20200202 Gevochten LGZ banner links IGZ V1 def3A


WEES DE VERANDERING DIE JE IN DE WERELD WILT ZIENVerandering is van alle tijden, zoals is op te maken uit (een afgeleide van) een uitspraak van Mahatma Ghandi (Indiaas politicus 1869-1948) hierboven. Voor zorgverleners is verandering ook van alle tijden. Anno de 21ste eeuw wordt binnen en buiten de gezondheidszorg anders gewerkt dan circa 100 jaar geleden.

Stichting IGZ+ zet in de 21ste eeuw de eerste stappen naar verandering in de gezondheidszorg, vooral qua perspectief. Veel zorgverleners weten dat hun cliënt of patiënt eigenlijk ook andere zorg nodig heeft, het zorgstelsel houdt hen vaak tegen, o.a. door de ingewikkelde regelgeving.20200309 Tussenbanner IGZ Plus site Rapport Revolutie of evolutie in gezondheidszorg V4

Het jaar 2040
In 2040 zijn psychische klachten (w.o. dementie) doodsoorzaak nummer één in een groot deel van West-Europa en dus ook  in Nederland (bron: WHO). De verschuiving van lichamelijke klachten als doodsoorzaak naar mentale klachten is nu al zichtbaar.

Vandaag de dag krijgt de huisarts tijdens zijn spreekuur meer mensen met mentale dan met fysieke klachten. De maatschappij in beweging. 
Door alle invloeden van buitenaf die op ons afkomen (wat 100 jaar geleden een stuk minder was), wordt een groot deel van de mentale klachten verklaard.

De invloeden op ons dagelijks leven van o.a. de media, tv, smartphones en tablets zijn onmiskenbaar. Wij weten elk moment van de dag wat er waar dan ook in de wereld gebeurt. Dat is goed, maar heeft wel invloed op onze mentale gezondheid.


Doemdenken
Een tijd van verandering kan resulteren in doemdenken. Dat is niet nodig. Het is een kwestie van aanpassen (evolutie), wat wij al tienduizenden jaren doen.

Een positieve verklaring van het feit dat psychische klachten straks doodsoorzaak nummer één zijn, is dat de afgelopen 50 jaar veel aandacht is besteed aan lichamelijke ziekten, zoals hart- en vaatziekten, nier- en leverziekten en kanker. Het aantal sterfgevallen als gevolg van deze ziekten is dan ook sterk gedaald sinds het jaar 2000.


Banner Manifest nieuwe pexels photo 2893687 perspectief toekomst V1A 


Leefstijl Gezondheidszorg: van levensbelang

Het huidige zorgstel is qua werkwijze nog voor een groot deel gebaseerd op die in de jaren 60 van de vorige eeuw. In 2006 is verandering gekomen in de financiering, maar dat heeft nog niet geresulteerd in veranderingen in de werkwijze.

Lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg zijn in Nederland nog steeds gescheiden (op enkele positieve voorbeelden na) , maar ook van welzijns-, sociaal-maatschappijke en financiële en juridische hulp- en dienstverlening. 

Er bestaat samenhang tussen bovengenoemde zorgverlening, niet gecoördineerd, maar ad hoc. Dit heeft als resultaat dat de kosten voor gezondheidszorg de afgelopen 15 jaar zijn verdubbeld van 50 naar 100 miljard.

Los van de kosten is het van levensbelang dat zorgconsumenten de zorg krijgen die zij verdienen op het moment dat het voor hen nodig is. Zorgtrajecten van enkele jaren, met allerlei sociaal-maatschappelijke en financiële gevolgen, is gezondheidszorg in de 21ste eeuw.

Dit geldt overigens voor zowel de fysieke als mentale gezondheidszorg. Het aantal zelfmoorden blijft stijgen, o.a. als gevolg van gebrek aan effectieve hulpverlening. Tijd voor een andere weg binnen gezondheidszorg.

Overleven
Ook in de 21ste eeuw kennen  wij een overlevingstijdperk. Hoe gaan wij om met vernieuwende technologieën, meer echtscheidingen, geen garantie op werk (flexwerken) en nog veel meer ‘ongemakken’. Deze ongemakken vragen om een andere aanpak, een andere begeleiding en/of behandeling. Vanuit een ander perspectief: Leefstijl Gezondheidszorg. 
Afbeelding IGZ werkwijze parallel Zorgverlener basis 001Perspectief en parallelle aanpak resulteert in samenwerking
De oplossing is een parallelle hulp-, zorg- en dienstverlening met een breed perspectief: Leefstijl Gezondheidszorg (LGZ). Door als zorg- en dienstverleners samen te werken met en voor zorgconsumenten wordt de zorgverlening beter en betaalbaar, voor de zorgconsument en de belastingbetaler. 

Voorwaarden om LGZ te realiseren: aanpassing van (verouderde) regelgeving binnen gezondheidszorg, een nieuw zorgstelsel met een goede en eerlijke financieringsstructuur en een extra vak binnen alle opleidingen, die LGZ gerelateerd zijn, zowel op mbo, hbo als universitair niveau, zodat alle zorgverleners in Nederland uiterlijk in 2040 volgens LGZ kunnen werken. Van arts tot advocaat.
Stichting IGZ Plus

Zorgconsument

LGZ Zorgverlener

Zorgplanning

Stichting IGZ Plus © 2017-2022 | Proclaimer |  CONTACT | Partner: HCP Consultancy Network