0 banner zorgconsument - alleen in de melkweg - versie 001
Oftewel: iedere Nederlander. Iedere Nederlander heeft behoefte aan zorg, van de wieg tot het graf. Het begint bij de geboorte (vaak al daarvoor) en door de jaren heen groeit de behoefte aan zorg (denk aan sportblessures, ziektes et cetera) en de behoefte aan zorg neemt verder toe wanneer wij ouder worden.

De gezondheidszorg lijkt onbetaalbaar te worden en ook de uitvoering vertoont mankementen, het kan beter en anders. Stichting IGZ Plus is een nieuwe stichting, die gaat voor betere én betaalbare gezondheidszorg in de meest brede zin van het woord.

De stap naar Integrale (en complementaire) gezondheidszorg dient zo snel mogelijk gemaakt te worden. De huidige gezondheidszorg is opgedeeld in twee delen: GGZ en somatische gezondheidszorg. Hierbij ontbreekt een belangrijk derde deel: complementaire dienstverlening. Hieronder vallen o.a. sociaal-maatschappelijke dienstverlening, zingeving en welzijn, werk en inkomen en financieel en juridische dienstverlening.

Belangen en beleid
 • De stichting staat voor een vergaande samenwerking tussen somatische gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg en complementaire zorg in de meest brede zin van het woord.

 • Mogelijkheid tot beïnvloeding van het beleid van de stichting op provinciale en beroepsgroepcommissies, regionale en landelijke bijeenkomsten.
 

ggz plus service- overheden.1


Kennis en nieuws
 • Kennisbank Integrale en complemntaire Gezondheidszorg in Nederland

 • Ervarings- en kennisuitwisseling;

 • Actuele informatie over de activiteiten en ontwikkelingen in politiek Den Haag (o.a. wet- en regelgeving);

 • IGZ Plus faciliteert trainingen, workshops, evenementen, congressen, netwerkbijeenkomsten etc.


voordelen lidmaatschap-bijeenkomst

Lees meer over de zorgconsument via het menu rechtsboven op deze pagina. Hier leest u w wij voor u kunnen betekenen en wat u kunt doen voor ons om zo snel mogelijk te komen tot betere en betaalbare gezondheidszorg door IGZ+.

IGZ Plus is:

 • Zorgconsument
 • IGZ+ zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren


Mentale Gezondheid

 • Zorgconsument
 • IGZ+ Zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren


Fysieke Gezondheid

 • Zorgconsument
 • IGZ+ Zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren


Omgevingsfactoren

 • Zorgconsument
 • IGZ+ Zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren