20190321 Banner links IGZ samenwerking basis IGZ TEST002


Onterechte scheiding binnen gezondheidszorgIn Nederland bestaat al meer dan 100 jaar een onterechte scheiding tussen geestelijke gezondheidszorg en lichamelijke gezondheidszorg, twee belangrijke elementen van Integrale Gezondheidszorg Plus. 

Het derde element is omgeving; de omgevingsfactoren die invloed hebben, zowel positief als negatief, op onze geestelijke en lichamelijke gezondheid. IGZ+ logische opvolging huidige gezondheidszorg.


Daarom gezondheidszorg is meer dan alleen dokters en patiënten. Als gevolg van gezondheidsklachten in de meest brede zin van het woord zijn steeds meer cliënten afhankelijk van (para)medische zorgverlening en complementaire hulp- en dienstverlening: IGZ+.Gezondheidszorg is mensenwerk
Zorg verlenen is en blijft mensenwerk. Ondanks het gebruik van apparatuur (die steeds beter wordt) en de intrede van e-Health wordt goede zorg vooral bereikt door de inzet van (mede-)mensen. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat (naast apparatuur, medicijnen, therapie) face-to-facecontact tussen zorgconsumenten en zorg- en dienstverleners bijdraagt aan het herstel.

Communicatie tussen de betrokken hulp- en dienstverleners zorgt voor parallelle behandeling en begeleiding, zoals IGZ Plus voorstaat. Gezondheidszorg vraagt ook om een heldere en duidelijk kijk.


20190301 Banner IGZ  Check Je vitaliteit raam


Samen op weg naar 2040

Dat betekent dat zorgverleners, maar ook zorgconsumenten, een ander inzicht behoren te krijgen. Hiervoor is het nodig dat zorgverleners terug naar de schoolbanken gaan. Uiteraard zal eerst het studiemateriaal van de huidige opleidingen binnen mbo, hbo en universiteit herschreven behoeven te worden. Dit is noodzakelijk om tijdig (vóór 2040) IGZ+ te kunnen realiseren.

Op onderstaande afbeelding wordt het tijdspad duidelijk weergeven. Realisatie van Integrale Gezondheidszorg kost tijd en geld. Geld voor nieuwe of vernieuwende opleidingen en de daarbij behorende stages. Dit vraagt om een investering om deze vooruitgang te financieren. Het betaalt zich terug vanaf het moment dat zorgverleners volgens IGZ+ gaan werken. 


20190301 Route naar IGZ in 2040

IGZ+ korte termijn: periode 2019 -2021


 
Met de oprichting van Stichting IGZ+ (juni 2017) is gestart met de eerste periode van IGZ. Vanaf 1 maart 2018 is de publiekscampagne CHECK JE VITALITEIT voor zorgconsumenten en zorgverleners begonnen. Deze campagne krijgt elk half jaar een nieuw thema.

De komende tijd gaat het bestuur in gesprek met de minister van VWS, overheidsinstanties en grote en kleine instellingen en organisatie binnen de toekomstige IGZ+. De stichting ziet ook een belangrijke rol voor de zelfstandige professional.