20200202 Gevochten LGZ banner links IGZ V1 def3A


DOWNLOAD RAPPORT Leefstijl Gezondheidszorg 2020 - 2040Stichting IGZ Plus heeft in 2020, al vóór de coronacrisis, geconstateerd dat de huidige, reguliere gezondheidszorg, inclusief zorgstelsel, niet meer voldoet anno nu.
De gezondheidszorg dreigt onbetaalbaar te worden, is niet voor iedereen bereikbaar, heeft te veel en te lange wachtlijsten en is niet voorbereid op de ontwikkelingen van de 21ste eeuw. 

Het huidige zorgstelsel vervangen door Leefstijl Gezondheidszorg in de periode 2020-2040 is de beste oplossing naar een gezondheidszorg die duurzamer, inclusiever, beter en betaalbaar wordt voor elke Nederlander. Leefstijl Gezondheidszorg kan overigens (deels) al toepast worden binnen het huidige zorgstelsel. Dit is door de coronacrisis niet veranderd. Rapport:
Stichting IGZ Plus neemt daarom het initiatief Leefstijl Gezondheidszorg te introduceren in Nederland en presenteerde op 20.02.2020 haar rapport 'Realisatie Leefstijl Gezondheidszorg | Van huidig zorgstelsel naar Leefstijl Gezondheidszorg 2020-2040'.

Doel: stichting IGZ Plus stelt zicht tot doel om, samen met politiek, beleidsbepalers, zorgverzekeraars, zorgverleners en zorgconsumenten, om Leefstijl Gezondheidszorg uiterlijk in 2040 te realiseren. 

Download hieronder het volledige rapport 
"Van huidig zorgstelsel naar Leefstijl Gezondheidszorg"

of de Introductie 'Leefstijl Gezondheidszorg' (samenvatting rapport) 
door te klikken op één van de afbeeldingen
 

klik op één van onderstaande afbeeldingen en download het rapport en/of de populaire versie van het rapport gepubliceerd op 20.02.2020


      
20200218 Download Rapport IGZ Plus 250p of20200218 Download Introductie Rapport IGZ Plus 250p

 


Addendum Leefstijl Gezondheidszorg | Het Alternatief
Het oorspronkelijke rapport uit 2020, is in een addendum getoetst op de volgende vraagstelling: 'Hoe groot is de invloed van COVID-19 op de gezondheid van onze samenleving, zowel individueel als collectief en onze huidige gezondheidszorg'. Het Addendum geldt nog steeds, door bijna één jaar coronacrisis is de situatie wellicht nog erger geworden. Leefstijl Gezondheidszorg biedt het broodnodige perspectief wat iedere Nederlander nodig heeft.

Het antwoord: 'bovenstaand rapport én dit manifest zijn zelfs actueler dan ooit door de coronacrisis en Leefstijl Gezondheidszorg dient op korte termijn gerealiseerd te worden'.


Voorpagina Addendum nieuwe pexels photo 2893687 perspectief toekomst TEKST01
klik op de afbeelding om het 'coronaproof' Addendum Leefstijl Gezondheidszorg te downloadenMANIFEST: LEEFSTIJL GEZONDHEIDSZORG
Om het huidige zorgstelsel én de huidige gezondheidszorg te transformeren naar Leefstijl Gezondheidszorg zijn aanpassingen nodig. De belangrijkste conclusies van bovenstaand rapport zijn geformuleerd in 11 stellingen.

U kunt deze stellingen lezen via onze speciale webiste www.manifestleefstijlgezondheidszorg.nl 


Het Manifest is gekoppeld aan de bestaande petitie 'Het Roer Moet OM in de Gezondheidszorg' die reeds in 2014 werd geïnitieerd door de toenamalige Stichting Orange Monday. Het Manifest is inmiddels onderschreven door ruim 32.500 mensen. Er zijn nog 7.500 handtekeningen nodig om de petitie te kunnen aanbieden aan de minister van VWS en de Tweede Kamer. 

Stichting Orange Monday is inmiddels opgegaan in Stichting IGZ Plus (Leefstijl Gezondheidszorg) en zij zal de petitie aanbieden aan de Tweede Kamer om zodoende Leefstijl Gezondheidszorg op de politieke agenda te krijgen. 

Heeft u al getekend? Antwoordt u nee, teken dan direct via onderstaande button. Voor een betere en betaalbare gezondheidszorg. Zo ja, vraag anderen ook te tekenen.


Button nieuw Het Roer Moet OM Augustus 2017 IGZ 300p

Stichting IGZ Plus

Zorgconsument

LGZ Zorgverlener

Zorgplanning

Stichting IGZ Plus © 2017-2022 | Proclaimer |  CONTACT | Partner: HCP Consultancy Network