In 2018 gaat de zorgpremie weer omhoog en nu ook het eigen risico. Tijd voor een andere aanpak.

Afgelopen week was ik bij een aantal relaties van Stichting Orange Monday en Vitaliteit Groep Nederland. Eén van hen zei: “Ik zit te wachten op je blog”. Ik begreep gelijk wat zij bedoelde. De verhoging van het eigen risico én de zorgpremie valt niet goed in Nederland.

Waarom dit blog?
Waarom wachtte zij op een blog. Voor de laatste loodjes van de petitie. Zij wilde delen op Facebook en Twitter. Ook zij had gezien dat wij nog maar 8.000 handtekeningen nodig hebben om onze petitie voor een betere en betaalbare gezondheidszorg in te leveren bij de Tweede Kamer en misschien bij minister Schippers.

Financiële Orkaan in de gezondheidszorg petitie Het Roer Moet OM - NRC 600p versie 002A

De hoofdrolspelers vertrekken
Op 4 augustus 2014 (u leest het goed, 3 jaar geleden) was voor mij, als voorzitter van Stichting Orange Monday, de maat vol en is door de stichting de Petitie Het Roer Moet OM in de Gezondheidszorg uitgeschreven. In 2016 kwam een enorme boost voor de petitie. Mijn blog …. werd ruim 25.000 keer gelezen, met als resultaat ruim 15.000 handtekeningen. 

Nationaal Zorgfonds
In augustus 2016 had ik vervolgens een gesprek met Renske Leijten (SP) over een mogelijke samenwerking met het Nationaal Zorgfonds, dat vergelijkbare ideeën heeft (had) en een lelijke spaak in de campagne van onze petitie had gestoken. Renske had toen nog het idee dat het Nationaal Zorgfonds wel kon komen (wanneer de SP meer dan 30 zetels had). Het tegendeel bleek waar in maart 2017. SP kwam niet verder dan 14 zetels en links kwam niet aan bod in de onderhandelingen. Het Nationaal Zorgfonds staat op losse schroeven en Renske Leijten (drijvende kracht achter het Zorgfonds) is geen woordvoerder meer van de SP voor Gezondheid in de Tweede Kamer.

Banner Het Roer Moet OM - Nog even de hoofdrolspelers 001

Schippers en Van Rijn
De hoofdrolspelers in de petitie. Schippers en Van Rijn hebben de gezondheidszorg in hun kabinetsperiode NIET verbeterd. In 2012 was het eigen risico € 220,- en wordt nu € 400,-. Bijna een verdubbeling dus.

Stijging Eigen-risico-2018 via zorgwijzer - 550p

Zoals u in de grafiek van www.zorgwijzer.nl kunt zien, is de zorgpremie weliswaar gedaald na het aantreden van mevrouw Schippers, maar vervolgens van € 1.098,- naar € 1.313,- gestegen. Een stijging van 25%. Kortom, mevrouw Schippers krijgt een 4 van ons qua functioneren op het gebied van gezondheidszorg. De heer van Rijn staat ondertussen bekend als de staatssecretaris die de PGB niet onder controle kreeg, in 2016 niet, nu ook nog niet.

Nominale-premie-zorgverzekering-2018 via Zorgwijzer 550p

Bezuinigingen en kosten naar gemeente

Wat wel is gebeurd onder het beleid van bovengenoemde bewindvoerders zijn bezuinigen en kosten verplaatsen naar de gemeenten. Tijdens de petitie gingen de kosten van VWS in één keer van meer dan 100 miljard, naar iets meer dan 50 miljard. Het bedrag werd blijkbaar te hoog (20% van BNP) en nu wordt de andere helft besteed via de gemeenten in de vorm van WMO en PGB. 

Wat had er moeten gebeuren?
De gezondheidszorg, zoals wij kennen, dateert voor een groot gedeelte uit de jaren 60 van de 20ste eeuw. Net als veel andere zaken (echtscheidingswet) zijn er na de Tweede Wereldoorlog in de zestiger jaren nieuwe wet- en regelgeving ontstaan. Dat was toen goed, maar nu achterhaald. Wij leven niet meer in de 20ste eeuw en al zeker niet in de jaren zestig (Nederland was in opbouw toen). Wat is het doel van de petitie: het roer om. Dat betekent dat een andere koers moet worden gevaren dan nu. Niet een kleine verandering, het gehele zorgstelsel (uitvoering en financiering) moet op de schop.

