20200202 Gevochten LGZ banner links Zorgconsument V1 def1


MENTALE OF PSYCHISCHE KLACHTEN ZIJN MEESTAL ONZICHTBAARPsychische, geestelijke of mentale klachten. Voor veel mensen is geestelijke of psychische gezondheid direct gerelateerd aan (ernstige) stoornissen, aandoeningen of klachten. 

Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ) hanteert bij voorbaat het begrip mentale gezondheid in plaats van mentale klachten. LGZ vindt dat de gezondheidszorg behoort uit te gaan van de gezondheid van mensen en niet van hun klachten.


20200309 Tussenbanner IGZ Plus site Rapport Revolutie of evolutie in gezondheidszorg V3Mentale Leefstijl Gezondheidszorg
Leefstijl Gezondheidszorg kiest voor ‘mentaal’ (naar het Engels). ‘Mentale gezondheid’ is als zodanig opgenomen in de DSM-V (handboek psychiatrie). 'Mentale gezondheid' dekt wat Leefstijl Gezondheidszorg betreft de lading beter. Een korte uitleg.

Onder mentale gezondheid vallen natuurlijk ook bovengenoemde stoornissen. Mentale gezondheid is meer dan psychische klachten. Mentale gezondheid is onderdeel van vitaliteit, waarvan ook onze fysieke gezondheid en onze omgevingsfactoren deel uitmaken. Onderstaande definitie maakt meer duidelijk en heeft geresulteerd in het VitaliteitQuotiënt, het universele intake-instrument binnen LGZ.Definitie Vitaliteit:

"Vitaliteit is de mentale en fysieke veerkracht en weerbaarheid om de kwaliteit van leven te optimaliseren,
zowel qua privé als werk."
De mentale gezondheid van mensen (zorgconsumenten) wordt per definitie beïnvloed door onze fysieke gezondheid en onze omgevingsfactoren. Mentale klachten zijn zeker niet altijd genetisch of gedrag gebonden.

Onze mentale gezondheid wordt bijvoorbeeld beïnvloed door onze fysieke gezondheid, zoals langdurige of chronische ziektes en onze omgeving (zoals echtscheiding, werk, schulden et cetera).

Lees meer over Mentale Leefstijl Gezondheidszorg in ons rapport, download het rapport en lees hoofdstuk 5. 20190301 Check Je Vitaliteit Mentaal basis 002

Je hoeft niet ziek te zijn als je mentale klachten hebt
Leefstijl Gezondheidszorg gaat dus per definitie uit van de mentale gezondheid van de zorgconsument en hoe wij adequaat kunnen omgaan met onze gezondheid (‘coping’).

Uiteindelijk gaat het niet om wat je ‘hebt’ (bijna iedereen heeft wel iets), maar hoe je daarmee in de maatschappij kunt functioneren en hoe anderen met jou omgaan bijvoorbeeld. Ben je nog in staat om te werken of om naar school te gaan. Dit alles heeft (ook) te maken met fysieke gezondheid en omgevingsfactoren. Op de andere pagina's lees je hier meer over. 
Burn-out of depressie
Binnen de eerder genoemde DSM-V is burn-out als psychische stoornis niet (meer) opgenomen. Dat betekent dat de behandeling niet wordt vergoed. Net zo min als een beginnende depressie, een dip of andere mentale klachten door werk of omgeving.

Stichting IGZ Plus gelooft in een gezondheidszorg waar preventie én nazorg wordt vergoed en beloond. Tenslotte; wanneer je mentale klachten voorkomt, hoeft de (relatief dure) GGZ niet aan het werk.
Opheffen GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg)
Stichting IGZ Plus is van mening dat de GGZ (in de huidige vorm) opgeheven moet worden en toegevoegd moet worden aan Leefstijl Gezondheidszorg.

Mensen met mentale (psychische) klachten zijn beter af bij een brede aanpak, die nu nog niet mogelijk is, waarbij zowel gekeken wordt naar mentale klachten, fysieke klachten en de dynamische omgeving van de zorgconsument. Door de toepassing van Leefstijl Gezondheidszorg herstellen zorgconsument met mentale klachten sneller en wordt tevens ruime aandacht gegeven aan nazorg.

Wil je een indruk krijgen van hoe Leefstijl Gezondheidszorg werkt, klik dan op onderstaande afbeelding en doe de gratis VQ Vitaliteit Test. 


20200202 Beeldmerk VQ gratis Test V2 002 250p IGZ HP
 

 
Realisatie site: Qarpa Solutions BV | Stichting IGZ Plus © 2017-2020 | Proclaimer |  CONTACT