20190321 Banner links IGZ samenwerking Zorgverlener IGZ


Vitaliteit: meer dan sporten, bewegen en gezond etenVitaliteit Groep Nederland is het eerste kennis- en opleidingsinstituut binnen Integrale Gezondheidszorg Plus (IGZ+), een start-up binnen de opleidingssector én de gezondheidszorg.

Op basis van IGZ+ is de Vitaliteitfactor ontwikkeld alsmede de opleiding tot Vitaliteit Expert en diverse, daaruit voortvloeiende, specialisaties.


De Vitaliteit Expert is door zijn opleiding in staat middels de Vitaliteitfactor de huidige vitaliteit van de zorgconsument vast te stellen en actie te ondernemen op de zaken die nodig zijn om de Vitaliteit(factor) te verbeteren.Eerste partner stichting IGZ+ | samenwerking nodig

Vitaliteit Groep Nederland is de eerste samenwerkingspartner van Stichting IGZ+ en deelt met de stichting de in de afgelopen vijf jaren opgedane kennis en ervaring aangaande Integrale Gezondheidszorg Plus.


20190409 Een heldere kijk 054 BROCHURE WORKSHOP 004

Stichting IGZ+ heeft veel samenwerkingspartners nodig om haar doelstelling, IGZ+ in 2040, te kunnen realiseren. Stichting IGZ+ is dan ook blij met dit samenwerkingsverband en omarmt de Vitaliteitfactor als intake-instrument voor iedereen die werkzaam is binnen de (nu nog te verwezenlijken) IGZ+; nu en in de toekomst. 


Met de ontwikkeling van de Vitaliteitfactor heeft de eerste standaard voor IGZ+ gestalte gekregen. Op de website van Vitaliteit Groep Nederland staat dan ook: Vitaliteitfactor | De nieuwe norm. Stichting IGZ+ sluit zich hierbij aan en hoopt dat veel IGZ+ zorgverleners aan de slag gaan met deze universele intakemethode.Vitaliteitfactor
Vitaliteit Groep Nederland heeft een website specifiek voor de Vitaliteitfactor. Alle ins en outs treft u daarop aan. Het mooie van de Vitaliteitfactor is dat deze in één afbeelding (hieronder) is samen te vatten.

In onderstaande afbeelding ziet u de 3 hoofdgebieden van IGZ+ weergegeven en vervolgens per hoofdgebied onderverdeeld in totaal 11 deelgebieden. Compact, duidelijk en overzichtelijk. Hierbij staat de zorgconsument (cliënt) centraal.


0 20180901 Schema Vitaliteitfactor z-w DEF


     Op www.vitaliteitfactor.nl  krijgt u meer informatie over de werkwijze van de Vitaliteitfactor.Opleiding Vitaliteit Expert
Een opleiding is voor IGZ+ zorgverleners noodzakelijk, omdat IGZ+ veel nieuwe facetten kent die (nog niet) in de opleidingen van zorgverleners is verwerkt. Bovendien is het doel dat zowel advocaat als arts, psycholoog als budgetcoach en alle andere IGZ+ zorgverleners met de Vitaliteitfactor kunnen werken.

Deze posthbo-opleiding en mogelijke specialisaties worden verzorgd door de Vitaliteit Groep. Enkele specialisaties zijn de opleiding tot Vitaliteit Consultant (werkgevers), de Master Vitaliteit Expert, Regiomanager en Trainer.

 


Afbeelding IGZ werkwijze parallel Zorgverlener basis 001

Hieronder is zichtbaar voor wie deze 4-daagse posthbo-opleiding o.a. is bedoeld. Ga voor meer informatie naar 
www.vitaliteitgroep.nl
 


Professionals die werken met mensen, werken met de Vitaliteitfactor: 


Advocaat Fysiotherapeut POH-GGz
Agoog Geestelijk verzorger Psychiater
Arts Jeugdwerker Psycholoog
Bewegingsdeskundige Jurist Re-integratie deskundige
Budgetcoach Logopedist Sociaal werker
Coach Maatschappelijk werker SPV'er
Counselor Mediator Therapeut 
Diëtist Orthomoleculair therapeut Trainer
Ervaringsdeskundige Orthopedagoog (generalist) Verpleegkundig Specialist
Financieel adviseur Vitaliteit Expert Voedingsdeskundige


Wilt u meer weten? Ga dan naar de website van Vitaliteit Groep Nederland of de Vitaliteitfactor. Binnen de laatste website is ook aandacht voor de VF Vitaliteit Analyse, de collectieve Vitaliteitfactor voor werkgevers en werknemers.