20190321 Banner links IGZ samenwerking Zorgverlener IGZ


IGZ+ zorgverlening, meer dan gezondheidszorg alleenIn Nederland werken meer dan 2 miljoen zorgverleners (inclusief zzp’ers) binnen Integrale Gezondheidszorg Plus (GGZ, Zorg & Welzijn en complementaire hulp- en dienstverlening).

Wanneer wij uitgaan van ruim 17 miljoen zorgconsumenten is dit een verhouding van 1 op 8. Dat lijkt weinig, maar niet iedere Nederlander heeft op hetzelfde moment zorg nodig. 


Sinds 2000 is een toename te zien in het aantal zorgverleners en dit aantal zal door de vergrijzing, in ieder geval tot 2040, stijgen. Na 2040 zal de vraag naar zorg afnemen, omdat dan minder ouderen gemiddeld wel ouder worden. IGZ+ Zorgverlener
Wie is de IGZ+ zorgverlener. Dat bent u als huidige zorg- of dienstverlener binnen de huidige GGZ, Welzijn en Zorg en complementaire hulp- en dienstverlening. Te denken valt aan sociaal- en maatschappelijk, financiële en juridische dienstverlening. 

De IGZ+ zorgverlener werkt in loondienst of als zelfstandige (zzp).

Wat blijft hetzelfde
Iedere IGZ+ zorgverlener blijft binnen IGZ+ gewoon zijn/haar normale werk doen. U houdt uw eigen werkplek en blijft doen waar u voor gestudeerd heeft. Er wordt alleen een nieuwe dimensie aan het vak van zorgverlener toegevoegd, waardoor een breder perspectief ontstaat dat vaak brancheoverschrijdend is. Hieronder leest u wat de visie van IGZ+ voor u als zorgverlener is.samenwerken-twee vrouwen-lachend-rood shirtWat gaat veranderen door IGZ Plus
De grote veranderingen binnen de huidige gezondheidszorg betreffen vooral de definities, samenwerken en parallel werken:

Definitie: De huidige gezondheidszorg bestaat uit Zorg (lichamelijk) GGZ (geestelijk) en Welzijn. Deze drie sectoren werken voor het grootste deel los van elkaar met een eigen financiering. Binnen IGZ+ wordt complementaire hulp- en dienstverlening toegevoegd.

Samenwerken: Bij invoering van IGZ+ is het niet de bedoeling om de branche nog groter te maken. IGZ+ staat voor onderlinge samenwerking, die nu vaak nog door regelgeving en financiering in de weg wordt gestaan.

Parallel werken: Op dit moment wordt nog serieel gewerkt in de gezondheidszorg. Problemen/klachten worden separaat en na elkaar behandeld. Bij parallel werken worden, indien mogelijk en naar draagkracht van de zorgconsument, alle klachten op hetzelfde moment aangepakt. Hierdoor verloopt het begeleidings- en/of behandeltraject over het algemeen sneller dan bij seriële aanpak.

Onderstaand overzicht geeft een selectie beroepen weer binnen Integrale Gezondheidszorg Plus, waarbij is uitgegaan van 'hoofdberoepen' : Professionals die werken met mensen, werken met de Vitaliteitfactor: 

Advocaat Fysiotherapeut POH-GGz
Agoog Geestelijk verzorger Psychiater
Arts Jeugdwerker Psycholoog
Bewegingsdeskundige Jurist Re-integratie deskundige
Budgetcoach Logopedist Sociaal werker
Coach Maatschappelijk werker SPV'er
Counselor Mediator Therapeut 
Diëtist Orthomoleculair therapeut Trainer
Ervaringsdeskundige Orthopedagoog (generalist) Verpleegkundig Specialist
Financieel adviseur Vitaliteit Expert VoedingsdeskundigeVitaliteit Groep Nederland | kennis- en samenwerkingspartner
De afbeelding is afkomstig van één van onze partners, Vitaliteit Groep Nederland. De Vitaliteit Groep is het eerste kennis- en opleidingsinstituut binnen Integrale Gezondheidszorg Plus en tevens ontwikkelaar van het universele intake-instrument, de Vitaliteitfactor.

De Vitaliteit Groep verzorgt de opleiding tot Vitaliteit Expert en aanvullende specialisaties. Kijk voor meer informatie op www.vitaliteitgroep.nl