Banner IGZ Stichting pagina 002
... begint bij u als zorgconsument en als zorgverlener. Van GGZ, Zorg en Welzijn naar Integrale Gezondheidszorg Plus (IGZ+). Stichting IGZ+ zet een tijdpad uit naar 2040, het jaar waarin IGZ+ gerealiseerd beoogt te zijn. Dat kan alleen met uw hulp.


Integrale Gezondheid
Uit onderzoek van stichting Orange Monday in de afgelopen jaren kwam steeds meer naar voren dat psychische klachten het best gediend zijn bij een integrale aanpak. Deze bestaat in Nederland, op een enkele uitzondering na, niet. Tevens bleek dat veel psychische klachten voortkomen uit somatische (fysieke) klachten en uit de omgeving (denk aan financiële of juridische problemen, echtscheiding et cetera). 

Vitaliteitfactor
In de periode 2014-2016 werd daarom de Vitaliteitfactor ontwikkeld. Een instrument waarmee op relatief eenvoudige manier wordt vastgesteld hoe de klachten van cliënt of patiënt zijn ontstaan, wat de diepere oorzaak is het hoe de gevolgen het best te bestrijden zijn. Therapie, en zeker medicatie zijn dan vaak gevolgbestrijding en niet voldoende om terugkerende klachten te voorkomen. De stap naar een integrale aanpak van de gezondheidszorg was ontstaan.

Stichting IGZ Plus
Het bestuur van stichting Orange Monday heeft besloten dat de naam Orange Monday de lading niet meer dekt en dat een nieuwe stichting nodig is. Een nieuwe naam: IGZ Plus gecombineerd met een nieuwe aanpak, een nieuw bestuur, maar met behoud van de naam Orange Monday. Integrale Gezondheidszorg Plus kan niet zonder de positieve beweging die Orange Monday heet.

Martin Jan Melinga,


voorzitter Stichting Orange Monday Foundation

IGZ Plus is:

 • Zorgconsument
 • IGZ+ zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren


Mentale Gezondheid

 • Zorgconsument
 • IGZ+ Zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren


Fysieke Gezondheid

 • Zorgconsument
 • IGZ+ Zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren


Omgevingsfactoren

 • Zorgconsument
 • IGZ+ Zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren