Banner IGZ Stichting pagina 002


"Een doel is sneller gehaald als u het stelt en formuleert"Volgens de statuten van stichting IGZ+, opgesteld door Notaris de Jongh gevestigd te Dronten, is het doel van de stichting:


"Het (doen) bevorderen, ondersteunen en waar mogelijk realiseren van integrale gezondheidszorg (plus) in Nederland,
dit in de ruimste zin van het woord."
Hoe denkt stichting IGZ+ dit te o.a. bereiken
:

§  het bevorderen van maatschappelijk draagvlak voor integrale 
  gezondheidszorg (plus) in Nederland


§ 
het aantrekken van (financiële) middelen, alsmede het beheren 
  en besteden van gelden welke aan de stichting zijn geschonken 


§  het initiëren en bevorderen van samenwerkingsverbanden binnen
  integrale gezondheidszorg


§  het organiseren van fondsenwervende activiteiten en acties

§  het (doen) beïnvloeden van of het uitoefenen van invloed op
  wetenschappelijk beleid, bevorderen en faciliteren van wetenschappelijk
  onderzoek


§  het bevorderen van contact en samenwerking tussen instellingen en
  organisaties of personen op  het gebied van integrale gezondheidszorg


§  het bevorderen van preventie in het kader van integrale gezondheidszorg

§  het waar mogelijk betrekken van cliënten en patiënten bij de invoering
  van integrale gezondheidszorg


§  het bevorderen en initiëren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied
  van integrale gezondheidszorg


§  het (doen) verstrekken van informatie, onder andere door gebruikmaking
  van de verschillende beschikbare vormen van media.over ons-doelstelling en missies-bemiddeling

Missie stichting IGZ+ 


De missie van de nieuwe stichting is gerelateerd aan de doelstellingen en bovengenoemde punten. De algemene missie is: Integrale Gezondheidszorg Plus realiseren voor het jaar 2040 (waarin mentale klachten doodsoorzaak nummer één zijn). Voor de periode tot en met 2020 bestaat de missie uit 3 delen:

1.  Informatie verstrekken aan zorgconsumenten en zorgverleners binnen de
    (toekomstige) IGZ+.


2.  Het ondersteunen van initiatieven op het gebied van IGZ+ bij praktijken,
    organisaties, instellingen, ondernemingen en overheid.


3.  Een aanzet geven tot de realisatie van het eerste IGZ Vitaliteit Centrum in
    Nederland dat als voorbeeldfunctie en proeftuin zal functioneren.


IGZ Plus is:

 • Zorgconsument
 • IGZ+ zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren


Mentale Gezondheid

 • Zorgconsument
 • IGZ+ Zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren


Fysieke Gezondheid

 • Zorgconsument
 • IGZ+ Zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren


Omgevingsfactoren

 • Zorgconsument
 • IGZ+ Zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren