20200202 Gevochten LGZ banner links IGZ V1 def3A


BIJ DEZELFDE OMGEVING LEEFT TOCH IEDER IN EEN ANDERE
WERELD
 (quote Arthur Schopenhauer, Duits filosoof, 1788-1860)Met deze prachtige quote starten wij deze pagina, die gaat over de invloed van omgevingsfactoren op onze gezondheid. Deze quote is zo'n 200 jaar oud en actueler dan ooit. 

Natuurlijk, onze omgeving heeft invloed op ons dagelijks leven, dat weet iedereen. Dat onze omgeving ook invloed heeft op onze gezondheid is minder algemeen bekend. Veel zorgverleners hebben hiermee echter dagelijks te maken bij de zorgconsumenten die zij begeleiden of behandelen.


20200309 Tussenbanner IGZ Plus site Rapport Revolutie of evolutie in gezondheidszorg V4

Wat doen de omgevingfactoren met de zorgconsument
De omgeving heeft invloed op de zorgconsument en andersom. Feit blijft dat er omgevingsfactoren zijn die direct invloed hebben op ons en vaak ook op ons welzijn (inclusief gezondheid). 

Deze factoren zijn o.a.: overlijden, ontslag, (echt)scheiding, verlies van werk (of problemen op school) en schulden. Deze top 5 zorgt ervoor dat mensen uit balans raken. Om met de ergste te beginnen; soms overlijden mensen door het verdriet om het verlies van hun levenspartner.


Bij veel mentale en fysieke klachten is bekend dat deze zijn veroorzaakt door omgevingsfactoren. De betrokken zorgverlener heeft over het algemeen onvoldoende kennis en ervaring om deze oorzaken te vinden of hierbij te begeleiden. Veelal wordt (al dan niet via de huisarts) doorverwezen.

De zorgconsument krijgt een 'kastje van de muur gevoel' of is helemaal niet toe aan doorverwijzing. Iemand met een zware depressie zijn schulden laten oplossen, is niet opportuun op dat moment.Deelgebied - Omgeving - vader en moeder ruzie

Wat doet de zorgconsument met de omgevingsfactoren

Dit is ook bij zorgverleners een heikel punt. Hoe gaat de zorgconsument om met de omgevingsfactoren en hoe kan hij dat beïnvloeden. Een zorgconsument die doorverwezen is naar een fysiotherapeut krijgt daar geen begeleiding wat betreft zijn gedrag.

De behandeling van psychosomatische klachten is voor een fysiotherapeut lastig, omdat hij de oorzaak (omgevingsfactoren) niet voldoende kent. 
Dat geldt al helemaal voor een financiële zorg-/dienstverlener bij de gemeente.

Een zorgconsument is bij de gemeente terechtgekomen voor schuldhulpverlening, heeft zijn baan verloren en ligt in echtscheiding. Een complexe situatie die wordt verergerd door mentale klachten. De zorgconsument kan zich niet concentreren, maakt fouten en raakt zijn schuldhulpverlening kwijt. De gemeente denkt onwil, de zorgconsument was er niet aan toe en is nu nog verder van huis. Toename van (mentale/fysieke) klachten ligt in het verschiet.Wat doet de zorgverlener met omgevingsfactoren
Als zorgverlener heb je bovenstaande alinea's gelezen en dat leidt vast tot herkenning. Toch worden omgevingsfactoren nauwelijks meegenomen in de behandeling/begeleiding en al (bijna) helemaal niet in de financiering daarvan. Honderdduizenden zorgverleners doen hun werk zonder dat de zorgverzekering, de gemeente of wie dan ook de zorgconsument bijstaat in het betalen van de zorgverlening.

Juist de groep van mensen die niet voor een toegevoegde advocaat of schuldhulpverlener in aanmerking komen (boven modaal), krijgen de rekening gepresenteerd (letterlijk en figuurlijk). Door ons zorgstelsel komen veel van deze mensen uiteindelijk zo erg in de problemen dat hoge kosten gemaakt worden voor zorg of nog erger. Juist in deze groep komt suïcide vaak voor.


De LGZ-zorgverlener herkent bovenstaande en werkt, samen met collega-zorgverleners binnen Leefstijl Gezondheidszorg, aan een passend plan/passende planning voor deze cliënt. Voorkomen is beter dan genezen en een dankbare taak voor zorg-/hulpverleners bij al die honderdduizenden mensen die getroffen worden door een combinatie van omgevingsfactoren (waar geen directe invloed op is) en hun mentale en fysieke gezondheid.


0 20180901 Schema Vitaliteitfactor z-w DEF

Universeel intake-instrument | VitaliteitQuotiënt

Het VitaliteitQuotiënt biedt als universeel intake-instrument de oplossing voor iedereen die wil voorkomen dat zijn leven uit de rails loopt, die wil voorkomen dat hij onnodige mentale en/of fysieke klachten krijgt.

Door middel van een digitale vragenlijst en een interview wordt binnen 24 tot 48 uur duidelijk hoe het met de algehele vitaliteit (gezondheid) van een zorgconsument is gesteld, dus mentale en fysieke gezondheid en omgevingsfactoren. Met het advies met aanbeveling voor begeleiding/behandeling, kan de zorgconsument samen met de VQ of Vitaliteit Expert uitvoeren, of later in eigen regie, de problemen aanpakken.

Idealiter wordt het VitaliteitQuotiënt 2 tot 4 keer per jaar bepaald, zodat kan worden bijgestuurd op de benodigde veranderingen.

Meer informatie via www.vitaliteitquotient.nl.Stichting IGZ Plus

Zorgconsument

LGZ Zorgverlener

Zorgplanning

Stichting IGZ Plus © 2017-2022 | Proclaimer |  CONTACT | Partner: HCP Consultancy Network