0 banner zorgconsument - alleen in de melkweg - versie 001


Met lichamelijke klachten gaan wij sneller naar de dokterLichamelijke klachten zorgen er in het algemeen voor dat wij niet meer goed kunnen functioneren. Te denken valt aan hartklachten, rugklachten, hoofdpijn, problemen aan de luchtwegen, handen, armen, benen en voeten. Met klachten als gevolg van ziektes, zoals aan het hart, nieren of kanker gaan wij vaak eerst naar de huisarts. Blijken de symptomen op een (ernstige) lichamelijke ziekte te wijzen, verwijst de huisarts door naar een specialist in het ziekenhuis. Een belangrijke andere reden om naar het ziekenhuis te gaan zijn bijvoorbeeld botbreuken.

Lichamelijke klachten zijn in tegenstelling tot psychische (mentale) klachten algemeen geaccepteerd en stigmaloos. Sterker nog, wanneer je een gebroken arm hebt, wil (nog steeds) iedereen graag iets op het gips zetten. Medeleven is meestal wel aanwezig. Dit in tegenstelling tot bij mentale (geestelijke) problematiek/ziekten. 

Lichamelijk Gezondheid

Fysiek gezond zijn is (over het algemeen) geen verdienste. Desondanks kan de zorgconsument van alles doen om zijn fysieke gezondheid op een zo hoog mogelijk niveau te brengen en te houden. Het voordeel daarvan is dat ook de mentale weerbaarheid toeneemt, waardoor tegenvallers in het leven makkelijker op te vangen zijn en wij minder kwetsbaar zijn voor virussen, zoals griep en verkoudheid. Bij gezond leven denken wij allemaal aan gezond eten, bewegen en sporten. Maar het gaat om meer dan dat alleen.


201700822 Schema Vitaliteitfactor nieuw VF 2-2-Q 001

Fysieke Gezondheid
IGZ+ initieert de campagne Check Je Vitaliteit gebaseerd op bovenstaande Vitaliteitfactor, ontwikkeld door Vitaliteit Groep Nederland, kennispartner van de stichting. Fysieke gezondheid (zoals gedefinieerd bij de Vitaliteitfactor) houdt verband met:
 

§  Lichamelijke gezondheid

§  Beweging

§  Voeding

Deze drie zaken zijn onderling verbonden en gerelateerd aan de mentale gezondheid en de invloed van omgevingsfactoren. Wanneer u de Vitaliteitfactor inzet (laat inzetten), leert u uw lichaam beter kennen en gaat u herkennen waarom u zich wel of niet goed voelt en wat daar de reden van kan zijn. En belangrijker: wat u kunt doen om zich weer beter te voelen. Een korte uitleg.

Een goede fysieke gezondheid valt en staat bij vitaliteit volgens de definitie van de Vitaliteit Groep: 


20170701 Definitie VITALITEIT voor VGNL sites - groen - 002

Door te zorgen voor een goede fysieke en mentale gezondheid ontstaat balans en bent u veerkrachtiger en weerbaarder. Is uw fysieke conditie beter dan uw mentale, dan kan ook één en ander worden gecompenseerd. Uw mentale en fysieke conditie hangen dan af van uw omgeving en hoe u daar mee omgaat en hoe u deze kan beïnvloeden. 

Hoe beter uw vitaliteit is, hoe gemakkelijker u met tegenvallers in het leven kunt omgaan en hoe sneller u herstelt als de tegenvaller groter is dan u op dat moment aan kunt. 
Hoe realiseer ik een goede fysieke gezondheid
Een oude wijsheid is hier van toepassing: rust, reinheid en regelmaat. Wanneer u bijvoorbeeld veel sport, maar uzelf (te) weinig rust gunt, zal het sporten geen echte toegevoegde waarde zijn voor uw algehele vitaliteit. Veel mensen zijn heel goed in staat om voor een ander te zorgen, maar vergeten zichzelf en krijgen te weinig rust. Met reinheid bedoelen wij letterlijk het schoonhouden van uzelf en uw omgeving. Een opgeruimd hoofd in een opgeruimde omgeving zorgt bovendien voor rust. Tenslotte, regelmaat. Het is beter elke dag goed te bewegen dan één keer in de week extreem te sporten. Dit geldt ook voor onze voeding, 3-5 per dag gematigd eten, is beter dan twee keer per dag heel veel. 

Vitaliteit Experts van Vitaliteit Groep Nederland zijn opgeleid u te begeleiden en ondersteunen naar een goede fysieke en mentale gezondheid en zoveel mogelijk controle te krijgen op uw omgeving.

Meer weten? Lees verder op de website Vitaliteit Groep Nederland of doe de kosteloze IGZ+ Vitaliteit TEST:


A Button Doe de IGZ TEST basis 150p MET TEKST 002
 

IGZ Plus is:

 • Zorgconsument
 • IGZ+ zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren


Mentale Gezondheid

 • Zorgconsument
 • IGZ+ Zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren


Fysieke Gezondheid

 • Zorgconsument
 • IGZ+ Zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren


Omgevingsfactoren

 • Zorgconsument
 • IGZ+ Zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren