20190321 Banner links IGZ samenwerking Zorgverlener IGZ


Wees de verandering die u in de wereld wilt zienVerandering is van alle tijden, zoals is op te maken uit een uitspraak van Mahatma Ghandi (Indiaas politicus 1869-1948) afgeleide quote hierboven.

Voor zorgverleners is verandering ook van alle tijden, anno de 21ste eeuw wordt binnen en buiten de gezondheidszorg anders gewerkt dan circa 100 jaar geleden.

Stichting IGZ+ zet in de 21ste  eeuw de eerste stappen naar verandering in de gezondheidszorg, vooral qua perspectief. Veel zorgverleners weten dat hun cliënt of patiënt eigenlijk ook andere zorg nodig heeft, het zorgstelsel houdt hen vaak tegen, o.a. door de ingewikkelde regelgeving.
Het jaar 2040
In 2040 zijn psychische klachten (w.o. dementie) doodsoorzaak nummer één in een groot deel van West-Europa en dus ook Nederland (bron: WHO). De verschuiving van lichamelijke klachten als doodsoorzaak naar mentale klachten is nu al zichtbaar.

Vandaag de dag krijgt de huisarts tijdens zijn spreekuur meer mensen met mentale dan met fysieke klachten. De maatschappij in beweging.
Door alle invloeden van buitenaf die op ons afkomen (wat 100 jaar geleden een stuk minder was), wordt een groot deel van de mentale klachten verklaard.

De invloeden zoals de media, TV, smartphones en tablets op ons dagelijks leven zijn onmiskenbaar. Wij weten elk moment van de dag wat er waar dan ook in de wereld gebeurt. Dat is goed, maar heeft wel invloed op onze mentale gezondheid.


Doemdenken
Een tijd van verandering kan resulteren in doemdenken. Dat is niet nodig. Het is een kwestie van aanpassen (evolutie), wat wij al tienduizenden jaren doen.

Een positieve verklaring van het feit dat psychische klachten straks doodsoorzaak nummer één zijn, is dat de afgelopen 50 jaar veel aandacht is besteed aan lichamelijke ziekten, zoals hart- en vaatziekten, nier- en leverziekten en kanker. Het aantal sterfgevallen als gevolg van deze ziekten is dan ook sterk gedaald sinds het jaar 2000.


20190301 Route naar IGZ in 2040

Integrale Gezondheidszorg Plus: van levensbelang
Het huidige zorgstel is qua werkwijze nog voor een groot deel gebaseerd op de manier van de jaren 60 van de vorige eeuw. In 2006 is verandering gekomen in de financiering, maar dat heeft nog niet geresulteerd in veranderingen in de werkwijze.

Lichamelijke en geestelijke gezondheidszorg is in Nederland nog steeds gescheiden (op enkele positieve voorbeelden na) net als welzijn, onze sociaal-maatschappijke situatie en onze financiële en juridische positie in het leven. 


Er is samenhang tussen bovengenoemde zorgverlening, niet gecoördineerd, maar ad hoc. Dit heeft als resultaat dat de kosten voor gezondheidszorg de afgelopen 15 jaar verdubbeld zijn van 50 naar 100 miljard.


Los van de kosten is het van levensbelang dat zorgconsumenten de zorg krijgen die zij verdienen op het moment dat het voor hen nodig is. Zorgtrajecten van enkele jaren, met allerlei sociaal-maatschappelijke en financiële gevolgen, is gezondheidszorg in de 21ste eeuw.

Dit geldt overigens voor zowel de fysieke als mentale gezondheidszorg. Het aantal zelfmoorden blijft stijgen, o.a. als gevolg van gebrek aan effectieve hulpverlening. Tijd voor een andere weg binnen gezondheidszorg.

Overleven
Ook in de 21ste eeuw kennen  wij een overlevingstijdperk. Hoe gaan wij om met vernieuwende technologieën, meer echtscheidingen, geen garantie op werk (flexwerken) en nog veel meer ‘ongemakken’. Deze ongemakken vragen om een andere aanpak, een andere begeleiding en/of behandeling. Vanuit een ander perspectief: IGZ+.


Afbeelding IGZ werkwijze parallel Zorgverlener basis 001

Perspectief en parallelle aanpak resulteert in samenwerking

De oplossing is een parallelle aanpak van zorgverlening met een breed perspectief: IGZ+. Door als zorg- en dienstverleners samen te werken met en voor zorgconsumenten, wordt de zorgverlening beter en betaalbaar, voor de zorgconsument en de belastingbetaler. 

Voorwaarden: aanpassing van (verouderde) regelgeving binnen gezondheidszorg, een nieuw zorgstel met een goede en eerlijke financieringsstructuur en een extra vak binnen alle opleidingen, die IGZ+ gerelateerd zijn, zowel op mbo, hbo als universitair niveau, zodat alle zorgverleners in Nederland uiterlijk in 2040 volgens IGZ+ kunnen werken. Van arts tot advocaat.