20200202 Gevochten LGZ banner links IGZ V1 def3A


Juist nu, tijdens de coronacrisis is onze leefstijl, vitaliteit en gezondheid belangrijker dan ooit. Door deze crisis worden wij (weer) gewezen op onze eigen kwetsbaarheid. Onze huidige zorgstelsel en onze gezondheidszorg zijn niet toegerust om elke Nederland de juiste zorg te geven. 

Er is een alternatief voor ons huidige zorgstelsel en onze gezondheidzorg: Leefstijl Gezondheidszorg.

Stichting IGZ PLus | Leefstijl Gezondheidszorg, publiceerde reeds in 2020 het rapport "Realisatie Leefstijl Gezondheidszorg 2020-2040". Het bizarre is, dat juist door de coronacrisis ons rapport niet (of nauwelijks) gelezen is, terwijl introductie van Leefstijl Gezondheidszorg juist de oplossing is van de huidige problemen in de gezondheidszorg
.

De gezondheidszorg dreigt onbetaalbaar te worden, in niet voor iedereen even bereikbaar, heeft te veel en te lange wachtlijsten (die juist door corona nog langer zijn geworden) en is niet voorbereid op de ontwikkelingen van de 21ste eeuw. Er is echter een oplossing


20200222 Download pagina Rapport en samenvatting IGZ PLus V1

Klik op de afbeelding en download het rapport, de samenvatting en/of het Addendum "Leefstijl Gezondheidszorg" wat medio 2020 is gepubliceerd via de download pagina.

Het vervangen van het huidige zorgstelsel door Leefstijl Gezondheidszorg de komende decinnia is de beste oplossing voor alle problematiek , al of niet coronacrisis gerelateerd, wat er nu speelt binnen onze gezondheidszorg. Sterker nog, een groot deel van Leefstijl Gezondheidszorg kan direct ingepast worden in het huidige zorgstelsel.


Ons rapport dateert van 20.02.2020. De coronacrisis heeft geen gevolgen gehad voor de stellingen in ons rapport, het is juist nog actueler geworden, actueler dan ooit! Lees verder over ons Manifest Leefstijl Gezondheidszorg.MANIFEST LEEFSTIJL GEZONDHEIDSZORG

De conclusies van het rapport zijn opgenomen in een krachtig Manifest met 11 stellingen. Lees het Manifest en teken mee. De tussenstand is ruim 32.500 handtekeningen. Op naar de 40.000!


20200202 Manifest Leefstijl Gezondheidszorg Think out of the Box V5 003.jpgHet Manifest is onderdeel van petitie 
Het Roer Moet OM in de Gezondheidszorg

Stichting IGZ Plus

Zorgconsument

LGZ Zorgverlener

Zorgplanning

Stichting IGZ Plus © 2017-2022 | Proclaimer |  CONTACT | Partner: HCP Consultancy Network