20190321 Banner links IGZ samenwerking basis IGZ TEST002

Samengaan leidt naar een duurzame en nieuwe Gezondheidszorg 2.0. IGZ+ staat voor een gezamenlijke mentale en fysieke Gezondheidszorg aangevuld met complementaire dienstverlening.


Integrale Gezondheidszorg in beeldWat heeft de maanlanding met gezondheidszorg te maken?20 juli 1969, dit jaar 50 jaar geleden, landt de Apollo 11 op de maan en zet Neil Armstrong als eerste mens een voet op de maan met bovenstaande legendarisch quote als resultaat. Stichting IGZ+ ziet dit als een mooie aanleiding om IGZ+ (Integrale Gezondheidszorg Plus) te lanceren in Nederland. 

Net zoals de maanlanding een doorbraak was in de ruimtevaart (en ons veel heeft gebracht, zoals medische apparatuur) is Integrale Gezondheidszorg Plus een doorbraak binnen de Nederlandse gezondheidszorg en daarbuiten. Zoals Plato al zei:


20190301 Stelling Plato pion drie-eenheid IGZ lijnWaarom onderdelen van gezondheidszorg onder één dak?De laatste 2 deccennia is veel veranderd in de Gezondheidszorg: hogere kosten en minder tijd (lees: aandacht) voor de cliënt of patiënt. De werkdruk van zorgverleners wordt steeds hoger, de wachtlijsten langer en kosten blijven stijgen ondanks het inzetten van slimme methodes (e-Health) en betere medische apparatuur. 


Er lijkt geen antwoord zijn om dit fenomeen te keren. In 2018 stegen de kosten van gezondheidszorg (in brede zin) ruim boven de € 100 miljard en dit zal in 2040 meer dan verdubbeld zijn naar € 220 miljard. De gezondheidszorg is onhandelbaar, onbetaalbaar en voor veel cliënten en patiënten dessastreus. Integrale Gezondheid Plus: de sprongDoor het op een logische manier integreren van de gezondheidszorg in de meest brede zin, wordt cohesie bereikt voor de cliënt en de patiënt, hoeven zorgverleners geen dubbel of extra werk te doen en wordt enorm op de kosten bespaard (zonder verandering van het zorgstelsel). Zoals Plato al zei: "deze twee-eenheid is niet te scheiden". IGZ+ introdcueert de drie-eenheid van gezondheidszorg door 'omgeving' toe te voegen als derde factor. 

IGZ+ "Een kleine stap voor de mens, een grote sprong voor de mensheid en onze gezondheidszorg"

Lees meer op deze site.