20200202 Gevochten LGZ banner links IGZ V1 def3A


INDIVIDUELE LGZ-ZORGPLANNING; MEER GRIP OP UW LEVENDe meeste gebeurtenissen zijn eerder voorgekomen in het leven van anderen. Het delen van kennis en ervaring is dan ook een belangrijk onderdeel van de persoonlijke LGZ-zorgplanning.

Een mens kan niet alles weten en niet alles ervaren. Daarom zijn er LGZ-zorgverleners, Vitaliteit Experts, die u kunnen adviseren op uw levensweg.

Voor velen is dat een leven met pieken en dalen. Een belangrijke vraag daarbij is hoe daarmee om te gaan. De LGZ-zorgplanning geeft het antwoord, ook in de coronacrisis. Juist in 2020/2021 maken meer mensen dan normaal pieken en dalen mee.20200309 Tussenbanner IGZ Plus site Rapport Revolutie of evolutie in gezondheidszorg V4

Inhoud van de LGZ-zorgplanning
In uw LGZ-zorgplanning wordt unieke, individuele informatie opgenomen en is dus voor iedereen anders. In iedere LGZ-zorgplanning vormt de drie-eenheid de rode draad:

 1. Uw mentale gezondheid


 2. Uw fysieke gezondheid

 3. De invloed vanuit uw omgeving

Een toelichting op deze aspecten leest u bij Zorgconsument. U leest daar ook waarom wij hebben gekozen voor de term ‘zorgconsument’ in plaats van voor ‘patiënt’ of ‘cliënt’.

Basis: VitaliteitQuotiënt (start met digitaal onderzoek)

Om een nulmeting te doen, beantwoordt u een vragenlijst van ongeveer 70 vragen op 11 levensgebieden (zie afbeelding hieronder). Uit uw antwoorden komt een eerste vaststelling van uw huidige situatie. Vervolgens heeft u een gesprek (interview) met uw Vitaliteit Expert om onduidelijkheden helder te krijgen en een scherpe analyse te kunnen maken van uw huidige situatie. 


20180222 Schema Vitaliteitfactor VF0301Q def

Advies en aanbevelingen
Na het gesprek (interview)  vat de Vitaliteit Expert één en ander samen in een VQ rapport. In dit rapport is een advies inclusief aanbevelingen opgenomen. U kunt zelf beslissen wat u met het advies en de aanbevelingen doet. Blijkt uit het rapport dat u op bepaalde gebieden beter meteen actie kunt ondernemen, zal uw Vitaliteit Expert dit ten zeerste aanbevelen.

U heeft de regie over uw eigen leven, dus ook over uw gezondheid. De gegevens zijn vertrouwelijk en worden niet aan derden (LGZ-zorgverleners) aangeboden, tenzij u dit wilt en hiervoor toestemming geeft. De nulmeting is voor u de basis voor de komende jaren.20190301 Planning voor je huis IGZ 001

IGZ+ Zorgplanning
Het is verstandig om minimaal één tot vier keer per jaar de digitale vragenlijst in te vullen.

Mocht sprake zijn van sterk gewijzigde omstandigheden (zoals verlies partner of werk, echtscheiding, een depressie et cetera), is het verstandig direct contact met uw Vitaliteit Expert op te nemen. U krijgt toegang tot een nieuwe vragenlijst en een afspraak om de situatie door te nemen en eventuele stappen te uit te zetten.x
xKlik
Klik op het logo
en doe de gratis VQ-test

Banner voorkom de bekende druppel V1 001


Banner IGZ Plus Gezondheidszorg pexels photo 2893687 perspectief toekomst BASIS4 tekst1


Het nieuwe collectieve 
VitaliteitQuotient voor 
werkgevers en werknemers

20201214 Logo HCP Cirkel Blauw Oranje Nieuw def3
klik op het logo van 
Human Capital Performance
voor de website. HCP is onderdeel van Vitaliteit Groep Nederland BV
 


20200202 FP VQ site Bol V1 400p tekst PNGlijn
Vitaliteit Groep Nederland is het Kennis- en Opleidingsinstituut Leefstijl Gezondheid


Stichting IGZ Plus © 2017-2021 | Proclaimer |  CONTACT | Realisatie site: Qarpa Solutions BV