Banner IGZ Stichting pagina 002


Meer dan 100 jaar scheiding binnen gezondheidszorg In Nederland bestaat al meer dan 100 jaar een scheiding tussen geestelijke gezondheidszorg en lichamelijke gezondheidszorg, twee belangrijke elementen van Integrale Gezondheidszorg Plus. 

Het derde element is omgeving; de omgevingsfactoren die invloed hebben, zowel positief als negatief, op onze geestelijke- en lichamelijke gezondheid.

Daarom, gezondheidszorg is meer dan alleen dokters en patiënten. Als gevolg van gezondheidsklachten in de meest brede zin van het woord zijn anno 2017 meer cliënten afhankelijk van (para)medische zorgverlening en complementaire hulp- en dienstverlening: IGZ+.

Gezondheidszorg is mensenwerk

Zorg verlenen is en blijft mensenwerk. Ondanks het gebruik van apparatuur (die steeds beter wordt) en de intrede van e-Health wordt goede zorg vooral bereikt door de inzet (mede-)mensen. Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat (naast apparatuur, medicijnen, therapie) face-to-facecontact tussen zorgconsumenten en zorg- en dienstverleners bijdraagt aan het herstel. Communicatie tussen de betrokken hulp- en dienstverleners zorgt voor parallelle behandeling en begeleiding, zoals IGZ Plus voorstaat.Samen op weg naar 2040

Dat betekent dat zorgverleners, maar ook zorgconsumenten, een ander inzicht behoren te krijgen. Hiervoor is het nodig dat zorgverleners terug naar de schoolbanken gaan. Uiteraard zal eerst het studiemateriaal van de huidige opleidingen binnen mbo, hbo en universiteit herschreven behoeven te worden. Dit is noodzakelijk om tijdig (vóór 2040) IGZ+ te kunnen realiseren.

Op onderstaande afbeelding wordt het tijdspad duidelijk weergeven. Realisatie van Integrale Gezondheidszorg kost tijd en geld. Geld voor nieuwe of vernieuwende opleidingen en de daarbij behorende stages. Dit vraagt om een investering om deze vooruitgang te financieren. Het betaalt zich terug vanaf het moment dat zorgverleners volgens IGZ+ gaan werken. Tijdspad realisatie IGZ klok met geld 001

Periode 2017 -2020
Met de oprichting van Stichting IGZ+ (juni 2017) is gestart met de eerste periode van IGZ. Vanaf 1 september 2017 start de campagne CHECK JE VITALITEIT voor zorgconsumenten en zorgverleners. De komende 2,5 jaar gaat het bestuur in gesprek met de (nieuwe) minister van VWS, overheidsinstanties en grote instellingen en organisatie binnen de toekomstige IGZ+. 
 
Gezien het maatschappelijk belang voor iedere Nederlander gaat het bestuur zich daarnaast richten op de opzet van 12 provinciale afdelingen van stichting IGZ+ en daarmee het verwezenlijken van lokale afdelingen binnen de 388 Nederlandse gemeenten. 

IGZ Plus is:

 • Zorgconsument
 • IGZ+ zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren


Mentale Gezondheid

 • Zorgconsument
 • IGZ+ Zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren


Fysieke Gezondheid

 • Zorgconsument
 • IGZ+ Zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren


Omgevingsfactoren

 • Zorgconsument
 • IGZ+ Zorgverlener
 • Mentale gezondheid
 • Fysieke gezondheid
 • Omgevingsfactoren