20200202 Gevochten LGZ banner links IGZ V1 def3A
IGZ+ voor de Zorgconsument
Stichting IGZ Plus kiest voor de termen zorgverlener en zorgconsument als het gaat om het verlenen van Integrale Gezondheidszorg Plus (IGZ+). De een verleent zorg, de ander ontvangt zorg in de meest brede zin van het woord.
Waarom is IGZ+ van belang voor elke zorgconsument?
Iedere Nederlander is zorgconsument, ruim 17 miljoen op dit moment. Van jong tot oud, voor vrouwen en mannen. Vroeg of laat krijgt iedere Nederlander te maken met een vorm van IGZ+ zorg, in meer of mindere mate en de één vroeger, de ander later. Iedere Nederlander heeft ook al te maken gehad met zorg, als baby en later via school de schoolarts. We staan er niet bij stil, maar het is allemaal heel normaal in Nederland. IGZ+ is nog niet normaal. Zorgverleners passen het meer en meer toe, zorgconsumenten kunnen er om vragen.
Gezondheid
Het hoogste doel van mensen is zolang mogelijk in een goede gezondheid te leven. Een mooie wens. Echter, de meeste mensen (en de gezondheidszorg) kijken te veel naar de (meestal) fysieke signalen (symptomen) die wij als mens krijgen. Hierdoor is er al eeuwen lang een gezondheidszorg ontstaan die symptomatisch werkt. Op het eerste gezicht logisch, ons lichaam is tenslotte het grootste deel van ons wezen. Naast onze fysieke gezondheid is er ook nog onze mentale gezondheid (hersenen) en alle invloeden van onze omgeving op ons functioneren. In onderstaand schema staat de 3 hoofdgebieden, verdeeld naar 11 deelgebieden.

U herkent ze vast allemaal. Wanneer iemand op alle gebieden voldoende of meer scoort kan men zeggen dat hij beschikt over een goede gezondheid (Vitaliteit). Wanneer u de 70 vragen van de Vitaliteitfactor invult komt er een uitslag die aangeeft hoe u er voor staat wat betreft uw Vitaliteit.
Stichting IGZ+ heeft als doel het bevorderen, ondersteunen en realiseren van Integrale Gezondheidzorg Plus in Nederland. Voorlichting aan zorgconsumenten is dan ook van groot belang. Hiervoor heeft de stichting de campagne ‘Check Je Vitaliteit’ ontwikkelt met een korte test (20 vragen) waaruit u kunt opmaken hoe u er voorstaat wat betreft uw Vitaliteit.
De IGZ+ test is ontwikkeld in samenwerking met de Vitaliteit Groep Nederland, kennis- en opleidingsinstituut binnen IGZ+ en de ontwikkelaar van de Vitaliteitfactor.

Stichting IGZ Plus

Zorgconsument

LGZ Zorgverlener

Zorgplanning

Stichting IGZ Plus © 2017-2022 | Proclaimer |  CONTACT | Partner: HCP Consultancy Network