20200202 Gevochten LGZ banner links Zorgconsument V1 def1


EEN GEZONDE GEEST IN EEN GEZOND LICHAAM IN EEN GEZONDE OMGEVINGCheck je Vitaliteit is een campagne van stichting IGZ+ in samenwerking met Vitaliteit Groep Nederland. Deze campagne beoogt Nederlanders bewust(er) te maken van hun algehele vitaliteit.

Tijdens de campagne wordt voorlichting gegeven over hoe u geestelijk en lichamelijk vitaal wordt en blijft. Voor dit voorjaar is gekozen voor het thema ‘Jouw gezondheid, jouw belang’. Onderzoek
Stichting IGZ+ heeft samen met stichting Orange Monday en de Vitaliteit Groep na jaren onderzoek, gesprekken met zorgconsumenten en zorgverleners de logische samenhang tussen lichaam, geest en omgeving vastgelegd en gedefinieerd. Het resultaat heeft geleid tot de filosofie van stichting IGZ+ en de ontwikkeling van het VitaliteitQuotiënt (universeel intake-instrument Leefstijl Gezondheidszorg).


20190301 Homepage Check je Vitaliteit basis3 001

Voorlichtingscampagne
In Nederland zijn ongeveer 50% van alle (medische) klachten gelegen in het mentale deel van onze vitaliteit. Ongeveer 80% van deze klachten zijn gerelateerd aan de omgevingsfactoren. Veel mensen (inclusief hulpverleners) realiseren zich dit niet (voldoende). De gezondheidszorg en de complementaire hulp- en dienstverlening is gevolg- of symptoomgericht.

Voorbeeld: een kind breekt zijn arm, vervolgens wordt de arm gezet en voorzien van gips. Naar de oorzaak wordt wel gevraagd, echter deze wordt niet geverifieerd. Wanneer de jongen voor de derde keer met een botbreuk komt, blijkt na onderzoek dat de gezinssituatie zorgwekkend is.

Een willekeurig voorbeeld uit honderden. Wij lopen niet te koop met onze persoonlijke situatie, zeker niet naar vreemden. Door de campagne Check Je Vitaliteit geeft de stichting mensen voorlichting en maakt hen bewust van hun situatie. Zowel qua gezondheid (mentaal en fysiek) als qua omgeving(sfactoren).

Vitaliteit centraal
Vitaliteit volgens de definitie van Vitaliteit Groep Nederland (zie hieronder) staat centraal in de campagne. "Vitaliteit is de mentale en fysieke veerkracht en weerbaarheid om de kwaliteit van leven te optimaliseren,
zowel qua privé als werk."


 

0-20190301 LOGO IGZ test DEF

CHECK JE VITALITEIT | WEBSITE
Wij nodigen u uit kennis te maken met onze website www.checkjevitaliteit.nl. Deze bevat veel informatie die belangrijk is voor u, nu en in de toekomst. Veel mensen zeggen wellicht: "het gaat toch prima?". Dat is vaak ook zo, maar is dat over één, vijf of tien jaar nog zo? 

Voorkomen is beter dan genezen en de VQ Vitaliteit TEST en het VitaliteitQuotiënt bieden u meer inzicht in uw huidige leven dan u op dit moment kunt overzien. Klik op bovenstaande button en doe de test vandaag nog.


 
Realisatie site: Qarpa Solutions BV | Stichting IGZ Plus © 2017-2020 | Proclaimer |  CONTACT