ Plus is van mening dat de GGZ (in de huidige vorm) opgeheven moet worden en toegevoegd moet worden aan Leefstijl Gezondheidszorg.

Mensen met mentale (psychische) klachten zijn beter af bij een brede aanpak, die nu nog niet mogelijk is, waarbij zowel gekeken wordt naar mentale klachten, fysieke klachten en de dynamische omgeving van de zorgconsument.

Door de toepassing van Leefstijl Gezondheidszorg herstellen zorgconsument met mentale klachten sneller en wordt tevens ruime aandacht gegeven aan nazorg.20200202 Beeldmerk VQ gratis Test V2 002 250p IGZ HPWil je een indruk krijgen van hoe Leefstijl Gezondheidszorg werkt, klik dan op bovenstaande afbeelding en doe de gratis VQ-test
 


 

xKlik


Check Je Vitaliteit
doe de gratis VQ-test

Banner voorkom de bekende druppel V1 001klik op het logo  en doe de testLeefstijl Gezondheidszorg
HET ALTERNATIEF


20211010 Banner Manifest LGZ pexels photo 2626979 bol knikker hand Vierkant1
Tekent u ook ons Manifest? 
klik op de afbeelding

 


Stichting IGZ Plus

Zorgconsument

LGZ Zorgverlener

Zorgplanning

Stichting IGZ Plus © 2017-2022 | Proclaimer |  CONTACT | Partner: HCP Consultancy Network