20200202 Gevochten LGZ banner links IGZ V1 def3A


VITALITEIT: MEER DAN SPORTEN EN GEZOND ETEN ALLEENVitaliteit Groep Nederland is het eerste kennis- en opleidingsinstituut binnen Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ) binnen de opleidingssector én de gezondheidszorg.

Vitaliteit Groep Nederland heeft als kernactiviteiten: advisering en begeleiding van organisaties en het verzorgen van workshops en opleidingen. Hierbij wordt uitgegaan van het VitaliteitQuotiënt.


20190409 Een heldere kijk 054 BROCHURE WORKSHOP 004HCP Consultancy Network | Human Capital Performance

Het VitaliteitQuotiënt (VQ) is ontwikkeld als (digitaal) intake-instrument binnen Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ). Zowel het VQ als LGZ vormen de basis voor de opleidingen tot VQ Expert, Vitaliteit Consultant en diverse, daaruit voortvloeiende, specialisaties.

De VQ Expert is door opleiding in staat middels het VitaliteitQuotiënt de huidige vitaliteit van zorgconsumenten vast te stellen en actie te ondernemen om die vitaliteit te verbeteren en/of te consolideren.

Op de zakelijke markt (werkgevers) werkt de Vitaliteit Consultant samen met VQ Experts en andere professionals op het gebied van vitaliteit. Geinteresseerd? Ga naar www.hcpconsultancynetwork.nl 


 20200202 Over ons ei met hamer pexel V2 600 zonder tekstEerste partner stichting IGZ+ | samenwerking nodig

Vitaliteit Groep Nederland is de eerste samenwerkingspartner van Stichting IGZ+ en deelt met de stichting de in de afgelopen zeven jaren opgedane kennis en ervaring aangaande Leefstijl Gezondheidszorg.

Stichting IGZ Plus heeft veel samenwerkingspartners nodig om haar doelstelling, Leefstijl Gezondheidszorg in 2040, te kunnen behalen.

Stichting IGZ+ is dan ook blij met dit samenwerkingsverband en omarmt het VitaliteitQuotiënt als intake-instrument voor iedereen die werkzaam is binnen de (nu nog te verwezenlijken) Leefstijl Gezondheidszorg.

Met de ontwikkeling van het VitaliteitQuotiënt heeft de eerste standaard voor Leefstijl Gezondheidszorg gestalte gekregen. Stichting IGZ Plus sluit zich hierbij aan en hoopt dat veel LGZ-zorgverleners aan de slag gaan met deze universele intakemethode.

20200202 Nieuwe opzet VQ in kleur en z-w versie9 003 DEF

Universeel intake-instrument uitgelegd
Het VitaliteitQuotiënt is in één (bovenstaande) afbeelding samen te vatten. In de afbeelding zijn de 3 hoofdgebieden van Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ) weergegeven.

Elk hoofdgebied is onderverdeeld in deelgebieden (totaal 11). Compact, duidelijk en overzichtelijk. De zorgconsument (cliënt) staat hierin  centraal Meer informatie over het VitaliteitQuotiënt is te vinden op de speciale website hierover. Het VitaliteitQuotiënt wordt door HCP Consultancy Network door ontwikkeld naar de VQ-app.


Stichting IGZ Plus

Zorgconsument

LGZ Zorgverlener

Zorgplanning

Stichting IGZ Plus © 2017-2022 | Proclaimer |  CONTACT | Partner: HCP Consultancy Network