20200202 Gevochten LGZ banner links IGZ V1 def3A


Vitaliteit: meer dan sporten, bewegen en gezond etenVitaliteit Groep Nederland is het eerste kennis- en opleidingsinstituut binnen Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ), een start-up binnen de opleidingssector én de gezondheidszorg. Vitaliteit Groep Nederland heeft als kernactiviteiten: advisering en begeleiding van organisaties en het verzorgen van workshops en opleidingen. Hierbij wordt uitgegaan van het VitaliteitQuotiënt.

Het VitaliteitQuotiënt (VQ) is ontwikkeld als (digitaal) intake-instrument binnen Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ). Zowel het VQ als Leefstijl Gezondheidszorg vormen de basis voor de opleidingen tot Vitaliteit Consultant, Vitaliteit Expert en diverse, daaruit voortvloeiende, specialisaties.


De Vitaliteit Expert is door opleiding in staat middels het VitaliteitQuotiënt de huidige vitaliteit van zorgconsumenten vast te stellen en actie te ondernemen om die vitaliteit te verbeteren en/of te consolideren. Op de zakelijke markt (werkgevers) werkt de Vitaliteit Consultant samen met Vitaliteit Experts en andere professionals op het gebied van vitaliteit.Eerste partner stichting IGZ+ | samenwerking nodig

Vitaliteit Groep Nederland is de eerste samenwerkingspartner van Stichting IGZ+ en deelt met de stichting de in de afgelopen vijf jaren opgedane kennis en ervaring aangaande Leefstijl Gezondheidszorg.


20190409 Een heldere kijk 054 BROCHURE WORKSHOP 004

Stichting IGZ Plus heeft veel samenwerkingspartners nodig om haar doelstelling, Leefstijl Gezondheidszorg in 2040, te kunnen behalen. Stichting IGZ+ is dan ook blij met dit samenwerkingsverband en omarmt het VitaliteitQuotiënt als intake-instrument voor iedereen die werkzaam is binnen de (nu nog te verwezenlijken) Leefstijl Gezondheidszorg. 

Met de ontwikkeling van het VitaliteitQuotiënt heeft de eerste standaard voor Leefstijl Gezondheidszorg gestalte gekregen. Op de website van Vitaliteit Groep Nederland staat dan ook: VitaliteitQuotiëntDe nieuwe norm. Stichting IGZ Plus sluit zich hierbij aan en hoopt dat veel LGZ-zorgverleners aan de slag gaan met deze universele intakemethode.
VitaliteitQuotiënt
Het VitaliteitQuotiënt is in één afbeelding samen te vatten (zie hieronder)

In onderstaande afbeelding zijn de 3 hoofdgebieden van Leefstijl Gezondheidszorg weergegeven. Elk hoofdgebied is onderverdeeld in deelgebieden (totaal 11). Compact, duidelijk en overzichtelijk. De zorgconsument (cliënt) staat hierin  centraal Meer informatie over het VitaliteitQuotiënt is te vinden op de speciale website hierover.20200202 Nieuwe opzet VQ in kleur en z-w versie9 003 DEF


                         Op www.vitaliteitquotient.nl  vindt u meer informatie
                               over werken met het VitaliteitQuotiënt.
Realisatie site: Qarpa Solutions BV | Stichting IGZ Plus © 2017-2020 | Proclaimer |  CONTACT