20200202 Gevochten LGZ banner links IGZ V1 def3A


WETEN WAAR JE AAN TOE BENT VAN HET GROOTSTE BELANGDe meeste mensen kijken iedere dag op hun smartphone of tablet voor het laatste nieuws, of er files zijn en of de trein op tijd rijdt. De Nederlander van de 21ste eeuw weet alles en plant het liefst zoveel mogelijk.

Het plannen van ons leven begint bij onze geboorte en eindigt bij onze uitvaart. 
Onze geboorte is door onze ouders, voor zover mogelijk gepland, thuis bevallen of in het ziekenhuis.

Na de geboorte plannen wij door: scholing (welke basis- en middelbare school, doorstuderen of gaan werken), carrière (welke werkgever), pensioen en niet te vergeten; wanneer, hoe en waarheen wij op vakantie gaan. 


20200309 Tussenbanner IGZ Plus site Rapport Revolutie of evolutie in gezondheidszorg V4

Planning van zorg
Wij proberen allemaal zoveel mogelijk te plannen, waarom dan geen planning van onze zorg? Wij kunnen niet alles beïnvloeden, een groot deel echter wel.

Wanneer je jong bent en net in het leven staat, denk je niet meteen aan zorgplanning. Wij hebben echter meestal wel een uitvaartverzekering, een levensverzekering, een autoverzekering, een verzekering voor ... de zorg. Maar de laatste verzekering heeft niet veel met planning te maken.

Voor het grootste deel van de bevolking is de zorgverzekering iets wat zo goedkoop mogelijk moet zijn. Schrappen in diensten die je waarschijnlijk niet nodig hebt (of denkt te hebben). 

Dat de overheid (inclusief de gemeenten) niet (goed) kan plannen, is in 2017 wel duidelijk geworden (zie petitie 'Het Roer Moet OM in de Gezondheidszorg').

De huidige gezondheidszorg is niet te controleren, creëert daardoor (onnodige) wachtlijsten en heeft een verouderd financieringssysteem (DBC)¹. Doordat instellingen de DBC’s een jaar vooruit moeten inkopen, moeten zij een inschatting maken van de verwachte te leveren zorg(-producten). Zonder de invoering van Leefstijl Gezondheidszorg een onmogelijke opgave.20200222 Check Je Vitaliteit deelgebied Mentaal druppel V1
Check je Vitaliteit en doe de gratis VQ-test (klik op de afbeelding)

Zorgverzekering zorgplanning?
De zorgverzekering is bedoeld om verzekerd zijn tegen de (onverwachte) kosten van zorg. Klinkt logisch, maar in het woord ‘onverwacht’ zit ook het woord ‘verwacht’. 

Voorbeeld
: Een vrouw van 75 jaar sluit een zorgverzekering af. Wat moet er wel en wat hoeft niet in het pakket. Een kraamzorgpakket lijkt niet logisch voor deze vrouw (geen verwachting), maar fysiotherapie wel. Verzekert zij zich voor 10, 15 of 25 keer. Kan zij die kosten dragen als zij een fysiotherapeut nodig heeft. Daarbij komt een onverwacht aspect. De vrouw kan niet inschatten of zij door haar rug gaat, gaat vallen of om een andere reden zorg nodig heeft. Of wel?

Zorgplanning vanaf 0 jaar
Stichting IGZ+ adviseert zorgplanning vanaf (voor de) geboorte. De eerste paar jaar wordt deze taak uitgevoerd door het consultatiebureau en vanaf 4 jaar door de (school-)arts. Maar ook dit heeft nog weinig met planning te maken. Via een persoonlijk zorgplan wordt gekeken naar de positieve en negatieve ontwikkelingen van het kind.

Omdat periodiek wordt gecontroleerd, vanaf 4 - 12 jaar één of twee keer per jaar, kun je de zorgplanning van je kind aanpassen. Je weet dan beter wat er in jouw kind omgaat, welke zorg nodig is en kunt de ontwikkeling beter volgen en bijsturen waar nodig.


Leefstijl Gezondheidszorg begint bij het consultatiebureau en eindigt in het verzorgingstehuis (of thuis).


In het menu rechts kun je meer lezen over de Individuele LGZ-zorgplanning.


20190301 Banner IGZ  IGZ de toekomst

Voordelen Zorgplanning
De voordelen van zorgplanning zijn voor alle betrokken partijen interessant:

1.  De zorgconsument weet beter waar hij aan toe is

2.  De zorgverleners weten beter hoe en wanneer zij welke begeleiding
     of behandeling kunnen inzetten. 


3.  De overheid en zorgverzekeraars hebben een beter inzicht wat
     betreft de kosten.


De gegevens van de individuele of collectieve LGZ-zorgplanning kunnen door de overheid en zorgverzekeraars (anoniem) worden gebruikt voor hun planning wat betreft de macrokosten. Voor de zorgconsument leidt dit tot lagere zorgpremie en een lager eigen risico. 

Een win-winsituatie voor zorgconsumenten, zorgverleners en de financiers van de gezondheidszorg, onder wie de Nederlandse belastingbetalers.
¹ DBC - Diagnose Behandel Combinatie, een reken- en inkoopsysteem binnen de gezondheidszorg. Alle voorkomende behandelingen zijn gecategoriseerd en ondergebracht in DBC's binnen ons huidige zorgstelsel (sinds 2006). Doordat organisaties DBC's moeten inschatten (wat een onmogelijke opgave is) ontstaan ondermeer wachtlijsten voor bepaalde behandelingen, aangezien deze dan te weinig zijn ingekocht en niet kunnen worden bijgekocht.xKlik


Leefstijl Gezondheidszorg
Het Alternatief


20211010 Banner Manifest LGZ pexels photo 2626979 bol knikker hand Vierkant1

Tekent u ook ons Manifest? 

klik op de afbeeldingBanner HCP verticaal pexels photo 1935854 parapluu in de woestijn bol V1 zzp


 

Stichting IGZ Plus

Zorgconsument

LGZ Zorgverlener

Zorgplanning

Stichting IGZ Plus © 2017-2022 | Proclaimer |  CONTACT | Partner: HCP Consultancy Network