20190321 Banner links IGZ samenwerking Zorgplanning 001


Individuele IGZ+ Zorgplanning; meer grip op uw levenDe meeste gebeurtenissen zijn eerder voorgekomen in het leven van anderen. Het delen van kennis en ervaring is dan ook een belangrijk onderdeel van de persoonlijke IGZ+ Zorgplanning.

Een mens kan niet alles weten en niet alles ervaren. Daarom zijn er IGZ+ Zorgverleners, Vitaliteit Experts, die u kunnen adviseren op uw levensweg.
Voor velen is dat een leven met pieken en dalen. Een belangrijke vraag daarbij is hoe daarmee om te gaan. De IGZ+ Zorgplanning geeft het antwoord.
Inhoud van de IGZ+ Zorgplanning
In uw IGZ+ Zorgplanning wordt unieke, individuele informatie opgenomen en is dus voor iedereen anders. In iedere IGZ+ Zorgplanning vormt de drie-eenheid de rode draad:

 1. Uw mentale gezondheid


 2. Uw fysieke gezondheid

 3. De invloed vanuit uw omgeving

Een toelichting op deze aspecten leest u bij Zorgconsument. U leest daar ook waarom wij hebben gekozen voor de term ‘zorgconsument’ in plaats van voor ‘patiënt’ of ‘cliënt’.

Basis: digitaal onderzoek 
Om een nulmeting te doen, beantwoordt u een vragenlijst van ongeveer 70 vragen op 11 levensgebieden (zie afbeelding hieronder). Uit uw antwoorden komt een eerste vaststelling van uw huidige situatie. Vervolgens heeft u een gesprek (interview) met uw Vitaliteit Expert om onduidelijkheden helder te krijgen en een scherpe analyse te kunnen maken van uw huidige situatie. 


20180222 Schema Vitaliteitfactor VF0301Q def

Advies en aanbevelingen
Na het gesprek vat de Vitaliteit Expert één en ander samen in een rapport. In dit rapport is een advies inclusief aanbevelingen opgenomen. U kunt zelf beslissen wat u met het advies en de aanbevelingen doet. Blijkt uit het rapport dat u op bepaalde gebieden beter meteen actie kunt ondernemen, zal uw Vitaliteit Expert dit ten zeerste aanbevelen.

U heeft de regie over uw eigen leven, dus ook over uw gezondheid. De gegevens zijn vertrouwelijk en worden niet aan derden (IGZ+ Zorgverleners) aangeboden, tenzij u dit wilt en hiervoor toestemming geeft. De nulmeting is voor u de basis voor de komende jaren.20190301 Planning voor je huis IGZ 001

IGZ+ Zorgplanning
Het is verstandig om minimaal één tot twee  keer per jaar de digitale vragenlijst in te vullen.

Mocht sprake zijn van sterk gewijzigde omstandigheden (zoals verlies partner of werk, echtscheiding, een depressie et cetera), is het verstandig direct contact met uw Vitaliteit Expert op te nemen. U krijgt toegang tot een nieuwe vragenlijst en een afspraak om de situatie door te nemen en eventuele stappen te uit te zetten.