20200202 Gevochten LGZ banner links IGZ V1 def3A


INDIVIDUELE LGZ-ZORGPLANNING; MEER GRIP OP JE LEVENDe meeste gebeurtenissen zijn eerder voorgekomen in het leven van anderen. Het delen van kennis en ervaring is dan ook een belangrijk onderdeel van de persoonlijke LGZ-zorgplanning.

Een mens kan niet alles weten en niet alles ervaren. Daarom zijn er LGZ-zorgverleners, Vitaliteit Experts, die jou kunnen adviseren op jouw levensweg.

Voor velen is dat een leven met pieken en dalen. Een belangrijke vraag daarbij is hoe daarmee om te gaan. De LGZ-zorgplanning geeft het antwoord, ook tijdens de coronacrisis. Juist in 2020/2021 maken meer mensen dan normaal pieken en dalen mee.20200309 Tussenbanner IGZ Plus site Rapport Revolutie of evolutie in gezondheidszorg V4

Inhoud van de LGZ-zorgplanning
In jouw LGZ-zorgplanning wordt unieke, individuele informatie opgenomen en is dus voor iedereen anders. In iedere LGZ-zorgplanning vormt de drie-eenheid de rode draad:

 1. Jouw mentale gezondheid


 2. Jouw fysieke gezondheid

 3. De invloed vanuit jouw omgeving

Een toelichting op deze aspecten lees je bij Zorgconsument. Je leest daar ook waarom wij hebben gekozen voor de term ‘zorgconsument’ in plaats van voor ‘patiënt’ of ‘cliënt’.

Basis: VitaliteitQuotiënt (start met digitaal onderzoek)

Om een nulmeting te doen, beantwoord je een vragenlijst van ongeveer 70 vragen op 11 levensgebieden (zie afbeelding hieronder). Uit jouw antwoorden komt een eerste vaststelling van jouw huidige situatie. Vervolgens heb je een gesprek (interview) met jouw Vitaliteit Expert om onduidelijkheden helder te krijgen en een scherpe analyse te kunnen maken van je huidige situatie. 


20180222 Schema Vitaliteitfactor VF0301Q def

Advies en aanbevelingen
Na het gesprek (interview) vat de Vitaliteit Expert één en ander samen in een VQ rapport. In dit rapport is een advies inclusief aanbevelingen opgenomen. Je kunt zelf beslissen wat je met het advies en de aanbevelingen doet. Blijkt uit het rapport dat je op bepaalde gebieden beter meteen actie kunt ondernemen, zal jouw Vitaliteit Expert dit ten zeerste aanbevelen.

Jij hebt de regie over jouw eigen leven, dus ook over jouw gezondheid. De gegevens zijn vertrouwelijk en worden niet aan derden (LGZ-zorgverleners) aangeboden, tenzij je dit wilt en hiervoor toestemming geeft. De nulmeting is voor jou de basis voor de komende jaren.20190301 Planning voor je huis IGZ 001

IGZ+ Zorgplanning
Het is verstandig om minimaal één tot vier keer per jaar de digitale vragenlijst in te vullen.

Mocht sprake zijn van sterk gewijzigde omstandigheden (zoals verlies partner of werk, echtscheiding, een depressie et cetera), is het verstandig direct contact met jouw Vitaliteit Expert op te nemen. Je krijgt toegang tot een nieuwe vragenlijst en een afspraak om de situatie door te nemen en eventuele stappen te uit te zetten.xKlik


Leefstijl Gezondheidszorg
Het Alternatief


20211010 Banner Manifest LGZ pexels photo 2626979 bol knikker hand Vierkant1

Tekent u ook ons Manifest? 

klik op de afbeeldingBanner HCP verticaal pexels photo 1935854 parapluu in de woestijn bol V1 zzp


 

Stichting IGZ Plus

Zorgconsument

LGZ Zorgverlener

Zorgplanning

Stichting IGZ Plus © 2017-2022 | Proclaimer |  CONTACT | Partner: HCP Consultancy Network