20190321 Banner links IGZ samenwerking basis IGZ TEST002
In 2019 is de zorgpremie weer omhoog gegaan, gaat dit in 2020 weer gebeuren? Reken maar! De Nieuwe Realiteit!

Zeker wanneer we doen wat we altijd gedaan hebben.
It's time to change, oftewel: Het Roer Moet OM!


Wat had er moeten gebeuren?
De gezondheidszorg, zoals wij kennen, dateert voor een groot gedeelte uit de jaren 60 van de 20ste eeuw. Net als veel andere zaken (echtscheidingswet) zijn na de Tweede Wereldoorlog in de zestiger jaren nieuwe wet- en regelgeving ontstaan. Dat was toen goed, maar nu achterhaald. Wij leven niet meer in de 20ste eeuw en al zeker niet in de jaren zestig (Nederland was in opbouw toen). Wat is het doel van de petitie het roer moet om. Dat betekent dat een andere koers moet worden gevaren dan nu. Niet een kleine verandering, het gehele zorgstelsel (uitvoering en financiering) moet op de schop.Scheiding gezondheidszorg: Zorg | GGZ | Welzijn
Op dit moment is de gezondheidszorg gescheiden in 3 delen, die niet of nauwelijks met elkaar samenwerken. Dit heeft voor een groot deel te maken met protocollen en regelgeving. Als voorbeeld; een GGZ-instelling had vroeger maatschappelijk werkers op de loonlijst. Deze zijn er niet of nauwelijks meer. Dat betekent dat iemand met psychische klachten (die veel gevolgen hebben gehad op zijn maatschappelijk leven) op eigen houtje (doorverwezen) naar de maatschappelijk werker moet, met alle gevolgen van dien. Dit is één van de honderden voorbeelden die wij kunnen geven van een niet functionerende gezondheidszorg.

Het antwoord: Integrale Gezondheidszorg Plus
Het antwoord, zoals stichting Orange Monday dit de afgelopen 7 jaar (op 5 september 2017 was het 1e lustrum) heeft geformuleerd, heeft te maken met de samenhang van de mentale en de fysieke gezondheid en de invloed van omgevingsfactoren hierop. Hieronder een matrix van onderlinge invloed:


Matrix IGZ Plus - versie 004 met logo IGZ Plus


Een kleine toelichting: de matrix bestaat uit 3 met elkaar verbonden elementen: fysieke en mentale gezondheid en de invloed van uw omgevingsfactoren. Deze invloed is zowel positief als negatief en is stuurbaar, wanneer u weet welke omgevingsfactoren invloed hebben op u en andersom

Wat nu van belang is, is dat de politiek in Den Haag weet dat er oplossingen zijn om niet meer te bezuinigen op zorg, maar te besparen door preventief met zorgconsumenten bezig te zijn, nu en in de toekomst.

Medio 2017 is Stichting Integrale Gezondheidszorg Plus opgericht om samen met Orange Monday de petitie tot een goed einde te brengen, voor te leggen aan de Tweede Kamer en de 1e stappen te zetten op weg naar Integrale Gezondheidszorg Plus. Voor een betere en betaalbare gezondheidszorg voor iedere Nederlander en dus iedere zorgconsument.Nog maar 7.500 handtekeningen
“Nog maar 7.500 handtekeningen”, zei recent iemand en dat klopt. Wij hebben ruim 32.500 handtekeningen. Wij weten dat de petitie al lang loopt en dat u wellicht al getekend heeft. Mocht dat niet zo zijn, doe het vandaag nog. Klik op de button en ga naar Petitie Het Roer Moet OM en teken.

Button nieuw Het Roer Moet OM Augustus 2017 IGZ oranje lijn
Bij voorbaat dank! Deel met iedereen die u kent. De petitie is voor iedere zorgconsument en dat bent u. Wij moeten oppassen dat de zorgkosten, de zorgpremie en het eigen risico niet chronisch blijven stijgen. Teken de petitie!