IGZ+ vind Integrale Gezondheidszorg logisch en dat is het ook. IGZ+ voor elke Nederlander ... het roer moet om!

Waarom wordt Integrale Gezondheidszorg Plus, als het veel beter is, dan niet toegepast? Integrale Gezondheidszorg Plus wordt gelukkig al door een aantal organisaties en instellingen toegepast. Zij werken volgens de filosofie, maar nog niet volgens of met de naam IGZ+


Oorzaak en gevolg 

In Nederland (en in de meeste landen) wordt gewerkt volgens de symptomatische filosofie. Ofwel: gevolgbestrijding. Lichamelijke gezondheidszorg vindt haar oorsprong zo’n 2000 jaar vóór Christus (Egypte | Israël | Babylonië). Voor de eerste geneesheer (arts) Hippocrates gaan wij zo'n 2.500 jaar terug. Circa 1.000 jaar geleden ontstonden de eerste ziekenhuizen voor leken (buiten de kerk om) en pas in 1875 wordt verpleegkunde een volwaardig beroep (Florence Nightingale).

De gezondheidszorg, zoals wij nu kennen, bestond toen nog niet. Tot WOII was het een roeping als je als verzorgende ging werken, nog maar zo'n 70 jaar geleden dus. Sinds 1960 zit de gezondheidszorg in een stroomversnelling. Welvaart leidt vaak tot goede gezondheidszorg. 

De geestelijke en lichamelijke gezondheidszorg waren oorspronkelijk gecombineerd in de reguliere gezondheidszorg, echter deze is sinds begin 20ste eeuw van elkaar gescheiden. Anno 2017 is dit nog steeds zo. Ondanks het feit dat wij al meer dan 2.500 jaar weten dat 'lichaam en geest een niet te scheiden een twee-eenheid zijn' (Plato 427-347 v. Chr).

Drie-eenheid
De twee-eenheid van Plato is, wat IGZ+ betreft, ondertussen een drie-eenheid geworden, die niet te scheiden is. Naast fysieke en mentale gezondheid wordt anno de 21ste eeuw een derde invloedrijk element de eerste twee toegevoegd, namelijk de omgeving. Omgevingsfactoren zijn nu nog belangrijker dan 100 jaar geleden (of meer). We worden ouder, de maatschappij is ingewikkelder en de invloed daarvan dus ook. Op deze site geven wij regelmatig voorbeelden. Logische voorbeelden.

Voorbeelden: invloeden van 'buitenaf’ zijn bijvoorbeeld echtscheiding, financiële problemen, ontslag, ernstige ziektes (ook van partner, familie, vrienden). Veel klachten binnen de gezondheidszorg worden direct of indirect veroorzaakt door invloeden van genoemde levensgebeurtenissen. IGZ+ heeft onderzocht dat wanneer de oorzaak van de problematiek (eerder) wordt aangepakt, de klachten minder worden of zelfs verdwijnen. 


Daarom IGZ+ voor ons allemaal

IGZ+ staat voor een betere, kortere en snellere behandeling of begeleiding voor de zorgconsument. Logischerwijs levert dit besparing op van tijd en geld, zowel voor de zorgconsument als de zorgverlener en dus de maatschappij.

De beoordeling van de vitaliteit van mensen is hierbij het kernwoord. Hoe gaan wij om met tegenvallers in het leven. Wilt u weten hoe vitaal u bent? Doe de IGZ+ TEST en klik op onderstaand logo. Doe de test!