20190321 Banner links IGZ samenwerking basis IGZ TEST002


De gezondheidszorg van de toekomst, nu beschikbaarStichting Integrale Gezondheidszorg Plus, kortweg stichting IGZ+, is 28 juni 2017 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.


Integrale Gezondheidszorg Plus wordt nog nauwelijks toegepast binnen het huidige zorgstelsel en de gezondheidszorg, terwijl de toepassing van IGZ+ binnen het huidige zorgstelsel al snel kan leiden tot een betere en betaalbare gezondheidszorg voor iedere Nederlander. “Ter  voorkoming van misverstanden: Er is geen enkele relatie tussen de Stichting Integrale Gezondheidszorg Plus (IGZ+) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) of de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)” Betere gezondheidszorg
Door niet alleen te kijken naar gevolgen (symptomen), maar ook naar de oorzaak van klachten, kan de zorgconsument sneller en beter begeleid of behandeld worden door IGZ+ zorgverleners. Samenwerking tussen de drie belangrijke sectoren, lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg en complementaire hulp- en dienstverlening, ontstaat automatisch , leidt dit tot tijd- en geldwinst.

Met IGZ+ is de zorgconsument duidelijk beter af dan nu. Nu ontbreekt samenwerking tussen fysieke en mentale gezondheidszorg en complementaire hulp- en dienstverlening. Er is geen aansluiting bij de gezondheidszorg en valt niet onder de regelgeving waardoor vergoeding vaak ontbreekt.


20190301 Banner IGZ  IGZ de toekomst

Betaalbare gezondheidszorg
Het mag duidelijk zijn dat door een snellere en betere begeleiding of behandeling van de zorgconsument, de kosten lager uitvallen. IGZ+ werkt met parallelle begeleiding en/of behandeling, terwijl de huidige gezondheidszorg een seriële aanpak hanteert en de omgevingsfactoren hierbij niet veranderen/verbeteren.

Al met al kan op korte termijn, bij invoering van IGZ+ binnen de gehele gezondheidszorg inclusief complementaire hulp- en dienstverlening, een besparing worden gerealiseerd die kan oplopen tot 20% van de huidige kosten (naar schatting 200 miljard). De besparing is dus al snel meer dan € 10 miljard en bezuinigingen zijn dan niet meer nodig. Een win-winsituatie.

 


PETITIE: BETERE EN BETAALBARE GEZONDHEIDSZORG | IGZ+Samen met stichting Orange Monday organiseert stichting IGZ+ de petitie Het Roer Moet OM in de Gezondheidszorg. Ook in 2019 steeg de premie zorgverzekering en de totale kosten van de gezondheidszorg, een onverantwoorde situatie.

Stichting Orange Monday is in 2014 de petitie gestart, die ondertussen door ruim 32.500 mensen is ondertekend. Er zijn nog 7.500 handtekeningen nodig om de petitie te kunnen aanbieden aan de minister van VWS en de Tweede Kamer.

Stichting Orange Monday heeft stichting IGZ+ gevraagd de petitie in te dienen en aan te bieden aan de Tweede Kamer om zodoende Integrale Gezondheidszorg Plus op de politieke agenda te krijgen. 
 

Heeft u al getekend? Zo ja, vraag anderen ook te tekenen. Antwoordt u nee, teken dan direct via onderstaande button. Voor een betere en betaalbare gezondheidszorg. 
Klik op onderstaande button  '
Het Roer Moet OM'
'.  


Button nieuw Het Roer Moet OM Augustus 2017 IGZ 300p