Banner IGZ Stichting pagina 002


De gezondheidszorg van de toekomst nu al in handenStichting Integrale Gezondheidszorg Plus, kortweg stichting IGZ+, is 28 juni 2017 opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Integrale Gezondheidszorg Plus wordt nog nauwelijks toegepast binnen het huidige zorgstelsel en de gezondheidszorg, terwijl de toepassing van IGZ+ binnen het huidige zorgstelsel al snel kan leiden tot een betere en betaalbare gezondheidszorg voor iedere Nederlander. “Ter  voorkoming van misverstanden: Er is geen enkele relatie tussen de Stichting Integrale Gezondheidszorg Plus (IGZ+) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) of de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)” Betere gezondheidszorg
Door niet alleen te kijken naar gevolgen (symptomen), maar ook naar de oorzaak van klachten, kan de zorgconsument sneller en beter begeleid of behandeld worden door IGZ+ zorgverleners. 

Omdat samenwerking tussen de drie belangrijke sectoren, lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg en complementaire hulp- en dienstverlening, automatisch ontstaat, leidt dit tot tijd- en geldwinst. Met IGZ+ is de zorgconsument duidelijk beter af.Basis - IGZ - Opa en kind handinhand versie 007Betaalbare gezondheidszorg
Het mag duidelijk zijn dat door een snellere en betere begeleiding of behandeling van de zorgconsument, de kosten lager uitvallen. IGZ+ werkt met parallelle begeleiding en/of behandeling, terwijl de huidige gezondheidszorg een seriële aanpak hanteert en de omgevingsfactoren hierbij niet verandert/verbetert.

Al met al kan op korte termijn, bij invoering van IGZ+ binnen de gehele gezondheidszorg inclusief complementaire hulp- en dienstverlening, een besparing worden gerealiseerd die kan oplopen tot 20% van de huidige kosten (naar schatting 200 miljard). De besparing is dus al snel 10-40 miljard. Bezuinigingen zijn dan niet meer nodig. Een win-winsituatie.

 Petitie Het Roer Moet OM in de Gezondheidszorg
Samen met stichting Orange Monday organiseert stichting IGZ+ de petitie Het Roer Moet OM in de Gezondheidszorg. Op woensdag 6 september 2017 (uitgelekte gegevens Prinsjesdag) werd bekend dat zowel de zorgpremie als het eigen risico van de zorgverzekering omhoog gaan. Het eigen risico en de zorgpremie stijgen waarschijnlijk met € 6,- (afhankelijk van zorgverzekeraar), waardoor het eigen risico uitkomt op € 400,-.  

Stichting Orange Monday is in 2014 de petitie gestart, die ondertussen door ruim 32.000 mensen is ondertekend. Er zijn nog 8.000 handtekeningen nodig om de petitie te kunnen aanbieden aan de minister van VWS en de Tweede Kamer.

Stichting Orange Monday heeft stichting IGZ+ gevraagd de petitie in te dienen en aan te bieden aan de Tweede Kamer om zodoende Integrale Gezondheidszorg Plus op de politieke agenda te krijgen. 
 

Wellicht dat voor volgend jaar door het nieuwe kabinet maatregelen worden genomen om deze ongeoorloofde stijging van zorgpremie en het eigen risico voor de komende jaren te voorkomen door besparing op zorgkosten. Heeft u al getekend? Zo ja, vraag anderen ook te tekenen. Antwoordt u nee, teken dan direct via onderstaande button. Voor een betere en betaalbare gezondheidszorg. 
Klik op de button (rechterkolom) 'Het Roer Moet OM'.  
                                                                                       

IGZ Plus is:

 • Zorgconsument
 • IGZ+ zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren


Mentale Gezondheid

 • Zorgconsument
 • IGZ+ Zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren


Fysieke Gezondheid

 • Zorgconsument
 • IGZ+ Zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren


Omgevingsfactoren

 • Zorgconsument
 • IGZ+ Zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren