20190321 Banner links IGZ samenwerking Zorgverlener IGZ


Een ander perspectief door een andere bril op te zettenBekend vanuit de fotografie; vanaf een afstand ontstaat een ander perspectief. Zo is het ook met gezondheid en gezondheidszorg. Al sinds de Grieken is gezondheidszorg gericht op de gevolgen.

Logisch, zoals eerder vermeld op deze site; als iemand een gebroken arm heeft, wordt de persoon niet uitgevraagd, hij krijgt gips om de breuk te laten helen. Logisch, praktisch, zo gaat het al eeuwen. 
Oorzaak en gevolg
Wanneer een persoon meer dan één keer terugkomt met weer een gebroken ledemaat, is het logisch om eens verder te vragen naar de oorzaak. Is hij speler van de lokale rugbyclub of is er iets anders aan de hand. 

Wanneer iemand een fysieke klacht heeft, is het logisch om zo snel mogelijk het gevolg, gebroken arm, aan te pakken. Het achterhalen van de oorzaak is veelal pas in tweede instantie aan de orde. 

Dit geldt ook voor mentale klachten. Bijvoorbeeld in geval van depressie is het zaak de zorgconsument eerst in een neutrale staat te krijgen, daarna wordt gesproken over de (mogelijke) oorzaak of oorzaken. Juist bij depressies is (veelal) sprake van herhaling, doordat de oorzaak niet is aangepakt. 

Ook op omgevingsfactoren is dit van toepassing. Bijvoorbeeld: zorgconsumenten met schulden vallen vaak voor een tweede of zelfs een derde keer in hetzelfde zwaard. Het gevolg wordt opgelost (schuldsanering), de oorzaak blijft (meer geld uitgeven dan binnenkomt).


20190301 Banner opleiding Q1 2019 bril bomen nieuw2 003

Opleiding IGZ+ | een nieuw perspectief
Een andere bril opzetten, even afstand nemen en er ontstaat een nieuw perspectief. Feitelijk is het geen nieuw perspectief. Plato (wijsgeer, ca. 475 v Chr.- 347 v Chr.) gaf al aan 'lichaam en geest kunnen niet worden gescheiden, zij zijn een twee-eenheid'.

De Zorg en GGZ zijn meer dan 100 jaar geleden gescheiden met alle gevolgen van dien. GGZ en Zorg behoren op te gaan in een nieuwe IGZ+, waarbij de zorgconsument echt centraal komt te staan en door een parallelle aanpak een betere en betaalbare gezondheidszorg ontstaat. Binnen IGZ+ ontstaat de nieuwe drie-eenheid: mentaal, fysiek en omgeving. Plato 2.0.


IGZ+ | parallelle aanpak
Eén van de belangrijkste pijlers van IGZ+ is de parallelle aanpak. In de huidige gezondheidszorg wordt het grootste deel van de begeleiding en/of behandeling gericht op de kernklacht. Omdat onvoldoende wordt doorgevraagd, komt de zorgverlener ook niet snel tot de conclusie dat er meer speelt dan in eerste instantie zichtbaar is. De zorgverlener bedenkt dan ook niet snel dat collega's (uit andere branches) betrokken kunnen of moeten worden bij de begeleiding. De protocollen en de regelgeving laten dat ook meestal niet toe.

Zogenaamde ‘draaideurpatiënten’ zijn vaak het gevolg. Niet fijn voor de zorgconsument, niet fijn voor de zorgverlener. Tenslotte wil ook hij de beste oplossing voor de zorgconsument.


IGZ+ | samenwerking
Uiteraard wordt ook nu al samengewerkt. IGZ+ voorziet samenwerking, zowel horizonaal als verticaal binnen de branche IGZ+. Samenwerken met collega's uit andere branches, die samen het beste resultaat willen voor de zorgconsument. Door deze brede samenwerking ontstaat binnen de gezondheidszorg een matrix-samenwerking, waarin specifieke zorgverleners (Vitaliteit Experts) de begeleiding/behandeling van de zorgconsument coördineren.

Eén contactpersoon voor het beste resultaat, zowel voor de zorgconsument als voor de zorgverleners. Afbeelding IGZ werkwijze parallel Zorgverlener basis 001

Samenwerking Vitaliteit Groep Nederland
Stichting IGZ+ is in 2017 opgericht met de doelstelling Integrale Gezondheidszorg Plus te bevorderen, ondersteunen en indien mogelijk te realiseren. De stichting werkt daarvoor samen met partners. De eerste partner is Vitaliteit Groep Nederland.

De Vitaliteit Groep heeft de Vitaliteitfactor ontwikkeld, een universeel intake-instrument voor IGZ+ zorgverleners. De Vitaliteit Groep heeft daarnaast een opleiding geschreven om met de Vitaliteitfactor te kunnen werken, de opleiding tot Vitaliteit Expert. 


Naast de opleiding Vitaliteit Expert en specialisaties verzorgt Vitaliteit Groep Nederland (al dan niet samen met Stichting IGZ+) lezingen, workshops en trainingen voor organisaties die IGZ+ willen implementeren of hun zorgconsumenten willen laten kennismaken met IGZ+.

Klik op
Vitaliteit Groep Nederland wanneer u meer wilt weten. U blijft op deze site.