20200202 Gevochten LGZ banner links IGZ V1 def3A


SCHEIDING BINNEN GEZONDHEIDSZORG ONNODIGIn Nederland bestaat al meer dan 100 jaar een onterechte scheiding tussen geestelijke gezondheidszorg en lichamelijke gezondheidszorg, twee belangrijke elementen van Leefstijl Gezondheidszorg. 

Het derde element is omgeving; de omgevingsfactoren die, zowel positief als negatief, invloed hebben op onze mentale en fysieke gezondheid. Leefstijl Gezondheidszorg is een (r)evolutionaire opvolging van de huidige gezondheidszorg.


Gezondheidszorg is meer dan alleen dokters en patiënten. Als gevolg van gezondheidsklachten in de meest brede zin van het woord zijn steeds meer cliënten afhankelijk van (para)medische zorgverlening en complementaire hulp- en dienstverlening: Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ).Gezondheidszorg is mensenwerk
Zorg verlenen is en blijft mensenwerk. Ondanks het gebruik van apparatuur (die steeds beter wordt) en de intrede van 
e-Health wordt goede zorg vooral bereikt door de inzet van (mede-)mensen.

Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat (naast apparatuur, medicijnen, therapie) face-to-face contact tussen zorgconsumenten en zorg- en dienstverleners bijdraagt aan het herstel. Hybride dienstverlening (zowel in fysieke aanwezigheid als digitaal) is dan ook, mede door corona, de nieuwe norm.


Communicatie tussen de betrokken hulp- en dienstverleners zorgt voor parallelle behandeling en begeleiding, zoals stichting IGZ Plus (en Vitaliteit Groep Nederland) voorstaat. Gezondheidszorg vraagt ook om een heldere en duidelijke kijk.


20190301 Banner IGZ  Check Je vitaliteit raam

Samen op weg naar 2040
Dat betekent dat zorgverleners, maar ook zorgconsumenten, een ander inzicht behoren te krijgen. Hiervoor is het nodig dat zorgverleners terug naar de schoolbanken gaan. Uiteraard zal eerst het studiemateriaal van de huidige opleidingen binnen mbo, hbo en universiteit herschreven moeten worden.

Dit is noodzakelijk om tijdig (vóór 2040) Leefstijl Gezondheidszorg te kunnen realiseren.
Op onderstaande afbeelding wordt het tijdpad (gepubliceerd op 20.02.2020) duidelijk weergegeven.

Realisatie van Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ) kost tijd en geld. Geld voor nieuwe of vernieuwde opleidingen en de daarbij behorende stages. Het vraagt investering om deze vooruitgang te financieren. Het betaalt zich terug vanaf het moment dat zorgverleners volgens Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ) gaan werken.

Tot onze spijt staat, na 2 jaar, Leefstijl Gezondheidszorg nog niet op de politieke agenda. Help ons mee, teken het Manifest!20190301 Route naar IGZ in 2040


Leefstijl Gezondheidszorg: start fase 1
Met de oprichting van Stichting IGZ+ (juni 2017) is gestart met de introductie van Leefstijl Gezondheidszorg.

Vanaf 1 maart 2018 is de publiekscampagne 'Check je Vitaliteit' voor zorgconsumenten en zorgverleners begonnen. Deze campagne krijgt elk jaar een nieuw thema.

Op 20 februari 2020 presenteerde stichting IGZ Plus haar rapport aan en start fase 1; Leefstijl Gezondheidszorg op de Politieke Agenda. Het rapport werd per post gestuurd naar Premier Rutte, de ministers en staatssecretaris van VWS en diverse collega's, fractieleiders van alle politieke partijen in de Tweede Kamer, belangenorganisaties voor zorgverleners en zorgconsumenten, overheidsinstanties en overige beleidsbepalers binnen de toekomstige Leefstijl Gezondheidszorg en de (sociale) media. 

De stichting ziet, naast de loondienstprofessional, een belangrijke rol voor de zelfstandig professional (zzp'er).


Stichting IGZ Plus

Zorgconsument

LGZ Zorgverlener

Zorgplanning

Stichting IGZ Plus © 2017-2022 | Proclaimer |  CONTACT | Partner: HCP Consultancy Network