Fouten of onvolledige informatie op IGZplus.nl
We doen er alles aan deze site actueel, volledig en juist te houden. Mocht u toch een fout zien of ontbreekt er naar uw idee informatie? Wij stellen uw reactie op prijs en doen ons best deze site hiermee te verbeteren. U kunt reageren via de mail voor klachten, meldingen, ideeën en complimenten.

Privacy
Uit bezoek aan IGZplus.nl verkregen informatie wordt alleen gebruikt ter verbetering van de site en voor bezoekstatistieken. Om de website verder te verbeteren en onze dienstverlening te optimaliseren, verzamelen en analyseren wij anonieme gegevens over het gebruik van deze website. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Het gaat onder meer om het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina’s u heeft bezocht. Wij gebruiken IP-adressen en cookies niet om u persoonlijk te identificeren. Onze cookies kunnen niet gebruikt worden om u op websites van derden te identificeren. Wij maken hiervoor gebruik van Google Analytics. Persoonsinformatie wordt uitsluitend gebruikt voor de beantwoording van vragen of suggesties. Na afhandeling hiervan worden persoonsgegevens vernietigd.

Auteursrecht
Gebruik van de inhoud van deze site is toegestaan. Stichting IGZ Plus behoudt zich het auteursrecht voor van informatie op IGZplus.nl, zoals de geplaatste berichten, beeldmerken, logo’s, illustraties en foto’s. Wilt u hiervan toch gebruik maken, waarderen wij een link naar deze site of een bronvermelding.

Cookies en IGZplus.nl
IGZplus.nl maakt zelf geen gebruik van cookies om haar website te analyseren en te verbeteren. Websites als Youtube en Google plaatsen via onze website cookies om integratie met hun diensten mogelijk te maken.

CheckJeVitaliteit.nl
Bovenstaande geldt ook voor onze voorlichtingswebsite checkjevitaliteit.nl

Stichting IGZ Plus

Zorgconsument

LGZ Zorgverlener

Zorgplanning

Stichting IGZ Plus © 2017-2022 | Proclaimer |  CONTACT | Partner: HCP Consultancy Network