20200202 Gevochten LGZ banner links IGZ V1 def3A


EEN DOEL IS SNELLER GEHAALD WANNEER U HET STELT EN FORMULEERTVolgens de statuten van stichting IGZ Plus is het doel van de stichting:


"Het (doen) bevorderen, ondersteunen en waar mogelijk realiseren van integrale gezondheidszorg (plus) in Nederland, dit in de ruimste zin van het woord." Inmiddels is dit in de praktijk geformuleerd als Leefstijl Gezondheidszorg.

Stichting IGZ Plus is op 28 juni 2017 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Vanaf 2021 gebruikt stichting IGZ Plus het logo van Orange Monday als logo voor Stichting Leefstijl Gezondheidszorg, de nieuwe werknaam.20201001 Logo Orange Monday concept nieuw LGZ versie 002
Orange Monday Foundation, opgegaan in stichting IGZ Plus, had een logo dat bestaat uit een cirkel (samenwerking) en het lemniscaat, dat staat voor oneindigheid.Hoe gaat stichting IGZ Plus deze doelstelling realiseren:- bevorderen van maatschappelijk draagvlak voor Leefstijl 
  Gezondheidszorg in Nederland

- aantrekken van (financiële) middelen, alsmede het beheren en
  besteden van gelden welke aan de stichting zijn geschonken 

- initiëren en bevorderen van samenwerkingsverbanden binnen
  integrale gezondheidszorg

- organiseren van fondsenwervende activiteiten en acties

- het (doen) beïnvloeden van of het uitoefenen van invloed op
  wetenschappelijk beleid, bevorderen en faciliteren van wetenschappelijk
  onderzoek

- bevorderen van contact en samenwerking tussen instellingen en
  organisaties of personen op  het gebied van integrale gezondheidszorg

- bevorderen van preventie in het kader van integrale gezondheidszorg

- het waar mogelijk betrekken van cliënten en patiënten bij de invoering
  van integrale gezondheidszorg

- bevorderen en initiëren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied
  van integrale gezondheidszorg

- het (doen) verstrekken van informatie, onder andere door gebruikmaking
  van de verschillende beschikbare vormen van media.“Ter  voorkoming van misverstanden: Er is geen enkele relatie tussen de Stichting Integrale Gezondheidszorg Plus (IGZ+) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) of de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)” Missie stichting IGZ Plus | Leefstijl GezondheidszorgDe missie van de stichting is gerelateerd aan de doelstellingen en bovengenoemde punten. De algemene missie is: Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ) realiseren vóór het jaar 2040 (wanneer mentale klachten doodsoorzaak nummer één zijn).

Voor de periode 2020 tot en met 2025 bestaat de missie uit 3 delen:

1.  Leefstijl Gezondheidszorg op de Politieke Agenda krijgen door Kabinet, Tweede Kamer en burgers te informeren middels het Rapport 'Realisatie Leefstijl Gezondheidszorg 2020-2040' en het Manifest 'Leefstijl Gezondheidszorg'.


20200204 Planning fases Leefstijl Gezondheidszorg Rapport versie 4

2. Informatie verstrekken aan ruim 17,5 miljoen zorgconsumenten en ruim 
2 miljoen zorgverleners binnen de (toekomstige) Leefstijl Gezondheidszorg, o.a. middels de campagne 'Check Je Vitaliteit'. 

3.  Een aanzet geven tot de realisatie van het eerste Leefstijl Gezondheidscentrum in één van de referentiegemeenten in Nederland, dat als voorbeeldfunctie en proeftuin zal functioneren.
Stichting IGZ Plus

Zorgconsument

LGZ Zorgverlener

Zorgplanning

Stichting IGZ Plus © 2017-2022 | Proclaimer |  CONTACT | Partner: HCP Consultancy Network