Scheiding gezondheidszorg: Zorg | GGZ | Welzijn
Op dit moment is de gezondheidszorg gescheiden in 3 delen, die niet of nauwelijks met elkaar samenwerken. Dit heeft voor een groot deel te maken met protocollen en regelgeving. Als voorbeeld; een GGZ-instelling had vroeger maatschappelijk werkers op de loonlijst. Deze zijn er niet of nauwelijks meer. Dat betekent dat iemand met psychische klachten (die veel gevolgen hebben gehad op zijn maatschappelijk leven) op eigen houtje (doorverwezen) naar de maatschappelijke werker moet, met alle gevolgen van dien. Dit is één van de honderden voorbeelden die wij kunnen geven van een niet functionerende gezondheidszorg.

Het antwoord: Integrale Gezondheidszorg Plus
Het antwoord, zoals stichting Orange Monday dit de afgelopen 5 jaar (op 5 september was het 1e lustrum) heeft geformuleerd, heeft te maken met de samenhang van de mentale- en de fysieke gezondheid en de invloed van omgevingsfactoren hierop. Hieronder een matrix van onderlinge invloed:

Matrix IGZ Plus - versie 004 met logo IGZ Plus

Een kleine toelichting: de matrix bestaat uit 3 met elkaar verbonden elementen: fysieke en mentale gezondheid en de invloed van uw omgevingsfactoren. Deze invloed is zowel positief als negatief en is stuurbaar, wanneer u weet welke omgevingsfactoren invloed hebben op u en andersom

De komende maanden kom ik in mijn blogs terug op bovenstaande matrix. Wat nu van belang is, is dat de politiek in Den Haag weet dat er oplossingen zijn om niet meer te bezuinigen op zorg, maar te besparen door preventief met zorgconsumenten bezig te zijn, nu en in de toekomst. Recent is Stichting Integrale Gezondheidszorg Plus opgericht om samen met Orange Monday de petitie tot een goed einde te brengen, voor te leggen aan de Tweede Kamer en de 1e stappen te zetten op weg naar Integrale Gezondheidszorg Plus. Voor een betere en betaalbare gezondheidszorg voor elke Nederlander en dus elke zorgconsument.
 

Nog maar 8.000 handtekeningen
“Nog maar 8.000 handtekeningen”, zei de dame in kwestie. En zij heeft gelijk. Wij hebben ruim 32.000 handtekeningen. Wij weten dat de petitie al lang loopt en dat u wellicht al getekend heeft. Mocht dat niet zo zijn, doe het vandaag nog. Klik op de button en ga naar Petitie Het Roer Moet OM en teken.

Button nieuw Het Roer Moet OM Augustus 2017 IGZ oranje lijn

Bij voorbaat dank en deel het met iedereen die u kent. De petitie is niet voor mij of Orange Monday, het is voor iedere zorgconsument en dat bent u. En die hoofdpijn in Den Haag (bij de deelnemers van de formatie) gaat wel over. Wij moeten oppassen dat de zorgkosten, de zorgpremie en het eigen risico niet chronisch blijven stijgen. Daar krijg ik hoofdpijn van JEen kritische blik op de maatschappij en de Gezondheidszorg in het bijzonder. Voorzitter Martin Jan Melinga schrijft blogs op persoonlijke titel blogs  (klik op de link en ga naar WordPress voor meer blogs).

x
x

A Button Doe de IGZ TEST basis 150p MET TEKST 002
Banner IGZ Opleiding Efficiency versie 001
Button nieuw Het Roer Moet OM Augustus 2017 IGZ oranje lijn

Vitaliteitfactor De nieuwe weg en de andere weg versie 001

 
 

IGZ Plus is:

 • Zorgconsument
 • IGZ+ zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren


Mentale Gezondheid

 • Zorgconsument
 • IGZ+ Zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren


Fysieke Gezondheid

 • Zorgconsument
 • IGZ+ Zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren


Omgevingsfactoren

 • Zorgconsument
 • IGZ+ Zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren