20200202 Gevochten LGZ banner links IGZ V1 def3A


ZORGVERLENING, MEER DAN GEZONDHEIDSZORG ALLEENIn Nederland werken meer dan 2 miljoen zorgverleners (inclusief zzp’ers) binnen Leefstijl Gezondheidszorg (GGZ, Zorg & Welzijn en complementaire hulp- en dienstverlening), afgekort LGZ.

Wanneer wij uitgaan van ruim 17,5 miljoen zorgconsumenten is dit een verhouding van 1 op 8. Dat lijkt weinig, maar niet iedere Nederlander heeft op hetzelfde moment zorg nodig. 


Sinds 2000 is een toename te zien in het aantal zorgverleners en dit aantal zal door de vergrijzing, in ieder geval tot 2040, stijgen. Na 2040 zal de vraag naar zorg afnemen, omdat de gemiddelde levensverwachting niet verder toeneemt. Leefstijl Gezondheidszorg - LGZ-zorgverlener
Wie is de LGZ-zorgverlener. Dat bent u als huidige zorg- of dienstverlener binnen de huidige GGZ, Zorg, Welzijn en complementaire hulp- en dienstverlening. Te denken valt aan sociaal- en maatschappelijke, financiële en juridische dienstverlening. 

De Leefstijl Gezondheidszorg zorgverlener werkt in loondienst of als zelfstandige professional (zzp).


20200202 Zorgverlener VQ site 600p zonder tekst foto 2

Wat blijft hetzelfde

Iedere LGZ-zorgverlener blijft binnen Leefstijl Gezondheidszorg gewoon zijn/haar normale werk doen. U houdt uw eigen werkplek en blijft doen waar u voor bent opgeleid.

Er wordt alleen een nieuwe dimensie aan het vak van zorgverlener toegevoegd waardoor een breder perspectief ontstaat dat vaak brancheoverschrijdend is.

Het rapport: 'Realisatie Leefstijl Gezondheidszorg 2020-2040' beschrijft in 175 pagina's het onstaan en de realisatie van Leefstijl Gezondheidszorg.

Vanaf 20 februari 2020 kunt u het rapport of de de samenvatting van het rapport 'Introductie Leefstijl Gezondheidszorg' downloaden.20200309 Tussenbanner IGZ Plus site Rapport Revolutie of evolutie in gezondheidszorg V4

Wat gaat veranderen door Leefstijl Gezondheidszorg
De grote veranderingen binnen de huidige gezondheidszorg betreffen vooral de definities, samenwerken en parallel werken:

Definitie: De huidige gezondheidszorg bestaat uit Zorg (lichamelijk), GGZ (geestelijk) en Welzijn. Deze drie sectoren werken voor het grootste deel los van elkaar met een eigen financiering. Binnen LGZ wordt complementaire hulp- en dienstverlening toegevoegd.


Samenwerken: Bij invoering van LGZ is het niet de bedoeling om de branche nog groter te maken. LGZ staat voor onderlinge samenwerking, die nu vaak nog door regelgeving en financiering in de weg wordt gestaan.

Parallel werken: Op dit moment wordt nog serieel gewerkt in de gezondheidszorg. Problemen/klachten worden separaat en na elkaar behandeld. Bij parallel werken worden, indien mogelijk en naar draagkracht van de zorgconsument, alle klachten op hetzelfde moment aangepakt. Hierdoor verloopt het begeleidings- en/of behandeltraject over het algemeen sneller dan bij seriële aanpak.

Onderstaand overzicht geeft een selectie beroepen weer binnen Leefstijl Gezondheidszorg, waarbij is uitgegaan van 'hoofdberoepen': 


20200202 Beroepenoverzicht Leefstijl Gezondheidszorg PRINT Nieuw

Eerste kennis- en samenwerkingspartner LGZ
Bovenstaande afbeelding is afkomstig van onze eerste samenwerkingspartner op het gebied van Leefstijl Gezondheidszorg: Vitaliteit Groep Nederland. De Vitaliteit Groep is het kennis- en opleidingsinstituut binnen Leefstijl Gezondheidszorg en tevens ontwikkelaar van het universele intake-instrument het VitaliteitQuotiënt.

De Vitaliteit Groep verzorgt de alle opleidingen genoemd in het rapport: VQ-specialist/Vitaliteit Expert, LGZ-consultant en andere specialisaties.

Op dit moment zijn alle opleidingen gericht op de activiteiten voor de zakelijke markt. HCP Consultancy Network, protection by VitaliteitQuotënt, voor werkgevers én werknemers.

Kijk voor meer informatie op
https://humancapitalperformance.nl/opleiding
Stichting IGZ Plus

Zorgconsument

LGZ Zorgverlener

Zorgplanning

Stichting IGZ Plus © 2017-2022 | Proclaimer |  CONTACT | Partner: HCP Consultancy Network