0 Banner Visie en beleid banner uitzicht basis 003


"Het is een slecht plan dat niet gewijzigd kan worden"De quote van Publilius Syrus (dichter 1e eeuw v. Chr.) is niet van toepassing op de IGZ+ Zorgplanning. De IGZ+ Zorgplanning is een goed plan en wordt aangepast aan elke (al dan niet) onverwachte gewijzigde situaties in uw leven, voorschrijdend inzicht in uw persoonlijke zorgplanning. Het plannen van ons leven begint bij onze geboorte en eindigt bij onze uitvaart.

Omdat in Nederland gezondheidszorg in principe pas wordt toepast als dat nodig is (gevolg), is er nauwelijks ruimte voor preventieve zorg. Er zijn voorbeelden, zoals borstkankeronderzoek, maar in de praktijk wordt weinig gedaan met mogelijke verwachting van benodigde zorg. 

Veel jonge en gezonde mensen nemen, vaak als gok, een hoog eigen risico. Menigeen is daardoor van een koude kermis thuis gekomen en moest bijvoorbeeld ruim € 800,- eigen risico betalen na behandeling in het ziekenhuis. De besparing op de zorgpremie (van jaren) is dan teniet gedaan. Tijd voor een andere aanpak. Men kan beter niet gokken met zijn gezondheid.

Zorgplanning
Wat is een zorgplanning? Met een zorgplanning kunnen mogelijke klachten binnen de gezondheid tijdig worden gedetecteerd. Dit kan door jaarlijks een preventief onderzoek te doen bij de huisarts. Organisaties zoals PreScan hebben inmiddels 100.000 klanten voor een full-bodyscan. Dit soort zaken worden (helaas) nog niet vergoed. 

Volgens de huidige minister van VWS bestaat onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd bewijs dat preventief onderzoek een besparing oplevert. Stichting IGZ+ weet dat het tegendeel waar is. Samen met stichting Orange Monday heeft zij dan ook de petitie Het Roer Moet OM in de Gezondheidszorg uitgeschreven. Inmiddels hebben al meer dan 32.000 mensen getekend.


Zorgconsument - familie in 004 def


Er zijn verschillende soorten zorgplanningen mogelijk, we noemen de belangrijkste drie:


1.    Persoonlijke IGZ+ zorgplanning

2.    Collectieve IGZ+ zorgplanning

3.    Nationale IGZ+ zorgplanning

Een combinatie van Individuele en collectieve IGZ+ zorgplanning brengen wij nu extra onder de aandacht; de IGZ+ Gezinszorgplanning. Binnen deze zorgplanning zijn alle maatschappelijke zaken uit de Vitaliteitfactor aanwezig, zoals school en werk. 

Voor een betere en betaalbare gezondheidzorg is het goed dat uw weet waar u aan toe bent, zowel qua gezondheid als qua kosten. Hieronder een korte toelichting.
(U kunt ook rechts binnen het menu klikken om naar de zorgplanning van uw keuze te gaan.)
 

VGZ boekt meer winst door meevallende zorgkosten-geld-ggz plus nederland


Een persoonlijke zorgplanning is bedoeld voor de zorgconsument persoonlijk (al of niet gezamenlijk met partner of gezinsleden). De huidige situatie van de zorgconsument wordt in kaart gebracht volgens de IGZ+ norm. Dit kan worden bepaald middels een digitale vragenlijst en een interview, zoals bijvoorbeeld de Vitaliteitfactor. Vervolgens kan samen met de Vitaliteit Expert een plan van aanpak worden opgesteld ter preventie van mogelijke klachten.

Klik hier wanneer u meer wilt weten over Individuele IGZ+ zorgplanning, waarmee u (meer) inzicht krijgt in uw gezondheid.

Een collectieve IGZ+ zorgplanning
Dit zorgplan kan al worden toegepast binnen het gezin (zie boven), maar vooral binnen organisaties, ondernemingen en bij de overheid. Met deze zorgplanning kunnen gezondheidsklachten binnen organisaties worden voorkomen en daarmee het ziekteverzuim worden ingeperkt. Binnen de collectieve mogelijkheden wordt de IGZ+ Gezinszorgplanning, zoals al genoemd, apart behandeld.

Klik hier wanneer u meer wilt weten over Collectieve IGZ+ zorgplanning.


20170701 Ruim 17 miljoen zorgconsumenten - VGNL003 en dunne lijn

Nationale Zorgplanning
Bij een landelijke invoering van IGZ+ kunnen alle persoonlijke IGZ+ zorgplanningen aan elkaar worden gekoppeld tot een landelijke, regionale of gemeentelijke zorgplanning, oftewel een Nationale IGZ+ Zorgplanning. Uiteraard kan dit zonder de individuele, persoonsinformatie van de zorgconsument. Met deze verzamelde informatie kunnen (zorg-)instellingen en andere organisaties hun zorg efficiënter inkopen.

Klik hier wanneer u meer wilt weten over Nationale IGZ+ zorgplanning.IGZ Plus is:

 • Zorgconsument
 • IGZ+ zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren


Mentale Gezondheid

 • Zorgconsument
 • IGZ+ Zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren


Fysieke Gezondheid

 • Zorgconsument
 • IGZ+ Zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren


Omgevingsfactoren

 • Zorgconsument
 • IGZ+ Zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren