Banner IGZ Stichting pagina 002


Implementatie van IGZ+ van maatschappelijk belangAangezien stichting IGZ+ de belangen behartigt van ruim 17 miljoen zorgconsumenten en ruim 2 miljoen IGZ+ zorgverleners is het, gezien de doelen die zijn gesteld, zonder hulp van zorgconsumenten en zorgverleners onmogelijk binnen het tijdsschema deze doelen te realiseren, zowel lokaal, regionaal als landelijk.


Lokale IGZ afdelingen

Zorgconsumenten krijgen niet de zorg die zij verdienen (en waarvoor zij betalen). De gezondheidszorg hanteert meestal nog steeds een seriële aanpak, terwijl is gebleken dat een parallelle behandeling/begeleiding beter en sneller is. Regelgeving houdt invoering van IGZ+ tegen.


Samenwerking tussen de ruim 2 miljoen zorgverleners is nog ver te zoeken. Vaak ook omdat zij niet weten dat en hoe samenwerking mogelijk is. In veel gevallen staat ook hier wet- en regelgeving invoering van IGZ+ in de weg. Daardoor blijft een betere en betaalbare gezondheidszorg (nog) ver weg. 


Presentatie SamenwerkingLokale en regionale afdelingen (samenwerking)

Stichting IGZ+ is dan ook voornemens om zowel lokaal als regionaal (overkoepelend) afdelingen te ontplooien. Waarom deze decentralisatie? Omdat lokaal en regionaal grote verschillen bestaan in de zorgverlening en vooral de prijs die hiervoor wordt betaald. 

Nederland telt 388 gemeenten die allemaal eigen regelgeving hebben op het gebied van zorgverlening. Dit alles heeft te maken met de grootscheepse decentralisatie van de overheid (en de provincies) naar de gemeenten.

Stichting IGZ+ kiest daarom voor een afdelingsstructuur en een jaarvergadering met afgevaardigden van de lokale afdelingen. De stichting zelf gaat een en ander coördineren en zal waar nodig de verschillen (proberen te) egaliseren voor zorgconsumenten en zorgverleners. Daarnaast zal stichting IGZ+ lokaal informatie invoegen in het landelijk beleid.

 over ons- organisatie- bestuur 2

 


Matrixstructuur 
Door deze matrixstructuur kan Stichting IGZ Plus slagvaardig opereren en is een snelle groei van de vereniging mogelijk. De organisatie wordt feitelijk aangestuurd door:
 

1. Het landelijke bestuur IGZ+

2. Voorzitters van de 12 regionale commissies

De voorzitters van de lokale commissies hebben een overlegstructuur met de regionale commissie waar zij bij horen.Bent u zorgconsument of zorgverlener en draagt u IGZ+ een warm hart toe? Wilt u een lokale of regionale afdeling van IGZ+ oprichten of toetreden tot het landelijk bestuur van stichting IGZ+? 


Neem dan contact op met het bestuur.IGZ Plus is:

 • Zorgconsument
 • IGZ+ zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren


Mentale Gezondheid

 • Zorgconsument
 • IGZ+ Zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren


Fysieke Gezondheid

 • Zorgconsument
 • IGZ+ Zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren


Omgevingsfactoren

 • Zorgconsument
 • IGZ+ Zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren