Banner IGZ Stichting pagina 002


Vitaliteit is meer dan sporten, bewegen en gezond eten alleenVitaliteit Groep Nederland is het eerste kennis- en opleidingsinstituut binnen Integrale Gezondheidszorg Plus (IGZ+) en start-up binnen de opleidingssector én de gezondheidszorg. Op basis van IGZ+ is de Vitaliteitfactor ontwikkeld alsmede de opleiding tot Vitaliteit Expert en diverse, daaruit voortvloeiende, specialisaties. De Vitaliteit Expert is door zijn opleiding in staat middels de Vitaliteitfactor de huidige vitaliteit van de zorgconsument vast te stellen en actie te ondernemen op de zaken die nodig zijn om de Vitaliteit(factor) te verbeteren.

Eerste partner stichting IGZ+ | samenwerking nodig

Vitaliteit Groep Nederland is de eerste samenwerkingspartner van Stichting IGZ+ en deelt met de stichting de in de afgelopen vijf jaren opgedane kennis en ervaring aangaande Integrale Gezondheidszorg Plus.


Presentatie Samenwerking

Stichting IGZ+ heeft veel samenwerkingspartners nodig om haar doelstelling, IGZ+ in 2040, te kunnen realiseren. Stichting IGZ+ is dan ook blij met dit samenwerkingsverband en omarmt de Vitaliteitfactor als intake-instrument voor iedereen die werkzaam is binnen de (nu nog te verwezenlijken) IGZ+; nu en in de toekomst. 


Door de ontwikkeling van de Vitaliteitfactor heeft de eerste standaard voor IGZ+ gestalte gekregen. Op de website van Vitaliteit Groep Nederland staat dan ook: Vitaliteitfactor | De nieuwe norm. Stichting IGZ+ sluit zich hierbij aan en hoopt dat veel IGZ+ zorgverleners aan de slag gaan met deze intakemethode.


20180222 Schema Vitaliteitfactor VF0301Q def


Vitaliteitfactor
Vitaliteit Groep Nederland heeft een website ontwikkeld specifiek voor de Vitaliteitfactor. Alle ins en outs treft u daarop aan. Het mooie van de Vitaliteitfactor is dat deze in één afbeelding (hierboven) is samen te vatten. In bovenstaande afbeelding ziet u de 3 elementen van IGZ+ weergegeven en vervolgens per element onderverdeeld in totaal 11 deelgebieden. Compact, duidelijk en overzichtelijk. In onderstaande afbeelding wordt de werkwijze weergeven, waarbij de zorgconsument (cliënt) centraal staat.


Afbeelding IGZ werkwijze parallel Zorgverlener basis 001


Opleiding Vitaliteit Expert
Een opleiding is voor IGZ+ zorgverleners noodzakelijk, omdat IGZ+ veel nieuwe facetten kent die (nog niet) in de opleidingen van zorgverleners is verwerkt. Bovendien is het doel dat zowel advocaat als arts, psycholoog als budgetcoach en alle andere IGZ+ zorgverleners met de Vitaliteitfactor kunnen werken. Deze posthbo-opleiding en mogelijke specialisaties worden verzorgd door de Vitaliteit Groep. Enkele specialisaties zijn de opleiding tot Vitaliteit Consultant (werkgevers), de Master Vitaliteit Expert, Regiomanager en Trainer.

Hieronder is zichtbaar voor wie deze 4-daagse posthbo-opleiding o.a. is bedoeld: (Klik op de afbeelding om naar de site van de Vitaliteit Groep te gaan.)


20180222 Beroepen ZZP-Partner en Vitaliteit EWxpert Basis3

Wilt u meer weten? Ga dan naar de website van Vitaliteit Groep Nederland of de Vitaliteitfactor. Binnen de laatste website is ook aandacht voor de VF Vitaliteit Analyse, de collectieve Vitaliteitfactor voor werkgevers en werknemers.IGZ Plus is:

 • Zorgconsument
 • IGZ+ zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren


Mentale Gezondheid

 • Zorgconsument
 • IGZ+ Zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren


Fysieke Gezondheid

 • Zorgconsument
 • IGZ+ Zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren


Omgevingsfactoren

 • Zorgconsument
 • IGZ+ Zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren