BeSturend in de zorg
Stichting IGZ Plus behartigt de belangen van alle ruim 17 miljoen inwoners van Nederland op weg naar een betere en betaalbare Gezondheidszorg. Deze doelgroep is te groot voor alleen een landelijk bestuur. Boven is de zorg in Nederland lokaal en regionaal verschillend. Veel zorg loopt via de gemeente en in elke van 400 gemeenten is er sprake van ander beleid, andere economische omstandigheden en woonsituatie. 

Daarom kiest stichting IGZ Plus, in eerste instantie voor een regionale (meestal provincies) aanpak in Nederland. Integrale Gezondheidszorg Plus kan alleen gerealiseerd worden door een zo groot mogelijk draagvlak, zowel bij de zorgconsument (mensen die zorg nodig hebben) als professionals (mensen die zorg verlenen). Naar verwachting ontstaan er, juist in de grote steden, ook lokale commissies. Juist in de grote steden is er veel vraag én aanbod naar zorg in de gedachte van IGZ Plus.Wat kunt u doen-commissie- ggz plus nederland
Landelijk bestuur

Het landelijk bestuur van stichting zal zoveel mogelijke een afspiegeling zijn van professionals werkzaam binnen de Integrale Gezondheidszorg Plus. Wilt u bestuurslid worden van deze nieuwe stichting en uw bijdrage leveren aan de verandering in de Gezondheidszorg, klik dan hier. Het bestuur geeft het landelijk beleid aan en begeleidt de Provinciale Commissies om een zo'n groot mogelijke awareness te bereiken bij zorgconsument en professionals binnen de huidige Gezondheidszorg. Binnen het bestuur zijn ook twee plekken gereserveerd voor afgevaardigden van overkoepelende patiënten en cliënten organisaties.


Provinciale commissies

Wat het landelijke bestuur in Nederland doet, doen de provinciale commissies in de 12 provincies in Nederland. Binnen deze commisies zijn idealiter zowel de professionals als de zorgconsumenten evenredig vertegenwoordigd. Zoals gezegd, elke provincies is anders, zowel voor de professional als de zorgconsument. Met deze commissies vergaart het landelijk bestuur veel regionale en lokale informatie teneinde de koers van de stichting aan te kunnen passen aan de praktijkervaringen.

Wilt u in uw provincies het verschil maken? Ga naar de pagina 'Provinciale Commissie' en reageer.