20200202 Gevochten LGZ banner links IGZ V1 def3A


CONNECTING THE DOTS, CONNECTING PEOPLE



Stichting IGZ Plus heeft, al vóór de coronacrisis, geconstateerd dat de huidige, reguliere gezondheidszorg, inclusief zorgstelsel, niet meer voldoet anno 2020.
De gezondheidszorg dreigt onbetaalbaar te worden, is niet voor iedereen bereikbaar, heeft te veel en te lange wachtlijsten en is niet voorbereid op de ontwikkelingen van de 21ste eeuw.

Het huidige zorgstelsel vervangen door Leefstijl Gezondheidszorg in de periode 2020-2040 is de beste oplossing naar een gezondheidszorg die duurzamer, inclusiever, beter en betaalbaar wordt voor elke Nederlander. Leefstijl Gezondheidszorg kan overigens (deels) al toepast worden binnen het huidige zorgstelsel. Dit is door de coronacrisis niet veranderd. 



DOOR CORONACRISIS WAS EEN AANVULLING OP HET RAPPORT NODIG
Onderstaand rapport is in een addendum getoetst op de volgende vraagstelling: 'Hoe groot is de invloed van COVID-19 op de gezondheid van onze samenleving, zowel individueel als collectief en onze huidige gezondheidszorg'.

Het antwoord: 'Onderstaand rapport én manifest zijn zelfs actueler dan ooit door de coronacrisis en Leefstijl Gezondheidszorg dient op korte termijn gerealiseerd te worden' Klik op onderstaande afbeelding en download het addendum en/of het rapport eronder.


20200601 ADDENDUM Campagne Egg TEST 600x400 tekst 002

Download hieronder het rapport 
"Van huidig zorgstelsel naar Leefstijl Gezondheidszorg"

of de Introductie 'Leefstijl Gezondheidszorg' (samenvatting rapport) 
door te klikken op één van de afbeeldingen
 


 
20200218 Download Rapport IGZ Plus 250p of20200218 Download Introductie Rapport IGZ Plus 250p



Rapport:
Stichting IGZ Plus neemt daarom het initiatief Leefstijl Gezondheidszorg te introduceren in Nederland en presenteerde op 20.02.2020 haar rapport 'Realisatie Leefstijl Gezondheidszorg | Van huidig zorgstelsel naar Leefstijl Gezondheidszorg 2020-2040'.

Doel: stichting IGZ Plus stelt zicht tot doel om, samen met politiek, beleidsbepalers, zorgverzekeraars, zorgverleners en zorgconsumenten, om Leefstijl Gezondheidszorg uiterlijk in 2040 te realiseren. 



MANIFEST: LEEFSTIJL GEZONDHEIDSZORG
Samen met stichting Orange Monday organiseert stichting IGZ+ de petitie Het Roer Moet OM in de Gezondheidszorg

Stichting Orange Monday is in 2014 de petitie gestart, die ondertussen door ruim 32.500 mensen is ondertekend. Er zijn nog 7.500 handtekeningen nodig om de petitie te kunnen aanbieden aan de minister van VWS en de Tweede Kamer. 


Stichting Orange Monday heeft stichting IGZ+ gevraagd de petitie in te dienen en aan te bieden aan de Tweede Kamer om zodoende Leefstijl Gezondheidszorg op de politieke agenda te krijgen. Heeft u al getekend? Antwoordt u nee, teken dan direct via onderstaande button. Voor een betere en betaalbare gezondheidszorg. Zo ja, vraag anderen ook te tekenen.

Klik op onderstaande afbeelding
of deze link: 'Manifest Leefstijl Gezondheidszorg'


Button nieuw Het Roer Moet OM Augustus 2017 IGZ 300p
Realisatie site: Qarpa Solutions BV | Stichting IGZ Plus © 2017-2020 | Proclaimer |  CONTACT