20200202 Gevochten LGZ banner links IGZ V1 def3A


IEDER INDIVIDU HEEFT INVLOED OP HET COLLECTIEFIeder mens maakt, of hij dit wil of niet, deel uit van een collectief. Dat begint al in een gezin, op school, werk en het grootste collectief, onze samenleving. Er zijn nog veel meer collectieven te bedenken. De collectieven, binnen de definitie van Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ), beginnen dichtbij huis.

Het hebben van een relatie en/of een gezin en vervolgens via school en werk naar het land waarin wij allemaal wonen, het grootste collectief. Het laatste wordt op de volgende pagina besproken (Nationale LGZ-zorgplan).


Als het goed is, heb je de pagina Individuele LGZ-zorgplanning gelezen. Daarin wordt omschreven hoe deze tot stand komt. De aanpak van de collectieve zorgplanning is in principe dezelfde. Echter, zoals de quote al zegt: ieder individu heeft invloed op het collectief (lees: de ander[en]). Vanwege de actualiteit en het belang van het collectief “Onderwijs” vindt u hieronder een toelichting.
Collectief LGZ-zorgplanning | Onderwijs
Het interessante van een school als collectief is dat twee groepen elkaar beïnvloeden. De leerkrachten (en ondersteunende medewerkers) en de scholieren. Uiteraard met toestemming van de ouders kan per groep (basisonderwijs) of klas (voortgezet onderwijs en hoger) een collectieve LGZ-zorgplanning worden gemaakt. De perspectieven die zichtbaar worden voor leerkrachten, maar ook scholieren of studenten zorgen voor meer harmonie in de groep. 


Afbeelding - Zorgplan - Vrouw gele lijn op bord 001

Wanneer bijvoorbeeld voor één klas wel de LGZ-zorgplanning wordt geschreven, maar niet voor de andere klassen zijn de verschillen in een paar maanden zichtbaar. Voor het maken van dit soort planningen is een Vitaliteit Consultant noodzakelijk. De Vitaliteit Consultant is verbonden aan de school, kent de doelen en de situatie en is in staat per klas een en ander aan te sturen. De individuele bepaling van het VitaliteitQuotiënt vindt idealiter plaats aan het begin van het schooljaar, in januari (na de kerstvakantie) en in juni, het einde van het schooljaar.


Ziekteverzuim

Het landelijk ziekteverzuim ligt rond de 4%. Het onderwijs heeft een ziekteverzuim dat 25% hoger ligt, oftewel op 5%. Een bijkomend voordeel van Collectieve LGZ-zorgplanning is dat het ziekteverzuim, door preventieve gezondheidzorg, op de betrokken school en uiteindelijk het gehele onderwijs kan worden teruggedrongen. Burn-out bijvoorbeeld, veel voorkomend binnen het onderwijs, is met een zorgplanning vroegtijdig te signaleren.Afbeelding - Zorgplan - Als lesgeven geen roeping meer is 001

Wanneer Collectieve LGZ-zorgplanning 
Het gaat te ver om op deze website alle mogelijk Collectieve LGZ-zorgplanningen te bespreken. Bovenstaand werd het onderwijs toegelicht. Echter, in elke vorm van een collectief kan een zorgplanning worden gemaakt, met voor elke branche een eigen toepassing. Omdat het VitaliteitQuotiënt breed meet, zowel binnen als buiten de gezondheidszorg en problematiek integraal wordt aangepakt, is het VitaliteitQuotiënt/zorgplanning voor alle onderstaande collectieven mogelijk:

Alle ondernemingen en bedrijven

Alle organisaties, profit of non-profit

De overheid en overheidsorganisaties (inclusief provincie en gemeente)

Deze collectieven bevatten ruim 9 miljoen werkenden binnen onze samenleving. De overige ruim 8 miljoen heeft geen betaald werk, een uitkering, geniet van pensioen of hoeft niet te werken. 

Mensen met een uitkering maken ook deel uit van een soort collectief, via de gemeente of het UWV krijgen zij hun uitkering. Door mee te doen aan LGZ-zorgplanning wordt hun kans op werk groter, doordat een uitkeringsinstantie beter inzicht krijgt in de mogelijkheden van degene die de uitkering ontvangt en werkzoekende is.


Het hierboven niet genoemde deel van de bevolking dat geniet van AOW en/of pensioen kunnen onder de Collectieve LGZ-zorgplanning vallen als zij bijvoorbeeld in een bejaardenhuis, verzorgingshuis of verpleegtehuis wonen. Voor zelfstandig wonende gepensioneerden is de Individuele Zorgplanning van toepassing. Banner3 Partner Vitaliteit Groep - de andere weg 001

HCP Consultancy Network | Human Capital Performance

Individueel meten geeft collectief resultaat. Collectieve zorgplaninng wordt feitelijk toegepast binnen de HCP-diensten voor werkgevers én werknemers. Via bovenstaande afbeelding kunt u onze pdf-brochure "Verandering vraagt veerkracht en weerbaarheid" oftewel vitale werknemers binnen een vitale organisatie. 

Voor meer informatie kunt u ook gaan naar onze website Human Capital Performance. HCP Consultancy Network, voor én door zelfstandige professionals, is trendsettend met de toepassing van het collectieve VitaliteitQuotiënt en werkt samen met onze stichting.


xKlik


Leefstijl Gezondheidszorg
Het Alternatief


20211010 Banner Manifest LGZ pexels photo 2626979 bol knikker hand Vierkant1

Tekent u ook ons Manifest? 

klik op de afbeeldingBanner HCP verticaal pexels photo 1935854 parapluu in de woestijn bol V1 zzp


 

Stichting IGZ Plus

Zorgconsument

LGZ Zorgverlener

Zorgplanning

Stichting IGZ Plus © 2017-2022 | Proclaimer |  CONTACT | Partner: HCP Consultancy Network