20190321 Banner links IGZ samenwerking Zorgplanning 001


"Het is een slecht plan dat niet gewijzigd kan worden"De quote van Publilius Syrus (dichter 1e eeuw v. Chr.) is niet van toepassing op de IGZ+ Zorgplanning. De IGZ+ Zorgplanning is een goed plan en wordt aangepast aan elke (al dan niet) onverwachte gewijzigde situatie in uw leven, voortschrijdend inzicht in uw persoonlijke zorgplanning. Het plannen van ons leven begint bij onze geboorte en eindigt bij onze uitvaart.

Omdat in Nederland gezondheidszorg in principe pas wordt toepast als dat nodig is (gevolg), is er nauwelijks ruimte voor preventieve zorg. Er zijn voorbeelden, borst-/darm-/baarmoederhalskankeronderzoek, maar in de praktijk wordt weinig gedaan met de verwachting van benodigde zorg. Zorgplanning

Veel jonge en gezonde mensen nemen, vaak als gok, een hoog eigen risico. Menigeen is daardoor van een koude kermis thuis gekomen en moest bijvoorbeeld ruim € 800,- eigen risico betalen na behandeling in het ziekenhuis. De besparing op de zorgpremie (van jaren) is dan teniet gedaan. Tijd voor een andere aanpak. Men kan beter niet gokken met zijn gezondheid.

Met een zorgplanning kunnen mogelijke klachten binnen de gezondheid tijdig worden gedetecteerd. Dit kan door jaarlijks een preventief onderzoek te doen bij de huisarts. Organisaties zoals PreScan hebben inmiddels 100.000 klanten voor een full-bodyscan. Dit soort zaken worden (helaas) nog niet vergoed. 

Volgens de huidige minister van VWS bestaat onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd bewijs dat preventief onderzoek een besparing oplevert. Stichting IGZ+ weet dat het tegendeel waar is. Samen met stichting Orange Monday heeft zij dan ook de petitie Het Roer Moet OM in de Gezondheidszorg uitgeschreven. Inmiddels hebben al meer dan 32.500 mensen getekend, nog 7.500 te gaan voor de benodigde 40.000 handtekeningen.
 


20190301 Banner IGZ  Check Je vitaliteit raam


Er zijn verschillende soorten zorgplanningen mogelijk, we noemen de belangrijkste drie:


1.    Individuele IGZ+ zorgplanning

2.    Collectieve IGZ+ zorgplanning

3.    Nationale IGZ+ zorgplanning

Een combinatie van Individuele en collectieve IGZ+ zorgplanning brengen wij nu extra onder de aandacht; de IGZ+ Gezinszorgplanning. Binnen deze zorgplanning zijn, naast algehele gezondheid en vitaliteit, alle maatschappelijke zaken uit de Vitaliteitfactor, zoals school en werk, vertegenwoordigd. 

Voor een betere en betaalbare gezondheidzorg is het goed dat uw weet waar u aan toe bent, zowel qua gezondheid als qua kosten. Hieronder een korte toelichting.


20190301 Planning voor je huis IGZ 001


Individuele IGZ+ Zorgplanning

Een persoonlijke zorgplanning is bedoeld voor de zorgconsument persoonlijk (al of niet gezamenlijk met partner of gezinsleden). De huidige situatie van de zorgconsument wordt in kaart gebracht volgens de IGZ+ norm. Dit kan worden bepaald middels een digitale vragenlijst en een interview, zoals bijvoorbeeld de Vitaliteitfactor. Vervolgens kan samen met de Vitaliteit Expert een plan van aanpak worden opgesteld ter preventie van mogelijke klachten.

Klik hier wanneer u meer wilt weten over Individuele IGZ+ zorgplanning, waarmee u (meer) inzicht krijgt in uw gezondheid en eventuele kosten.Collectieve IGZ+ zorgplanning

Dit zorgplan kan al worden toegepast binnen het gezin (zie boven), maar vooral binnen organisaties, ondernemingen en bij de overheid. Met deze zorgplanning kunnen gezondheidsklachten binnen organisaties worden voorkomen en daarmee het ziekteverzuim worden beperkt. Binnen de collectieve mogelijkheden wordt de IGZ+ Gezinszorgplanning, zoals al genoemd, apart behandeld.

Klik hier wanneer u meer wilt weten over Collectieve IGZ+ zorgplanning.Nationale IGZ+ Zorgplanning

Bij een landelijke invoering van IGZ+ kunnen alle persoonlijke IGZ+ zorgplanningen aan elkaar worden gekoppeld tot een landelijke, regionale of gemeentelijke zorgplanning, oftewel een Nationale IGZ+ Zorgplanning. Uiteraard kan dit zonder de individuele, persoonsinformatie van de zorgconsument. Met deze verzamelde informatie kunnen (zorg-)instellingen en andere organisaties hun zorg efficiënter inkopen.

Klik hier wanneer u meer wilt weten over
Nationale IGZ+ zorgplanning.